လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာစီမံကိန္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေန

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊလင္ပန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ႏိုင္၀င္းထြန္း၊ျမန္မာတိုင္းမ္လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊလင္ပန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ႏိုင္၀င္းထြန္း၊ျမန္မာတိုင္းမ္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ စက္မႈဇုန္အနီးတြင္ တည္ေဆာက္ေပးေနသည့္
၀န္ထမ္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမွာ ယင္း ေျမေပၚတြင္ က်ဳးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားရွိေန ဆဲျဖစ္သျဖင့္
တည္ေဆာက္မႈ ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒
ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေျမငွားရမ္း
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိႈင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား
အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း
ထိုစက္မႈဇုန္မ်ားအနီးရွိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာတည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္
က်ဳးေက်ာ္တဲအိမ္မ်ားရွိေနသည့္အတြက္ညိႇႏိႈင္းကာ ဖယ္ရွားေနဆဲျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ
စတင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"က်ဳးေက်ာ္တဲေတြကို ဖယ္ဖို႔ညႇိတာ သူတို႔က သိန္း ၁၅၀ ေတာင္းေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး
တဲတစ္တဲကို ၄၅ သိန္းေပးၿပီး လႈိင္သာယာဘက္မွာ ရွင္းေနရတယ္။ ေရႊျပည္သာဘက္
ကေတာ့ က်ဳးေက်ာ္ေတြ ရွိေနလို႔ ေဆာက္လုိ႔မရေသးပါဘူး" ဟု ဦးျမတ္သင္းေအာင္က
ေျပာသည္။ ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၁၆ ဧက
က်ယ္၀န္းသည့္ေျမေနရာေပၚတြင္ ၁၂ ခန္း တြဲ ငါးထပ္တိုက္ အလံုးေပါင္း ၂၆ လံုးျဖင့္
အခန္းေပါင္း ၁,၅၆၀ ထြက္ရွိေစရန္ တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၄၈၀ ကို
ဦးစြာတည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းအျဖစ္ ၁၆ ဧက
ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း က်ဳးေက်ာ္တဲအိမ္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းဖယ္ရွားရွင္းလင္းေနရသျဖင့္
ဩဂုတ္လလဆန္းအထိ ေျမႏွစ္ဧက ေပၚတြင္သာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ား၏ ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္အတြက္
ႏွစ္ဧကက်ယ္၀န္းသည့္ေျမေပၚတြင္ ရွစ္ခန္းတြဲ ငါးထပ္တိုက္မ်ားတည္ေဆာက္ထားရန္
ရည္ရြယ္ထားၿပီး ဩဂုတ္ ၈ ရက္အထိ တိုက္ခန္းတြဲမ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို စတင္
ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး အခန္းေပါင္း ၄၅၀ ခန္႔ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကုိ ်အနနူ ်အမကခအကမန အုပ္ကာ၊ သြပ္မိုးစနစ္ျဖင့္ တည္
ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ေအာက္တို ဘာ လကုန္တြင္ စီမံကိန္းမ်ား အၿပီးသတ္
ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း ယင္း
စီမံကိန္း စတင္မည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ က်ဳးေက်ာ္တဲမ်ား အေျမာက္အျမားရွိေနဆဲ ျဖစ္သျဖင့္
လုပ္ငန္းမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း
ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ေျပာသည္။ ထို၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားမွာ ၁၈ ေပပတ္လည္
အခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာ ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ေနရာမ်ားပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္
ထားကာ လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းျခင္း၊ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္မ်ား အတြက္ကုိပါ
ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားသည့္အတြက္ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုး အခန္း တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္
သိန္း ၈၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္
ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အခန္းမ်ား ၀ယ္ယူလိုေၾကာင္း အဆိုျပဳတင္ျပထားသည့္ စက္႐ံုမ်ား၊
ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မ်ားထံက တြက္ခ်က္ေကာက္ခံကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုအိမ္ရာမွာ
လက္ရွိလည္ပတ္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္ဧရိယာႏွင့္ ေလးမိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ရွိသည္။ အခန္း
၀ယ္ယူထား သည့္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အခန္း တန္ဖိုးကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ငါးရစ္တိ
တိခြဲကာ ေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎၀န္ထမ္း အိမ္ရာ တည္ေဆာက္စရိတ္အျဖစ္
ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

စက္မႈဇုန္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကုိ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရး
ေကာ္မတီႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ ေနသကဲ့သို႔ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက
မွလည္း စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ားအတြက္ အငွားအိမ္ရာမ်ားကို သီးသန္႔အစီအစဥ္ျဖင့္
တည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အမ်ားျပည္သူ
အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက
စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ေျမကြက္မ်ားကို စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ ေျမငွားရမ္းၿပီး
စက္မႈဇုန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ကို တည္ေဆာက္ေစသည့္အျပင္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း) စက္မႈဇုန္တြင္လည္း အလားတူ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို
တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမႏွင့္
အိမ္ရာဌာနခြဲ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

"၀န္ထမ္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြကို တျခားစက္မႈဇုန္ေတြမွာပါ လုပ္ဖို႔ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။
ဇုန္ေကာ္မတီေတြရဲ႕အစီအစဥ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ၿပီး ျပန္ၿပီးေနရာခ်ထားေပးမွာပါ "

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑