ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ျပည္ပက တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းမႈ ပိုမ်ားလာ

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက သံဖရိန္ကို တိုင္းတာေနစဥ္။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက သံဖရိန္ကို တိုင္းတာေနစဥ္။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ေဈးႏႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္
ျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနသည့္အျပင္ ပစၥည္းအရည္အေသြးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရမႈနည္းပါးသျဖင့္ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္
လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကိုျပည္ပက တိုက္႐ိုက္မွာယူတင္သြင္းေဆာက္လုပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပား
လာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေျပာၾကားသည္။

"ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း ေဈးေတြ က်ေနေပမယ့္ ဒီမွာက ေဈးမက်ဘူးျဖစ္ေနတယ္။
စင္ကာပူမွာ သံေခ်ာင္း၊ ဘိလပ္ ေျမ၀ယ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္မွာ ၀ယ္ တာထက္ အမ်ားႀကီး
သက္သာေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီမွာသံေခ်ာင္း၀ယ္ရင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ
အေလးခ်ိန္ေတြ၊ ဆိုက္ေတြခိုးထားေသးတဲ့အျပင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္အထိ ေဈးပိုတင္
ထားတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ေဆာက္ရေတာ့ စရိတ္ေတြက မလိုအပ္ဘဲ ျမင့္ေနတယ္။ ျပည္တြင္းေဈး
ကြက္က ေသး တဲ့အခ်ိန္မွာ အေရာင္းဆိုင္ေတြဘက္က ပစၥည္းတစ္ခုဆိုတစ္ခုအေပၚမွာ
အျမတ္က အမ်ားႀကီးယူထားၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ပစၥည္းေတြဆို အျမတ္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
၂၀၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းထိ ေဈးတင္ေရာင္းၾကတယ္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းေဈးကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို
အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔မွတစ္ဆင့္ ကုမၸဏီမ်ားက
တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ကုမၸဏီအလိုက္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ ထားကာ တင္သြင္းေရာင္း
ခ်ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္အတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး
ပစၥည္းမ်ား ေဈးႏႈန္းခ်ဳိသာသည့္အတြက္ တင္သြင္း ေရာင္းခ်မႈမ်ားျပားေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားက
ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ေရာင္းခ်ရာတြင္
အခ်ဳိ႕ ေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၌ ေဈးႏႈန္းခ်ဳိသာ သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာေႏွာေရာင္းခ်ျခင္း၊ သံေခ်ာင္းအရြယ္အစားႏွင့္
အေလးခ်ိန္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းခ်လာသည့္အတြက္ ေဈးႏႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူရ
သည့္တိုင္ ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိလာသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔
ကိုယ္တိုင္တိုက္႐ိုက္ သြားေရာက္ၿပီး ၀ယ္ယူတင္သြင္းေဆာက္လုပ္ လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
အာရွေဆာက္လုပ္ ေရးက အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္ကလည္း ေျပာသည္။

"၁၆ မီလီမီတာ ဆိုက္သံေခ်ာင္းမွာရင္ ၁၄ မီလီမီတာဆိုက္သံေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ေရာထည့္တာရွိတယ္၊
vernier caliper နဲ႔ေတာင္ ေတာ္ေတာ္တိုင္းၾကည့္မွ သိရတာ။ ဒါ႔ျပင္ တ႐ုတ္ပစၥည္းေတြကို
ထိုင္းတို႔၊ အင္ဒိုနီးရွား တို႔က ပစၥည္းေတြလိုမ်ဳိးေရာၿပီး ေဈးျမင့္ျမင့္ နဲ႔ ေရာင္းတယ္။ အခုဆိုရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ျပည္ပကေန တိုက္႐ိုက္
သြား၀ယ္လာၿပီးမွ ေဆာက္ၾကေတာ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆို ထိုင္းမွာ တိုက္႐ိုက္ပစၥည္း
၀ယ္ၿပီးေဆာက္ေတာ့ ပစၥည္းအရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း ရတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္ပါ ေပါင္းထည့္ရင္ ေဈးကသက္သာေနေသးတယ္။ နည္းနည္းပါးပါးပစၥည္းေလာက္ပဲ
ဒီမွာ၀ယ္ေတာ့တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသာမက အလယ္အလတ္ အဆင့္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားပါ လုပ္ငန္းသံုး
ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံက တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းေဆာက္လုပ္လာၾကၿပီး
လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းအနည္းငယ္သာ ျပည္တြင္း ၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားက ၀ယ္ယူလာၾကသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူတင္သြင္းရာတြင္
ပမာဏႀကီးမားစြာျဖင့္ တင္သြင္းရသည့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ပမာဏႀကီးမားသည့္ျပင္
လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀အရ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းအခ်ဳိ႕ ၀ယ္ယူသယ္ေဆာင္
သိုေလွာင္ရာတြင္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည့္ အေလအလြင့္မ်ားကိုပါ ကာမိေစရန္အတြက္
ေရာင္းခ်သူမ်ားက ေဈးႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္နယ္စပ္က အလံုးအရင္းျဖင့္ တင္သြင္း
လာသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ျပည္တြင္း၌လည္း ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားက ျပည္ပက တိုက္႐ိုက္မွာယူတင္သြင္းေဆာက္လုပ္လာၾကေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ဘာသာလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းသြင္းတာ ပစၥည္းဖိုး၊ အခြန္၊ သယ္ပို႔ခ
အၿပီးအစီး စုစုေပါင္းရင္ေတာင္ ျပည္တြင္း ကေရာင္းေနတဲ့ေဈးေတြထက္ သက္သာတဲ့
အျပင္ ပစၥည္းကလည္း အမည္စံုတယ္၊ မဲေဆာက္မွာ ပစၥည္း၀ယ္ၿပီး ျမ၀တီက ေအးဂ်င့္
ကိုအပ္မယ္၊ ေအးဂ်င့္ကအခြန္ေတြ ဘာေတြအားလံုးလုပ္ၿပီး ပစၥည္းရန္ကုန္ ေရာက္လာ
တာေတာင္ ဒီမွာ အေရာင္းျပခန္းေတြက ေရာင္းတဲ့ေဈးထက္ သက္သာေနေသးတယ္။ ပစၥည္းအားလံုးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းသီးသန္႔သြင္းတဲ့
အသင္းေတြ မရွိတဲ့အတြက္ အရည္အေသြးကေတာ့ ၾကည့္ရတာေပါ့"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ဘိလပ္ေျမသုိေလွာင္႐ုံတစ္႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ဘိလပ္ေျမသုိေလွာင္႐ုံတစ္႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ေႂကြျပားမ်ား၊ မီးဆိုင္းမ်ား၊ တန္ဖိုးႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအျပင္ အိမ္တြင္း
အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားဆံုးတိုက္႐ိုက္ ၀ယ္ယူတင္သြင္းၾကျခင္းျဖစ္ျပီး သံေခ်ာင္း၊
ဘိလပ္ေျမ အစရွိသည့္ အၾကမ္းထည္သံုး ပစၥည္းမ်ားကိုမူ ကုမၸဏီႀကီးအခ်ဳိ႕ကလြဲ၍
ကုမၸဏီငယ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္း၌ပင္ ၀ယ္ယူ သံုးစြဲေနရဆဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္
ျမန္မာက်ပ္ေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ပင္ ျပည္တြင္း၌
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား
(အထူး သျဖင့္ ) အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာင္းခ် ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး
ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မ်ားျပား ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး
ပစၥည္းမ်ားမွာ အတုအစစ္ခြဲျခား ရန္ ခက္ခဲလာသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ား က ျပည္ပက
တိုက္႐ိုက္၀ယ္ယူေဆာက္လုပ္ လာျခင္း ျဖစ္သလို ျပည္တြင္း၌ ၀ယ္ယူရန္ ခက္ခဲသည့္
ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူရရွိ ႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္ပက တိုက္႐ိုက္တင္သြင္း
၀ယ္ယူၾကျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရး ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသည့္
စိန္ျပည့္လွ်ံ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ဦးျမင့္ေအာင္ကလည္းေျပာသည္။
"နယ္စပ္က၀င္လာတဲ့ တ႐ုတ္ပစၥည္းေတြမွာ ခပ္တည္တည္နဲ႔ ထိုင္းတံဆိပ္ကပ္ၿပီး ၀င္လာ
တာေတြရွိတဲ့အျပင္ သံေခ်ာင္းဆိုရင္လည္း ယူကရိန္းလား၊ တ႐ုတ္လားဆိုတာ ဆိုင္သမားေတြ
ကလြဲၿပီး ေတာ္႐ံုတန္႐ံု လူခြဲဖို႔ခက္တယ္။ ျပည္ပကတိုက္႐ိုက္မွာၾကတာ ကလည္း
ကုမၸဏီႀကီးေတြက ပစၥည္းမ်ားမ်ား မွာရင္ေတာ့ အဆင္ေျပေပမယ့္ တစ္ခုခ်င္းဆို
ရင္ေတာ့ ေဈးက သိပ္မကြာပါဘူး။ ေဈးျမင့္ေန တယ္ဆိုတာကလည္း အလုပ္သမားခ၊
အခြန္ အခ၊ ရင္းထားရတဲ့စရိတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနလို႔ပါ။ တန္ဖိုးႀကီးအိမ္အသံုးအေဆာင္
ပစၥည္းေတြ၊ ေႂကြျပားေတြ၊ အလွဆင္ ပစၥည္း ေတြဆို ဒီမွာက ဒီဇိုင္းစံုမရႏိုင္တာလည္း
ပါႏိုင္တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑