ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္း ေဈးကြက္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တုိက္ခန္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တုိက္ခန္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ျမန္မာတိုင္း(မ္)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း ႏွင့္အတူ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္
ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ရာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာႏွင့္ ႐ံုးခန္းေနရာမ်ား
လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သည္ တိုက္ခန္းႏွင့္ ေျမအေရာင္းေဈးကြက္ သိသိသာသာေအးစက္ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက
ေျပာသည္။

"ဒီႏွစ္အိမ္ျခံေျမအေရာင္းေဈးကြက္ကငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ေဈးကြက္အက်ဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကစၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေတာ့ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ ငန္းေတြ အက်ဆံုးႏွစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ခန္း နဲ႔ ေျမကြက္ေဈးေတြက ေဈးကြက္ေအးစက္ေနေပမယ့္ ေဈးကေတာ့ မာေနဆဲပါပဲ" ဟု
အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

"အရင္ႏွစ္ေတြမွာ ႀကိဳပြိဳင့္ေဈးကြက္ေတြ၊ ၀ယ္ေရာင္းေဈးကြက္ေတြ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္
ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ၀ယ္ေရာင္းေတြအားလံုး ရပ္သြားတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ၀ယ္ ေရာင္း
လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြက အိမ္ျခံေျမေဈး ကြက္မွာ မရင္းႏွီးၾကေတာ့ဘဲ တကယ္ေနဖုိ႔ ၀ယ္ယူ
သူေတြေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္"ဟု လည္း ၎က ေျပာသည္။

ျမတ္မင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ဦးေအာင္မင္းကလည္း "ႏုိင္ငံတကာမွာ မတြင္က်ယ္တဲ့
၀ယ္သူက အရင္ေငြေပး၀ယ္ရတဲ့ ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္းေရာင္း၀ယ္ေရးေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၀
ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ကတည္းက စတြင္က်ယ္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အဲဒီေဈး
ကြက္ပ်က္သြားၿပီလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရင္းႏွီး ၿပီး သိန္း ၃၀ ေလာက္ အျမတ္ရလုိ႔
ေဈးကြက္ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္ ကတိမတည္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္းငန္းရွင္ေတြေၾကာင့္
အလိမ္ခံရတာေတြမ်ားၿပီး ျပႆနာေတြ ရွိခဲ့ၾကလုိ႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ၀ယ္ယူသူေတြက ႀကိဳပြိဳင့္ ေဈးကြက္ကုိ
မယံုၾကည္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ၀ယ္ ေရာင္းသမားေတြက ႀကိဳပြိဳင့္ေဈးကြက္ကုိ မရင္းႏွီးၾကေတာ့ပါဘူး။ တကယ္ေနထိုင္မယ့္သူေတြကလည္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးခါနီး တိုက္ခန္းေတြကုိပဲ ၀ယ္လာၾကတာ
မ်ားပါတယ္"ဟု ေျပာသည္။

အိမ္ရာႏွင့္ တိုက္ခန္းေဈးမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ မ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အထိ
ေဈးက်သြားၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ထုိ႔ထက္ပိုမိုသည္ဟုလည္း သိရသည္။ "ေဈးကြက္က
သိသိသာသာ က်ဆင္းသြား ၿပီး အိမ္ျခံေျမမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ ရွားပါးလာေပမယ့္
အိမ္ေဈးေတြက ထက္၀က္ ေလာက္ထိက်တာမ်ဳိး၊ သံုးပံုတစ္ပံုက်တာမ်ဳိး ေတြ မရွိပါဘူး။
ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔တြက္ရင္ အမ်ား အားျဖင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ေဈး က်တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက တိုက္ခန္းေတြ မေရာင္း ရလည္း ေဈးကိုမခ်ဘဲ တင္းခံေန
တဲ့သေဘာ မွာ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေငြမႏိုင္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အနည္းစုကပဲ
တိုက္ခန္းေဈးႏႈန္းေတြကုိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ထိ ခ်ေရာင္းတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္မင္းက
ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈမ်ားစြာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၾကပ္ၾကပ္ မတ္မတ္
စစ္ေဆးတာေတြႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ လိုင္စင္အတြက္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းေငြေၾကးကုိ သိသာစြာ
တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္လိုက္တာေတြ ေၾကာင့္ အေထြေထြျပႆနာမ်ားကုိ အရင္ဆိုင္ရဆံုး
ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"အရင္ကတည္းက စည္းကမ္းမၾကပ္မတ္ထားဘဲ စည္းကမ္းမဲ့ ေဆာက္ခ်င္သလို ေဆာက္ေနၾကေပ
မယ့္ ဒီႏွစ္ကစၿပီး စည္း ကမ္းေတြအမ်ားႀကီး သတ္မွတ္လိုက္ေတာ့ အခ်ဳိ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ရွင္ေတြ လုပ္ငန္းေတာင္ ရပ္နားလိုက္ၾကရပါတယ္။ ႀကိဳတင္ ေပးသြင္းေငြေၾကးကုိလည္း အရင္သိန္း
၅၀ ကေန သိန္း ၂၀၀ ပဲ ေပးရေပမယ့္ အခု သိန္း ၂၀၀ ကေန သိန္း ၅၀ အထိ တိုးျမႇင့္သတ္
မွတ္လိုက္ၿပီး တျခားက႑ေတြမွာလည္း စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လိုက္ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု ေငြမလည္ျဖစ္သြားၾကပါ
တယ္"ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ ကန္ ထ႐ိုက္ေဈးကြက္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ
တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး ေျမရွင္မ်ား ဘက္ကလည္း ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္လုပ္ရန္
လိုလားမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ဦးေအာင္ မင္းက ေျပာသည္။ "အရင္က ေျမရွင္နဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္
အက်ဳိး တူ ပူးေပါင္းေဆာက္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ေဆာက္ဖို႔ ကန္ထ႐ိုက္ေတြက ေျမရွင္ေတြ ကုိ
ေဈးႀကီးႀကီးအလိုက္ေပးၿပီး လိုက္ရေပ မယ့္ အခုေျမရွင္ေတြက ကန္ထ႐ိုက္ေတြ ကုိ ျပန္ရွာေနရ
ပါၿပီ။ ေျမရွင္ကို အလိုက္ေပး ရတဲ့ ပိုက္ဆံပမာဏလည္း အရင္ကထက္ က်သြားပါၿပီ။ ေနရာစည္
ကားတာကုိ လိုက္ၿပီး အလိုက္ေပးရတဲ့ ပမာဏကြာပါတယ္။ စတု ရန္းေပ ၁၂၀၀ ရွိတဲ့ျခံမွာ ငါးထပ္
တိုက္ေဆာက္ မယ္ဆိုရင္ အရင္က သိန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ထိကုိ အလိုက္ေပးရေပမယ့္ အခု
သိန္း၂၅၀ ေလာက္ပဲ ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အလိုက္ေပးတာ မ်ားၿပီး ျဖစ္သလိုေဆာက္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္
ေတြကုိ ေျမရွင္ေတြ မေရြးၾကေတာ့ပါဘူး။ အရင္က အလိုက္ေပးတာမ်ားတာကုိပဲ ၾကည့္ေရြးၾကေပမယ့္
ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြ ကို ရင္ဆိုင္လာၾကတဲ့ ဥပမာဇာတ္လမ္းေတြ မ်ားလာတာလည္း ပါပါတယ္"ဟု
ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာကဲ့သုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေငြေၾကး မေခ်းငွားႏုိင္ေသာေၾကာင့္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္ ပိုမိုက်ဆင္းလာရ ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
လည္း ၎တုိ႔က ေျပာသည္။ "အရင္က ႀကိဳပြိဳင့္ေဈးကြက္ေကာင္းေတာ့ တိုက္ခန္းေတြကုိ ႀကိဳေရာင္းၿပီး
အဲဒီကရတဲ့ ပိုက္ဆံနဲ႔ ျပန္ေဆာက္ၾကေပမယ့္ အခုႀကိဳပြိဳင့္ ေဈးကြက္ပ်က္သြားေတာ့ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔
ေငြႀကိဳရမယ့္ေနရာ မရွိေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံတကာမွာလို ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္
ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးကို မေခ်းငွားႏုိင္ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အခက္ေတြ႕ၿပီး
ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေဆာက္လက္စ ရပ္နားထားတာမ်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္"ဟု အာရွေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေနထိုင္မႈမ်ားေသာ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား၊ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုမ်ား၏
အေရာင္းေဈးႏွင့္ အငွားေဈးမ်ား သိသိသာ သာ မက်ဆင္းေသာ္လည္း တန္ဖိုးျမင့္လံုးခ်င္း
အိမ္ရာမ်ား၏ အငွားေဈးႏွင့္ အေရာင္းေဈး မ်ားမွာ ေဈးကြက္သိသိသာသာ က်ဆင္းၿပီး
ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံမွ
သိရသည္။ "႐ိုး႐ိုးတိုက္ခန္းအေရာင္းေဈးေတြ သိသိသာသာ မက်ေပမယ့္ တန္ဖိုးျမင့္လံုးခ်င္းအိမ္
ေဈးကြက္ကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမရွိေတာ့ တာေၾကာင့္ ေဈးကြက္အရမ္းေအးစက္ၿပီး ေဈးႏႈန္းေတြ
လည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ရွင္ေတြက ေဈးကြက္က်ဆင္းေပမယ့္ တင္းခံၿပီး
က်ေဈးနဲ႔မေရာင္းလို႔သာ ေဈးေတြ ထက္၀က္ေလာက္ထိ မက် သြားေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ေတြမွာ
ဆက္တိုက္ေကာင္းမြန္ခဲ့တဲ့ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းနဲ႔ အငွားေဈးကြက္က ၂၀၁၅ မွာ က်ဆင္းခဲ့ပါ
တယ္"ဟု သစၥာအိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္က ေဒၚသူဇာေမက ေျပာသည္။ တိုက္ခန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုခန္း
အေရာင္းေဈး ကြက္မ်ား က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အငွားေဈး ကြက္မွာ ေကာင္းမြန္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး
"တိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူေတြ နည္းၿပီး အေရာင္းေဈးက်တာေတြ၊ ေဈးကြက္ေအးစက္တာေတြ
ျဖစ္ေနေပမယ့္ တိုက္ခန္းအငွားေဈးကြက္ကေတာ့ ေဈးမာၿပီး ၀ယ္လိုအားမ်ားတဲ့ေဈးကြက္တစ္ခု
ျဖစ္ေနပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားကုိ ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးစား ေနေသာ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား ေအာင္ျမင္ပါက လာမည့္
ႏွစ္တြင္ ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းႏုိင္ၿပီး ေဈးကြက္ေကာင္းမြန္ႏုိင္သည္ဟုလည္း အိမ္ ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္။ "ေျမေဈးတက္တာနဲ႔ ေဈးကြက္ေကာင္းတာနဲ႔ မတူပါဘူး။ ေျမေဈးက်တိုင္းလည္း ေဈးကြက္က်ဆင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေျမေဈးကြက္
ဒီထက္ပိုေကာင္းဖို႔ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြ ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖုိ႔လိုအပ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့
အိမ္ျခံေျမဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန ေတြက ျမန္ျမန္ ျပ႒ာန္းေပးဖုိ႔
လိုပါတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲမွာပဲ စုျပံဳၿပီး စည္ကားေနမယ့္အစား ၿမိဳ႕သစ္ေတြမွာလည္း အေျခခံအေဆာက္
အအံုေတြ ျပည့္စံုရင္၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြ ေကာင္းမြန္ရင္ ေနထိုင္ခ်င္သူေတြ မ်ားမွာပါ။
ဒါမွ တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တယ္လို႔ ေခၚႏုိင္မွာပါ။ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္ေပမယ့္ အေျခခံ အေဆာက္
အအံုမရွိ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္သူမရွိဘဲ ေျမကြက္ေတြကုိပဲ ေရာင္းေန တာကေတာ့
ၿမိဳ႕သစ္တည္တာနဲ႔ မတူပါဘူး။ လာမည့္ႏွစ္မွာ ျမန္မာအိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ ၿမိဳ႕သစ္
အဂၤါရပ္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္ႏုိင္ၿပီး ေျမေဈးႏႈန္းညီဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္တာနဲ႔အတူ ေဆာက္လုပ္ေရးေဈးကြက္ပါ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမွာပါ"ဟု
ဦးေအာင္မင္း က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ အေသးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ငန္းမ်ား
ပိုမိုလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ဘဏ္မ်ားက ေခ်းငွားခြင့္ရရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ ေနထိုင္ရန္ ၀ယ္ယူလို
သူမ်ားလည္း ဘဏ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေငြသြင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါက လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္
ေဆာက္ လုပ္ေရးအေရာင္းေဈးကြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္
ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ မွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္း
ရွင္ေတြလည္း အရင္းအႏွီး အတြက္ ဘဏ္ေတြက ေငြေခ်းႏိုင္တဲ့အျပင္ ၀ယ္ယူလိုသူေတြကလည္း
ႏုိင္ငံတကာဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေငြသြင္းစနစ္ အင္စေတာ္မန္နဲ႔ အဆင္ေျပေျပ၀ယ္ႏုိင္
မယ္ ဆိုရင္၊ ၿပီးေတာ့ ယခုထိ အတည္မျပဳရေသးတဲ့ ကြန္ဒိုဥပေဒထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိပါ
တိုက္ခန္းေတြ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ အိမ္ရာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုျဖစ္ထြန္း လာႏုိင္ပါတယ္" ဟု
ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑