အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စံဥပေဒပါ ထပ္တိုးျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား မၾကာမီ အသက္၀င္လာေတာ့မည္

ျမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား
အတြက္ လက္ရွိျပ႒ာန္း ထားသည့္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (သို႔မဟုတ္)
Building Code ဥပေဒမ်ားမွာ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈမရွိေတာ့သျဖင့္ ထပ္တိုးျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား
အမ်ားအျပား ပါ၀င္သည့္ ထပ္တိုးျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းကို ပညာရွင္မ်ား စုစည္းကာ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာင္စီက
တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

"၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဥပေဒမွာ ပါမသြားတဲ႔ အခ်က္ေတြကို ထပ္ၿပီးျဖည့္စြက္တဲ႔သေဘာပါ။ တင္ျပ ထားခ်က္ေတြကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္စိစစ္အတည္ျပဳၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို
ဆက္ၿပီးတင္ျပရမယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက ဦးခင္ေမာင္တင့္က ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံု
ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ဥပေဒတြင္ လွ်ပ္စစ္ပိုင္း၊ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈပိုင္း၊ ေရပိုက္
သြယ္တန္းမႈ စနစ္မ်ားႏွင့္ ဗိသုကာပညာစနစ္ မ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ အစု အဖြဲ႕မ်ားက
အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်က္မ်ား ထပ္မံထည့္သြင္းထားသည့္ ပထမ မူၾကမ္းကို
ဇူလိုင္လလယ္က ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုး (ေနျပည္ေတာ္) ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္ ၉၇ / ၂၀၁၅ အရ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၃/၂၀၁၅
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (Myanmar National
buiding code-MNBC) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး
အတည္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ " Green buiding နည္းပညာေတြ၊ Green energy
နည္းပညာေတြလည္း အခု ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ႔ Building Code ထဲမွာ ထပ္တုိး
ျဖည့္စြက္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အေခ်ာသပ္ထြက္ဖို႔အထိေတာ့ ျပန္ၿပီး ညိႇႏႈိင္း
ရဦးမယ္" ဟု အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚစီစီသန္းကဆိုသည္။ MNBC
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္တို႔ ဦးေဆာင္ ကာ၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား
အျဖစ္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ မ်ားက အတြင္းေရးမႉးမ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္ နီယာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီက အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္
ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

"အရင္တုန္းကေတာ့ အေဆာက္အအံုေတြ က ေသးေတာ့ လုပ္ထားတဲ႔ Bukiding Code ေတြနဲ
႔ အဆင္ေျပေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္းေဆာက္လာတဲ့ စီမံကိန္းအေဆာက္အအံုႀကီးေတြ၊ အထပ္ျမင့္
အေဆာက္အအံုႀကီးေတြအတြက္က်ေတာ့ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လိုတာေတြ
ထပ္ထည့္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္ တဲ့သေဘာပါ။ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းဖို႔ လမ္းေၾကာင္း ေပၚ ေရာက္ေနေပမယ့္
အခ်ိန္ယူရဦးမယ္ ထင္ပါတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားအသင္းက ေဒၚေခ်ာကလ်ာက
ဆိုသည္။

ျပ႒ာန္းထားရွိသည့္ Building Code ဥပေဒ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာက္
လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားအသင္း၊ စည္ပင္သာယာေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား က ဆရာဆရာမမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးဆြဲၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑