အိမ္ျခံေျမ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းလာ

အမွန္တကယ္ေနထိုင္လိုသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)အမွန္တကယ္ေနထိုင္လိုသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသအတြင္း ယခုႏွစ္အိမ္ျခံေျမ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာ ႏွစ္ထက္ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြား ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

"အခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အိမ္ျခံေျမအခြန္ ေဆာင္တဲ့သူဦးေရကေတာ့ ေလ်ာ့မသြားဘဲ ပံုမွန္ပဲရွိတယ္။
ဒါေပမဲ့ အခြန္ရရွိမႈေငြပမာဏ ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလ်ာ့သြားတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ထက္
သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္အထိ ေလွ်ာ့သြားတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အခြန္ေဆာင္တဲ့
ႏႈန္းထားေတြကို ဒီႏွစ္မွာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္ ေတာ့ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားတာပါ"
ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထင္ေအာင္လင္းက
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ
အိမ္ျခံေျမအခြန္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ ေငြ ပမာဏသည္ ေငြက်ပ္ ၃၆ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ေသာ္
လည္း ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၂၀၁၅-၁၆ စက္တင္ဘာ အထိ ေကာက္ခံရရွိမႈမွာ ေငြက်ပ္ ၁၄ ဘီလ်ံခန္႔သာရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသတ္မွတ္လိုက္သည့္ အိမ္ျခံေျမ
အခြန္ႏႈန္းထားအရ မည္သည့္ အိမ္ျခံေျမကိုမဆို ၀ယ္ယူသူတုိင္းသည္ တန္ဖိုး၏
၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ရန္မလိုအပ္ဘဲ ၀ယ္ယူသည့္ အိမ္ျခံေျမတန္ဖိုးေပၚမူတည္ကာ
အခြန္ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွာလည္း ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ အခြန္ႏႈန္းမွာ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္သိန္း
၅၀၀ ေအာက္တန္ဖိုးရွိေသာ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ လွ်င္ အခြန္သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရန္
ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ထပ္မံ၍ ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး
ခဲ့သည္။

၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ မွ က်ပ္သိန္း ၁,၅၀၀ ထိတန္ဖိုးရွိေသာ အိမ္ျခံေျမကို
အခြန္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁,၅၀၀ မွ က်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ အထိ တန္ဖိုးရွိ ေသာ အိမ္ျခံေျမကို
အခြန္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ရွိေသာ အိမ္ျခံ ေျမကို အခြန္ ၃၀
ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ ခဲ့ရသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ထက္ မ်ားျပားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ အိမ္ျခံမ အခြန္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုး က်ပ္ သိန္း ၁,၀၀၀
တန္ဖိုးရွိေသာ အိမ္ျခံေျမကို အခြန္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ က်ပ္သိန္း
၁,၀၀၀ မွ သိန္း ၅,၀၀၀ အတြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမမ်ားအတြက္ အခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း၊ သိန္း ၅,၀၀၀ မွ
သိန္း ၁၀,၀၀၀ အတြင္းကို အခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သိန္း ၁၀,၀၀၀ မွ သိန္း ၁၅,၀၀၀ အတြက္
အခြန္ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး သိန္း ၁၅,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ကို အခြန္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေနာက္ဆံုးေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္
ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက သံုးသပ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ အခြန္ေဆာင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္၊
လမ္းအလုိက္ အိမ္ျခံေျမ စံႏႈန္းမ်ား ကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တုိဘာ
လတြင္ အသစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္မူ လက္ရွိစံႏႈန္း အသစ္မ်ား
ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑