ဘားအံတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခဲ့

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ခုနစ္မိုင္အကြာ ဘားအံစက္မႈဇုန္အနီးတြင္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္တည္ေဆာက္မည့္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံ ကိန္းကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္စိစစ္ၿပီးမွသာ
ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

အဆုိပါ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ရန္ ေဒသခံ
ျမေဌးႂကြယ္လင္းကုမၸဏီႏွင့္ The Infrastructure of Myanmar ကုမၸဏီတုိ႔က တင္ျပခဲ့ရာ
စီမံကိန္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္စိစစ္ၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳရျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္
အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္
စက္မႈ၀န္ႀကီးဦးေစာၾကည္လင္းကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီကို ျမေဌးႂကြယ္လင္းနဲ႔ The Infrastructure of Myanmar ေပါင္းၿပီး
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း လာတင္တုန္းက ေတာ့ နည္းနည္းသံသယ၀င္မိတယ္။
ျမေဌးႂကြယ္လင္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသခံကုမၸဏီျဖစ္ လို႔ ယံုၾကည္ၿပီးသားပါ။ The
Infrastructure of Myanmar ပါ တြဲၿပီးပါလာေတာ့ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာရရင္
သိပ္မယံုဘူးေပါ့၊ ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါ့မလား၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားေပါ့။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကတယ္။ အရမ္းကိုသက္သာတဲ့ ေဈးေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ အစိုးရ အဖြဲ႕ဘက္ကလည္း ေဒသခံေတြကို ျပန္ကာ ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အိမ္ဖိုးသြင္းတဲ့
ေငြကို ကုမၸဏီကို ကိုင္ခြင့္မေပးဘဲ ဘဏ္ အေကာင့္ အသစ္တစ္ခု ထပ္ဖြင့္ထားတယ္။
အခန္းလက္၀ယ္ရၿပီးမွ ေငြကို ထုတ္ေပးၿပီး က်န္တာ ဆက္သြင္းေစတဲ႔စနစ္နဲ႔ ေဒသခံေတြ
မနစ္နာေအာင္ ကာကြယ္ၿပီးမွ အခုလိုလုပ္ခြင့္ ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္က ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း
မ်ားအနက္ ေျမဧက ၂၀ ကို တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၁၃၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေဒသခံကုမၸဏီျဖစ္
သည့္ျမေဌးႂကြယ္လင္းကုမၸဏီသို႔ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ တစ္လ က်ပ္ေငြ ၃၀,၀၀၀ ေပးသြင္းရမည့္
အႏွစ္ ၃၀ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံ ကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အဆုိပါကုမၸဏီမ်ားက
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ အဆိုျပဳလႊာ မ်ား စတင္တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမဧက
၂၀ ေပၚတြင္ အခန္းေပါင္း ၂,၅၆၀ ပါ၀င္မည့္ အထပ္ငါးထပ္ပါ အေဆာက္အအံုမ်ား
တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမညီထပ္ကိုမူ ကားပါကင္အျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
အခန္း၀ယ္ယူလိုသူမ်ားက အခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား လႊာမ်ားႏွင့္အတူ
လစဥ္ေပးသြင္းရမည့္ ေငြက်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ကို ေဒသခံကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ျမေဌးႂကြယ္လင္း
ကုမၸဏီသို႔ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ သည္။ ေငြေပးသြင္းကာလႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အခန္းအပ္ႏွံ
မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ၂၈ ႏွစ္ ကာလအတြင္း အခန္းဖိုးေငြကို လစဥ္ ဆက္လက္ေပးသြင္း
သြားရမည္ျဖစ္သည္။

"အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ သီးသန္႔ေငြစာရင္း တစ္ခုအျဖစ္ အခန္းဖိုးသြင္းထားတဲ႔ ေငြေတြကို ထိန္းသိမ္း
ထားပါမယ္။ ကုမၸဏီက အခန္းမအပ္ မခ်င္း ဒီေငြေတြကို ထိလို႔မရပါဘူး။ ေဆာက္လုပ္ဆဲကာလ
အတြင္းမွာေတာ့ ကုမၸဏီဘက္ က သူ႔ေငြနဲ႔ သူလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေစာ ၾကည္လင္းက
ေျပာသည္။ ေပ ၂၀၊ ေပ ၃၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိ အခန္းမ်ား ကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမိတၱဴ ၊
အလုပ္သမားကတ္မ်ားျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆုံး ပတ္မွစတင္ ေလွ်ာက္ထား၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး
စတုရန္းေပ ၆၀၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိသည့္ အခန္းမ်ားကိုလည္း လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ သို႔မဟုတ္
အရစ္က်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ် မည္ျဖစ္သည္။ "တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေတြ အမ်ားအျပား
ေဆာက္ခ်င္ေပမယ့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ က ခြင့္ျပဳမိန္႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ အပါ အ၀င္
တိုင္းေဒသႀကီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း လုပ္ႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ နဲ႔
ညိႇႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု The Infrastructure of Myanmar ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။

လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါက အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၈၀ ႏႈန္းျဖင့္
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္လသံုးေသာင္း သြင္း ႏွစ္ ၃၀ အရစ္က် ၀ယ္ယူမည္ဆုိပါက
ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အခန္း တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀၈ သိန္းက်သင့္မည္ဟု သိရ
သည္။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေျမေနရာမ်ား ရရွိရန္ ေဒသခံ
ျမေဌးႂကြယ္လင္း ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ The Infrastructure of Myanmar က တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑