ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ေနထိုင္မည့္သူမ်ား အတြက္ အ၀ီစိတြင္းေရသာ ေပးေ၀ႏိုင္ဦးမည္ဟုဆို

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္းႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္) ရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္းႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္) ရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္) အတြင္း ေဆာက္ လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ဧရာ၀ဏ္ႏွင့္
ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္း တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္မည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္
လိုအပ္သည့္ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရမ်ား ရရွိေစရန္ အာမခံခ်က္မ်ား မေပး ႏိုင္ေသးသည့္
အေျခအေနေၾကာင့္ ယာယီ အေနျဖင့္ အ၀ီစိတြင္းမ်ားတူးကာ ေျမေအာက္ ေရထုတ္ယူ သံုးစြဲၿပီး၊ ေရေပးေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ေဒၚေအးေအးျမင့္ကေျပာသည္။

"ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ပေရာဂ်က္တိုင္းက ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ ေရရရိွဖို႔ လုပ္ေနရတယ္။
၂၀၁၈ ေလာက္က်မွ စည္ပင္က အျပည့္ အ၀ ေရေပးႏိုင္မွာျဖစ္လို႔ ၂၀၁၈ မတိုင္ခင္
ေဆာက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြအားလံုးက ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ေရရရွိဖို႔ ေျဖရွင္းေနရပါ
တယ္။ ဧရာ၀ဏ္နဲ႔ ရတနာဆိုရင္ အခန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ရွိတယ္။ ေနမယ့္သူ
လူဦး ေရ တစ္သိန္းေလာက္အတြက္ေတာင္ ေရရရွိဖို႔အာမခံခ်က္ မရွိေသးဘူး။ ယာယီ
အေနနဲ႔ အ၀ီစိတြင္းတူးၿပီး ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ပဲခူးျမစ္နဲ႔နီးေနေတာ့ ထြက္လာမယ့္
ေရရဲ႕အရည္အေသြးအျပင္ ေရေၾကာျပတ္တာတို႔ ရွိလာႏိုင္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္မွာ
ေရနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး စိုးရိမ္ရပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၁ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ တာကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
၀န္ႀကီးဌာနမွ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အိမ္ရာ ယူနစ္ေပါင္း တစ္သန္းကို ၿမိဳ႕ေပါင္း ၈၁
ၿမိဳ႕တြင္ ေဖာ္ထုတ္သြားရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္တြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန အစည္း
အေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေရရရွိမႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအးေအးျမင့္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္း ႏွစ္ခုအတြက္ ေဆာက္လုပ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္
ေရး ကုမၸဏီ ၃၁ ခုတို႔ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ က စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၈
ထပ္အျမင့္ အေဆာက္အအံု ၄၉ လံုးမွ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၉,၆၀၀ ထြက္ရွိေအာင္
ေဆာက္လုပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအဆင့္ အျဖစ္
အိမ္ခန္းေပါင္း ၆,၀၀၀ ကိုအမ်ား ျပည္သူတို႔ကို စတင္ေရာင္းခ်သြားရန္ ရည္
ရြယ္ထားၿပီး အခန္းတစ္ခန္းလ်င္ ၆၀၀ စတုရန္းေပ က်ယ္၀န္းကာ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္
က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ႏွင့္ ၇၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။
လမ္းမ်ား၊ ေဆး႐ံု၊ ေက်ာင္း၊ ေဈး၊ ပန္းျခံ မ်ား၊ ကားဂိတ္မ်ား ပါ၀င္ထည့္သြင္း
တည္ေဆာက္ထားသည့္ ယင္းအိမ္ရာစီမံကိန္း ႏွစ္ခုတြင္ ေနထိုင္မည့္ ျပည္သူမ်ား
အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ အခက္အခဲမရွိေသာ္လည္း ေရရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ကိုမူ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေရျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္
ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးစြဲကာ ေရရရွိေရးအတြက္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္
စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး မႉး ေဒၚေအးေအးျမင့္က
ေျပာသည္။

ယင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းႏွစ္ခု အနီးကပ္လ်က္ တည္ရွိေနသည့္ လူေနထူထပ္သည့္ တန္ဖိုး
နည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ယုဇန ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာ၊ စစ္ေတာင္းအိမ္ရာ
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားက
အ၀ီစိတြင္းမ်ား တူးကာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ေရျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေနေသာ္
လည္း ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ လြန္စြာနီးကပ္ေနျခင္း၊ ထြတ္ရွိ လာသည့္ ေျမေအာက္ေရမ်ားမွာလည္း
ေသာက္သံုးရန္ ခက္ခဲသည့္ အရည္အေသြး ရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အျခားေသာ
ရပ္ကြက္ မ်ားက လာေရာက္ေရာင္းခ်သည့္ ေရမ်ားကို ၀ယ္ယူေသာက္သံုးေနရသည့္အျပင္
အ၀ီစိတြင္းေရမ်ားမွာလည္း ခ်ဳိးေရအျဖစ္သာ အသံုးျပဳ၍ရေၾကာင္း ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္
Block B တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦး၀င္းျမင့္ က ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔ စည္ပင္ဆီက
ပိုက္နဲ႔ေရရ တာ သံုးလေလာက္ပဲရွိေသးလို႔ အခုမွ အသက္ ႐ွဴေခ်ာင္တယ္လို႔ ေျပာရမယ္၊
ေနလာ တာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကတည္းကပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယုဇနေကာ၊ စစ္ေတာင္းအိမ္ရာဘက္မွာ
ေကာ အဲဒီေနရာတစ္ခုလံုးမွာ အ၀ီစိတြင္းေရ က ထံုးဓာတ္မ်ားလို႔ ခ်ဳိးဖို႔ပဲရတယ္။ အဲဒီ
တစ္ေၾကာလံုးမွာ ေသာက္လို႔ရတဲ့ အ၀ီစိတြင္း ေရကိုမၾကားဖူးပါဘူး"ဟု ၎ကေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုအတြက္
ေလွာ္ကား၊ ဖူးႀကီး ၊ ငမိုးရိပ္ႏွင့္ လဂြမ္း ျပင္ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွ ေန႔စဥ္
ေရဂါလန္ သန္းေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ျဖန္႔ျဖဴးေပးေန ေသာ္လည္း အလံုအေလာက္ျဖန္႔ျဖဴးေပး
ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ၿမိဳ႕ေနလူဦေရ၏ သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔ စည္ပင္မွ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည္။

လံုေလာက္ေအာင္ေရရရွိျခင္းမရွိေသးသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္လည္း ေရေပးေ၀ေရး
စီမံကိန္းသစ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ ထပ္မံတည္ေဆာက္
လ်က္ရွိေနသည္။ "လဂြမ္းျပင္ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းၿပီးရင္ ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ေရဂါလန္
သန္း ၄၀ ထပ္ၿပီး ေပးေ၀ႏိုင္မွာပါ၊ ဒဂံုအေရွ႕၊ ဒဂံုေတာင္၊ သာေကတ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ေတြက
ရပ္ကြက္ေတြ၊ အိမ္ရာေတြကိုပါ ေရေပးေ၀ႏိုင္ ေတာ့မွာပါ "ဟု ဇြန္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့
သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ရန္ကုန္
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က တင္ျပခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑