တ႐ုတ္စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအားက်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရန္ ခက္ခဲေန

အမွန္တကယ္ေနထိုင္သူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)အမွန္တကယ္ေနထိုင္သူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာအိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္
သက္မႈရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေလးလံထိုင္းမႈိင္းေနျခင္း၊ ျပည္တြင္း၌
ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေနသည့္ အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ၀ယ္ယူႏိုင္
သည့္ စြမ္းအားမ်ား က်ဆင္းလာေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို အေျပာင္း
အလဲ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း
ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

"ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ၀ယ္ႏိုင္စြမ္းအားနဲ႔ စီးပြားေရးက က်ေနေတာ့ ျပည္သူေတြ
အတြက္ဘယ္လိုအိမ္ရာေတြ ေဖာ္ေဖာ္ ဒီအတိုင္းသာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးထိ
ဆက္သြားေနရင္ ျပည္သူေတြ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ဖို႔ ခက္လိမ္႔မယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕
အိမ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အိပ္မက္ ေတြအတြက္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု လိုေနၿပီ"ဟု
၎ကေျပာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ အေျခစိုက္ Global
Financical intergrity အဖြဲ႕ႀကီးက စင္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ Flight capital
and illict flows to and From Myanmar (၁၉၆၀-၂၀၁၃) ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း တရားမ၀င္ေငြေၾကး
အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၉၀ နီးပါး စီး၀င္ ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁၉ ဘီလ်ံသာ ျပန္လည္
စီးထြတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာ ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး
အမ်ားစုမွာ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ စီး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္အျပင္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ယင္းေငြေၾကးမ်ား ပမာဏႀကီးမားစြာျဖင့္ စီး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးကခန္႔မွန္း
ထားသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြား
ေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ယခုႏွစ္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနသည့္ အခ်ိန္တြင္
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနခဲ႔ၿပီး
ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း
ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း လက္ရွိ ျမန္မာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းထားမွာ
၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ခန္႔မွန္းထားခ်က္အရ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ
၁၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ၀ယ္ ႏိုင္စြမ္းအား ေလ်ာ့က်ၿပီး
ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္က်ဆင္းကာ စီးပြားေရးထိုင္းမိႈင္းေလး
လံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ အိမ္ရာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား
ရွိလာခဲ႔ သည္။ ျပည္တြင္းအိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္
ငံသားမ်ား ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏႀကီးမားစြာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္
တ႐ုတ္စီးပြားေရးေလးလံ ထိုင္းမိႈင္းမႈသည္ ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ကိုပါ
ႀကီးမားသည့္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တြဲဖက္အတြင္း ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

"ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေလာကမွာ သူတို႔ရဲ႕ ေငြေတြလည္းပါႏိုင္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈက ျမန္မာကိုလည္းထိခိုက္ပါတယ္။
ဘယ္ေလာက္ပမာဏႀကီးႀကီးနဲ႔ ထိခိုက္ေန သလဲဆိုတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေျပာဖို႔
ခက္ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွာေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္က
သုည ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိကို က်ေနၿပီလို႔ ေတာင္ ေျပာရမလိုျဖစ္ေနၿပီ။ အမ်ားျပည္သူ
အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အိပ္မက္အတြက္ကေတာ့ အရင္းအႏွီးနဲ႔ ေျမေတြလည္း ရွိဖို႔လိုတယ္။
ဘဏ္စနစ္ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အခ်က္အခ်ာက် သည့္ ေနရာမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အနီးရွိ
ေျမကြက္မ်ားကို ႀကိဳတင္၀ယ္ယူေဈးကစား သူမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားပါ၀င္သည္ဟု
အတိအက် ေျပာဆိုရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အမည္ခံကာ ေျမကြက္
ေဈးကစား၀ယ္ယူမႈမ်ား၊ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ၀ယ္ယူေစျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္
ယင္းတို႔ကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေပၚက ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္လာေစရန္ အသစ္ထြက္ရွိ
လာႏိုင္သည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ဥပေဒတြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းရန္ လိုအပ္
သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒
ဦးကိုကိုေထြးက ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမွ်ာ္ လင့္ေနသည့္
စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု မူၾကမ္း ကြန္ဒိုဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ အခ်ဳိးက်ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေၾကာင့္
၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ
အက္ဥပေဒ ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသည့္အတြက္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ဥပေဒၾကမ္းမွာ
လႊတ္ေတာ္ တြင္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ၾကန္႔ၾကာလ်က္ ရွိသည္။

"၁၉၈၇ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတာလို႔ ေျပာတာထက္ ေရွး႐ိုးစြဲ လူတခ်ဳိ႕ကေျမကို
ႏိုင္ငံျခားသားလက္ထဲ အေရာက္မခံႏိုင္တဲ႔ အျမင္ေလး ေတြရွိလို႔ ခက္ေနေသးတယ္။
လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာရွိတဲ့လူအားလံုး လက္ခံႏိုင္ေအာင္လို႔ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ေပးရလိမ္႔မယ္"ဟု
ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ေဒၚမိုးသီတာက ေျပာသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္း
ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ထားသည့္အျပင္ တရားမ၀င္
လႊဲေျပာင္း ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ရဲအေရးပိုင္ သည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္
အေရးယူ ႏိုင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္မ်ားပါ ခ်မွတ္ႏိုင္ ရန္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑