ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး က်ဴးေက်ာ္တဲ သံုးႏွစ္အတြင္း သံုးဆခန္႔တိုးလာ

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အိမ္ရာမ်ား အေနာက္ဘက္မွ က်ဴးေက်ာ္တဲတြင္ ေနထိုင္သူ ကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အိမ္ရာမ်ား အေနာက္ဘက္မွ က်ဴးေက်ာ္တဲတြင္ ေနထိုင္သူ ကေလးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရက ေကာက္ယူထားသည့္စစ္တမ္းမ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အတြင္းရွိႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမေနရာမ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ က်ဴးေက်ာ္
တဲအေရအတြက္ေန႔စဥ္တိုးပြား လာေနသည့္အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ တဲေပါင္းႏွ
စ္သိန္းခန္႔အထိ ရွိလာ ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္စာရင္းေကာက္ယူစဥ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက က်ဴးေက်ာ္တဲေပါင္း ၆၅,၀၀၀
ရွိခဲ့ရာ အေရအတြက္တိုးလာၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ တဲေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု စာရင္း
ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကခန္႔မွန္းေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "ႏွစ္သိန္းကေတာ့
စာရင္းျပန္မေကာက္ ရေသးတဲ႔အတြက္ အတည္ျပဳလို႔မရေသး ေပမယ့္ တိုးေနတာကေတာ့
ေသခ်ာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ အားလံုးကို
လႊမ္းျခံဳႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာမျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေနစရာလံုး၀မရွိလို႔ ကို က်ဴးေက်ာ္တဲနဲ႔ေနတဲ့
လူတန္းစားကို ေျပာတာ၊ အိမ္ပိုင္ဖို႔ မေျပာနဲ႔ ငွားေနဖို႔ေတာင္ မတတ္ ႏိုင္တဲ႔သူေတြကို
ဆိုလိုတာပါ။ တခ်ဳိ႕က်ဴးေက်ာ္ တဲေလးေတြဆို ေျခာက္ေပပတ္လည္မွာ ဘယ္လိုေနၾကတယ္
ဆိုတာေတာင္ စဥ္းစား လို႔ မရဘူးျဖစ္ေနတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။ စက္မႈဇုန္အမ်ားအျပား
ရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါမ်ားသည့္ ဒဂံုဆိပ္ ကမ္း၊ ဒဂံုေတာင္၊ ေရႊျပည္သာႏွင့္
လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲ အမ်ားဆံုးရွိေနသည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မွာ က်ဴးေက်ာ္တဲ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရေသာ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။
သာေကတႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမကြက္
လြတ္မ်ားေပၚတြင္လည္း က်ဴးေက်ာ္ တဲထိုးကာ ေနထိုင္သူမ်ား ရွိလာသည္။ သို႔ေသာ္
အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တဲေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသိရွိရသည္ဟု ၎က
ေျပာသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ တဲ တိုးပြားလာသည့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္
ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ အစီအစဥ္ျဖင့္
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ၁၆၈ ရပ္ကြက္တြင္ ေျခာက္ခန္းတြဲ တစ္ထပ္တိုက္ စုစုေပါင္း ၁၅ လံုး၊
အခန္းေပါင္း ၉၀ ကို ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္အစီ အစဥ္ (ဏငူသအ စမသျနခအ) အျဖစ္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း
ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကို အငွားစနစ္ျဖင့္ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ေဆာက္
လုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္ေအာင္ ျမင္ပါက က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အငွားအိမ္ရာမ်ားကို
ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး
တစ္ခုလံုးအတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ကိုမူ အငွားအိမ္ရာခ်ထားေပးရန္မွာ
ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါးေၾကာင္း ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီးတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒ
သႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံုအမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ႔ရသလို ေနထိုင္သူ မ်ားအတြက္
လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးလာသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ
စက္မႈဇုန္အမ်ား အျပားရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သို႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ အဆိုပါအေျခ
အေနမ်ားေၾကာင့္ တိုးပြားလာ သည့္ တဲမ်ားကို 'တဲတစ္တဲတိုး တစ္တဲဖ်က္ စနစ္' ျဖင့္
ရွင္းလင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေန ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
အဖဲြ႕၀င္ဦးခင္ေမာင္တင့္က ေျပာ သည္။ "အခုေနာက္ပိုင္း စည္ပင္ပိုင္ေျမပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
တျခားေျမမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္ တဲအသစ္ထပ္တိုးေဆာက္လာရင္ 'တစ္လံုးေဆာက္၊
တစ္လံုးဖ်က္တဲ့ စနစ္'နဲ႔ ရွင္းေနတာ ပါ ၊ အားလံုးက ၀ိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္၊၊
အခုအလံုးအရင္းနဲ႔ ရွိတဲ့ က်ဴးေတြကလည္း အရင္ေခတ္ အဆက္ဆက္က ေနလာခဲ့တဲ့
က်ဴးေတြျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴးတဲေတြကို ဖ်က္ လိုက္ေပမယ့္လည္း ျပႆနာေတြက ေျပလည္
သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အငွားအိမ္ရာေတြကို ဖန္းတီးေပးဖို႔အျပင္ သူတို႔လာတဲ့ ေနရာေဒသ
ေတြဆီမွာ စား၀တ္ေနေရးဖူလံုဖို႔ လံုေလာက္တဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔လိုတယ္ " ဟု
၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေကာက္ခံ ထားသည့္
စာရင္းမ်ားအရ တဲေပါင္း ၁၄,၆၀၀ ေက်ာ္ ဖ်က္သိမ္းရန္က်န္ရွိေနျပီး ယင္းတို႔မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္
တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ က်ဴးေက်ာ္
တဲဖ်က္သည့္ စနစ္ ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာခဲ႔သည့္အတြက္ အလံုးအရင္းျဖင့္ တိုးပြားမႈေလ်ာ့
သြားေသာ္ လည္း ဖ်က္သိမ္းရွင္းလင္းရန္ လာေရာက္ သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ား
အၾကား အေျခအတင္စကားေျပာရျခင္းမ်ား၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးၾကည္စိုးက ေျပာသည္။ "အခုမဖ်က္ဘဲ က်န္တာက အရင္က
က်ဴးထားတဲ့ တဲေတြပါ။ သူတို႔ကိုက်ေတာ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရမွ စီမံခ်က္နဲ႔ရွင္းရမွာပါ။ အခု ေနာက္ပိုင္း
တဲသစ္ေတြကိုေတာ့ ထိုးတာနဲ႔ တစ္ခါတည္းဖ်က္ခိုင္းေတာ့ သူတို႔ဘာမွ ေျပာ လို႔မရဘူး။ အေျခ
အတင္ စကားမ်ားတာ။ကေတာက္ကဆျဖစ္တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ အရင္ေကာက္ထားတဲ့ စာရင္းအရ
တဲေပါင္း ၁၄,၆၀၀ ရွိတယ္လို႔ စာရင္းေကာက္ထားေပ မယ့္ ေျမျပင္မွာေတာ့ အဲဒီစာရင္းထက္
ပိုမ်ား ႏိုင္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္က က်ယ္တဲ့အျပင္ ေနရာတိုင္း ေစာင့္မၾကည့္ႏိုင္တာလည္း ပါတယ္"ဟု
၎က ေျပာသည္။

အမွန္တကယ္ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္ရန္အခက္အခဲရွိသျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားထိုးကာ ေနထိုင္ရသူမ်ား
ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္သူမ်ား လည္း ရွိေန
သည့္အတြက္ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ ကာခ်ထားေပးျခင္း၊ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ ေပးေစလိုေၾကာင္း
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ မီးခြက္ ေဈးေအာက္ထိပ္ စက္မႈဇုန္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္
ဦးသန္းရွိန္က ေျပာသည္။ " ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဆႏၵလည္းမျပပါဘူး၊ အစိုးရကိုလည္း ကလန္
ကဆန္လည္း မလုပ္ ပါဘူး၊ နာဂစ္ျဖစ္လို႔ရြာမွာ ဘာမွလုပ္စားစရာ မရွိလို႔သာ ရန္ကုန္မွာ
က်ဴးေက်ာ္တဲ လာထိုးေနရတာပါ။ အိမ္ငွားေနဖို႔ အေဆာင္ငွားေနဖို႔ ဆိုတာကလည္း ကြ်န္ေတာ္
တို႔၀င္ေငြနဲ႔ ဘယ္လို မွ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္တို႔ တဲထိုးတုန္း က အားလံုးလြတ္တဲ့ ေနရာမွာ
ထိုးခဲ့တာပါ၊ ေနာက္ပိုင္းမွသာ တဲေတြကတိုးလာတာ ျဖစ္တယ္။ အခုကြ်န္ေတာ္အနားမွာဆို အရင္က
လာစာရင္းေကာက္ထားတာတဲ ၃၄၈ လံုးရွိ တယ္။ အစိုးရကသာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြတည္လို႔ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ေျမကြက္ေတြကို ေဈးႏႈန္းတစ္ခုခုနဲ႔ ေရာင္းေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အလကား
လည္း မေတာင္းပါဘူး၊ ၿမိဳ႕သစ္တည္ ဖို႔ အတြက္ အစိုးရကလည္း အျပင္က ေျမကို၀ယ္ရတယ္
လို႔ၾကားလို႔ပါ။ ဒီမွာေနတာလည္း ငါးႏွစ္ေက်ာ္ရွိပါၿပီ" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ ၂၀၁၃ ၏ အခန္း ၁၆၊ အပိုဒ္ခြဲငယ္ ၄၄ အရ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီပိုင္ေျမ(သို႔)ေကာ္မတီက စီမံခန္႔ခြဲ ခြင့္ရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ား
၊ အရန္ေျမမ်ားေပၚ တြင္ ေကာ္မတီခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား၊ တဲမ်ားႏွင့္
စၥည္းမ်ား ကို က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ စုပံုထားရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိလွ်င္ ေကာ္မတီက ဖြဲ႕စည္း
တာ၀န္ေပးထားသည့္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေရး အဖြဲ႕က က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူတို႔ထံအေၾကာင္း ၾကားၿပီး
စာရရွိသည္ႏွင့္ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ ႏိုင္ေၾကာင္း
ပါရွိသည္။

အပိုဒ္ခြဲငယ္ ၄၅ အရလည္း ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အမိန္႔ကို
လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္(သို႔) ျငင္းဆန္လွ်င္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေရးအဖြဲ႕က က်ဴးေက်ာ္သူႏွင့္တကြ
အေဆာက္အအံုမ်ား ၊ ေနအိမ္မ်ား ၊ တဲမ်ား ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွား၍ က်ဴးေက်ာ္ထားသည့္
ေျမေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ လက္ေရာက္ရယူႏိုင္သည္။

ရွင္းလင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ
အဖြဲ႕ထံမွ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည့္ အကူအညီ မ်ားကို ေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္းကို
ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑