႐ံုးခန္းေနရာလိုအပ္ခ်က္အတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေပၚထြက္လာ

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ႐ုံးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ The Strand Office Complex ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ႐ုံးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ The Strand Office Complex ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား သိသာစြာ
၀င္ေရာက္ လာသည့္အတြက္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ ႐ံုးခန္းေနရာ လိုအပ္ခ်က္မွာ
လည္း သိသာစြာ တုိးျမင့္ခဲ့သည္။

႐ံုးခန္းေနရာလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္အတြင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာ သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႐ံုးခန္း
အေဆာက္အအံုကို ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ ၍ ေဈးကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္လာၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ႏိုင္ငံတကာ အိမ္ျခံ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္
Collier International Myanmar ၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္အတြင္း
႐ံုးခန္းေနရာအတြက္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္မႈမွာ ႏွစ္ဆျမင့္တက္လာ
မည္ျဖစ္ၿပီး စတုရန္းမီတာ ၁၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔အထိ ႐ုံးခန္းေနရာလြတ္မ်ားကို ငွားရမ္း
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႐ံုးခန္းေနရာေပၚထြက္လာမႈမွာ
စတုရန္းမီတာ ၁၀၇,၈၆၄ ခန္႔သာရွိခဲ့ၿပီး ႐ံုးခန္းေနရာလြတ္မ်ားကို ငွားရမ္းႏုိင္သည့္
အေဆာက္အအံု ေလးခုခန္႔သာရွိခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။
အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္း ေနရာလြတ္မ်ားစြာ ငွားရမ္းအသုံးျပဳႏုိင္မည့္ အေဆာက္အအံု မ်ားမွာ
Sakura Tower, Union Business Centre, FMI Centre and Centrepoint Tower
တို႔သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ ျပည္လမ္းရွိ
Novotel Hotel Yangon Max၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေပၚရွိ Union Financial Centre ႏွင့္
ကမ္းနားလမ္းရွိ The Strand Office Complex တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ႐ုံးခန္း
ေနရာမ်ား ငွားရမ္းအသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ "အိမ္းနီးနားခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္
ဆုိရင္ေတာ့ Grade-A အဆင့္ရွိတဲ့ ႐ံုးခန္း အမ်ဳိး အစားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ နည္းေနေသးတယ္" ဟု
Collier International ၏ အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔မွ အသစ္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေဇကမၻာကုမၸဏီက
တည္ေဆာက္သည့္ ျပည္ဂါးဒင္း အေဆာက္အအံု (Pyay Garden Office Tower) ႏွင့္
ဗီယက္နမ္ ံHAGL ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ကမၻာ ေအးဘုရားလမ္းမေပၚရွိ
ျမန္မာစင္တာတာ၀ါ တုိ႔သည္လည္း ႐ုံးခန္းေနရာ အငွားေဈးကြက္ အတြင္း ၀င္ေရာက္
လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာ လကုန္ပိုင္းကဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္ ျပည္ဂါးဒင္း ႐ံုးခန္း
အေဆာက္အအံုမွာ စုစုေပါင္း စတုရန္းမီတာ ၈,၀၀၀ ခန္႔ရွိ ႐ံုးခန္း ေနရာလြတ္မ်ားကို
ငွားရမ္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ အဆင့္ျမင့္ ႐ံုးခန္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို လည္း ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ဂါးဒင္း အေဆာက္အအံုမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
မတ္လတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ႐ုံးခန္း ေနရာမ်ား ငွားရမ္းျခင္းကို စတင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျပည္ဂါးဒင္း အေဆာက္အအံု၏ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ငွားရမ္းသူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည္
ဟု ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ဂါးဒင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အဆိုပါကုမၸဏီ၏
အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မငုေကခိုင္က ေျပာသည္။ "ရန္ကုန္မွာ ႐ံုးခန္းလုိအပ္ခ်က္က
မ်ားလာ တာနဲ႔အမွ် Office Tower ေတြ ေဆာက္လာ ၾကတာေတြလည္း အမ်ားႀကီး
ရွိလာပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ႔ထက္ ေနရာလြတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပးႏုိင္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ
ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုကြ်န္မတုိ႔ အေဆာက္အအံု ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကို
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖည့္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါ ျပည္ဂါးဒင္းအေဆာက္အအုံ၏ ႐ံုးခန္းအငွား ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ အခန္းအမ်ဳိး
အစားေပၚမူတည္လ်က္ အနည္းဆံုး စတုရန္း ေပ ၆၀၀ အတြက္ ငွားရမ္းခမွာ တစ္လလွ်င္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး အျမင့္ဆံုး စတုရန္းေပ ၇,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္
ငွားရမ္းခမွာ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇,၀၀၀ ေက်ာ္အထိရွိသည္ဟု သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းေနရာ ရွားပါးျပတ္လပ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရွိ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဈးကြက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းက ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္
လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ အဓိက စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုလည္း ျမန္မာစင္တာ
႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုကို တည္ေဆာက္သည့္ ဗီယက္နမ္ HAGL ကုမၸဏီက
ေျပာသည္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေဈးကြက္အတြင္း စတင္ ၀င္ေရာက္လာသည့္
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းမေပၚရွိ ျမန္မာစင္တာ ႐ံုးခန္း အေဆာက္အအံုသည္
ဧရိယာစတုရန္းေပ မီတာ ၁၀,၈၀၀ က်ယ္၀န္းသည့္ သီးျခား႐ံုး အေဆာက္အအံုႏွင့္
မီတာ ၆၀,၀၀၀ ခန္႔ က်ယ္၀န္းသည့္ ႐ံုးခန္းေနရာမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသျဖင့္
႐ံုးခန္းလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနသည့္ ေဈးကြက္ကို မ်ားစြာျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာစင္တာဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပထမ ဆံုးနဲ႔ အႀကီးဆံုး Grade-A အဆင့္ရွိတဲ့
အေဆာက္အအံုႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႐ံုးခန္းေနရာ ငွားရမ္းမႈရဲ႕ ေဈးႏႈန္းကို
လည္း သက္သာေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားထား ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ျမင့္နဲ႔
တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေဈးႏႈန္းနည္းတဲ့ ႐ံုးခန္းအေဆာက္ အအံု စီမံကိန္းႀကီးကို
HAGL က အသက္သြင္း ခြင့္ရခဲ့တာကို ေက်နပ္ပါတယ္" ဟု အဆုိပါကုမၸဏီကတာ၀န္
ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မစၥတာ ကာအုိဒြိဳင္သင့္က ေျပာသည္။

စုစုေပါင္း စတုရန္းမီတာ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ က်ယ္ၿပီး ၂၂ ထပ္အျမင့္ရွိသည့္ ျမန္မာစင္တာ၏
႐ံုးခန္းငွားရမ္းခမွာ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆ မွ ၇၀ ထိ ရွိသည္။
အဆုိပါ ျမန္မာစင္တာ ဘက္စံုသံုး အေဆာက္အအံုအတြင္းတြင္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊
ေကာ္ဖီဆုိင္မ်ား၊ အေရာင္းဆုိင္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာမ်ား၊ လူဦးေရ ၁,၅၀၀ ဆံ့ သည္
ခန္းမမ်ား၊ ၾကယ္ငါးပြင္ ဟိုတယ္တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး စတုရန္း မီတာ ၄,၀၀၀ ခန္႔က်ယ္ သည့္
စားေသာက္ဆုိင္ခန္း ေနရာတစ္ခု လည္း ပါ၀င္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးခန္းေနရာလိုအပ္ခ်က္
ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဦးမည့္ အလားအလာ မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ အဆင့္ျမင့္႐ံုးခန္းေနရာ
မ်ားပါ၀င္သည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာမႈသည္လည္း ရပ္တန္႔သြားဦး မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏
လက္ရွိအိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္ အတြင္းတြင္လည္း အခန္းငွားရမ္းမႈ ေဈးကြက္မွာ ဦးေဆာင္
လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ကြန္ဒို၊ တုိက္ခန္းႏွင့္ ႐ံုးခန္းေနရာလြတ္မ်ား လိုအပ္မႈႏႈန္းမွာ
ျမင့္မားေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑