ဒဂုံစီးတီး ၁ စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာ အစားထုိးေပးမည္

ေရႊတိဂုံဘုရားအနီးတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ဒဂုံစီးတီး ၁ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ဇူလုိင္လ
အေစာပုိင္းကဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ယင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေျမေနရာသစ္တစ္ခုကုိ မၾကာမီ
အခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္အစားထုိးေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရွယ္ယာရွင္ေတြနဲ႔ ၀ယ္သူေတြအတြက္ ေက်နပ္မႈျဖစ္ေစမယ့္ ေျမယာအစား
ထုိးေပးမယ့္ အစီအစဥ္ကုိ အစုိးရက အခုေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အစုိးရက အျမန္ဆုံး
အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု အဆုိပါ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒဂုံစီးတီး ၁ ႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းေလးခုကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံ ဇူလုိင္လအေစာပုိင္းကညြန္ၾကားခဲ့သည္။

ေျမေနရာအစားထုိးမႈကုိ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းေပၚတြင္ ေနရာခ်ထားေပးမည္ဟု
စီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ေျပာေသာ္လည္း Marga Landmarkကုမၸဏီက
ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္လ အေစာပုိင္းက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကုိလည္း ကုမၸဏီက
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္လည္း စီမံကိန္းကို မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားေပးမည္ဆုိသည္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ Marga Landmark ၏
တာ၀န္ရွိသူက ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ ဒဂုံစီးတီး ၁ စီမံကိန္းအတြင္း တုိက္ခန္းမ်ား ႀကိဳတင္၀ယ္ယူ
ထားသူမ်ား ကို ေငြျပန္အမ္းရန္ ကုမၸဏီက ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ေျပာသည္။ "လက္ရွိ
၀ယ္သူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ႀကိဳပြိဳင့္ ၀ယ္ယူထားမႈေတြကုိ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ
အပုိဆုေၾကးေတြနဲ႔အတူ ေနရာအသစ္က တုိက္ခန္းေတြကုိ ေလွ်ာ့ေဈး နဲ႔ ဦးဆုံးစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ေငြျပန္အမ္းေစခ်င္သူေတြအတြက္ကေတာ့
အစိုးရဆီကေန ေလ်ာ္ေၾကးရတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး သီးျခားစာရင္း
စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သြား ပါမယ္"ဟု ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

အစုိးရထံမွ တရား၀င္သတင္းရရွိသည့္ အခါ လက္ရွိတုိက္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူထားသူမ်ား
အတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ကုမၸဏီက ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စုိးရိမ္ေန
ၾကေသာ ၀ယ္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီ ကို ကူညီေဆာင္ရြက္မႈေပးရန္အတြက္အထူး
ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိလည္း အစုိးရကဖြဲ႕စည္း ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

Marga Landmark ကဲ့သို႔ အလားတူ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရေသာ နာမည္ဆင္ ဒဂုံစီးတီး ၂ ၏
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမရွိေၾကာင္း အဆုိပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
"အစုရွယ္ယာရွင္အမ်ားစုဟာ ႏုိင္ငံျခား သားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြျဖစ္တဲ့ Marga Landmark ဟာ
ဒဂုံစီးတီး ၂ နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းကိစၥနဲ႔မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ ျခင္းမရွိပါဘူး။
ဒဂုံစီးတီး ၂ ဟာ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုကေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လုံး၀မသက္
ဆုိင္တဲ့ သီးျခားစီမံကိန္းတစ္ခုပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဒဂုံစီးတီး ၁ ႏွင့္ ၂ တုိ႔မွာ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရသည့္ စီမံကိန္းငါးခုအတြင္း လူသိအမ်ားဆုံးစီမံကိန္း
မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ သုခရတနာသည္ ဒဂုံစီးတီး ၂ ၏ ျပည္တြင္း
မိတ္ဖက္ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ဒဂုံစီးတီး ၂ စီမံကိန္းကုိ ေဟာင္ေကာင္၊ ဩစေၾတးလ်၊
ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုခ ရတနာသည္ ဒဂုံစီးတီး ၂ အတြက္
အဓိက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္သည္။


ဇာဇာစုိး ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑