ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အ၀ယ္မ်ားေန

ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေနရာအား လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ခန္႔ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေနရာအား လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္က ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ခန္႔ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းဟု လူသိမ်ားသည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္စီမံကိန္းနယ္ေျမတြင္
တင္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးစီးသြားသည့္အခ်ိန္မ်ားမွစ၍ ေျမကြက္ေဈး ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး
ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကလည္း စီမံကိန္းေျမမ်ားကို အိမ္ျခံေျမအက်ဳိး ေဆာင္မ်ားမွ
တစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါ
စီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းခဲ့ရ သည္။ ၂၀၄၀ ျပည့္အထိ ဦးတည္ေရးဆြဲထား သည့္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဟူေသာအမည္ျဖင့္ ဒုတိယ
ဦးစားေပးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တည္ရွိသည့္
ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏အေနာက္ဘက္ ပန္းလိႈင္ျမစ္ႏွင့္ တြံေတး
တူးေျမာင္းၾကား၊ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာ- တြံေတးကားလမ္း ၾကား ေျမေနရာ ၁၁,၇၁၆
ဧကေပၚတြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို စိတ္၀င္စား
မႈရွိေနသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စီမံကိန္းေနရာတြင္
ေျမ၀ယ္ယူခဲ့ၾကၿပီး၊ အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္မည္ဟု ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္း
တြင္လည္း ေမးျမန္းစုံစမ္း မႈမ်ားႏွင့္ ေျမ၀ယ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု အိမ္ျခံ ေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၀ယ္ယူခြင့္မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ
မိတ္ေဆြမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမ၀ယ္ရန္စံုစမ္းသည့္အခါတြင္လည္း
ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားကသာ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေျမယာပြဲစားလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူ
ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ဆိုသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေျမမ်ားသာမက ရန္ကုန္-ဒလ တံတားစီမံကိန္းႏွင့္အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ေျမယာမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား
၀ယ္ယူလ်က္ရွိေနၾကၿပီး ထိုသူမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားက ေျမယာမ်ား
အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူထား သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားထံက သိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုသိလဲဆုိေတာ့ ေျမလာစံုစမ္းတဲ့အခါ၊ ေျမ၀ယ္တဲ့အခါမွာ
လာစံုစမ္းတဲ့ျမန္မာေတြက သူတို႔နဲ႔ပါလာတဲ့ လူေတြနဲ႔ တ႐ုတ္စကားေျပာေနၾကတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း လာေမးတဲ့ျမန္မာေတြ ကို ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း သူတို႔ေတြက
မေျဖခ်င္ၾကဘူး။ ေျမ၀ယ္တာက ျမန္မာ၊ ပိုက္ဆံေပးတာကေတာ့ တ႐ုတ္ေပါ့ဗ်ာ"ဟု
ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြင္း ေျမ ေဈးမ်ားမွာ တင္ဒါ
ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ခ်ိန္တြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္ လ်က္ရွိၿပီး အနည္းဆံုး
က်ပ္သိန္း ၃၅၀ မွွွ ၁,၄၀၀ အထိ ေဈးေပါက္လ်က္ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္-ဒလ
တံတားစီမံကိန္းအနီး တစ္၀ိုက္ရွိ ေျမေနရာမ်ားမွာ ေရာင္းကုန္သည္ အထိ ျဖစ္ေနၿပီး
ေျမေဈးမ်ားမွာလည္း ေပ ၄၀ ႏွင့္ ေပ ၆၀ ေျမကြက္မ်ားကို ေငြက်ပ္သိန္း ၇၀၀ မွ ၁,၂၀၀ အထိ
ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မား လ်က္ရွိေနသည္။

"ကြ်န္မတို႔ကေတာ့ တ႐ုတ္ေတြ၊ ဂ်ပန္ေတြ မသိပါဘူး။ ေျမ၀ယ္တဲ့သူေတြေတာ့ရွိတာ
ေတြ႕ရပါတယ္။ တံတားစီမံကိန္းျပန္လုပ္ေတာ့ မယ္ဆိုတဲ့ေနာက္ပိုင္း အ၀ယ္မ်ားလာတာ
ေတာ့ၾကားပါတယ္။ ေဈးေတြကေတာ့ တက္ လာတယ္။ အဲဒါကလည္း တံတားစီမံကိန္း
အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္" ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူ
ေဒၚလွလွစန္းက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕က ျပည္တြင္း ကုမၸဏီသံုးခုျဖစ္ေသာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ)၊ ေရႊပုပၸါးအျပည္ျပည္ဆိုင္
ရာေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႏွင့္ ႀက်ငညန်် ဃေစငအေူ ဃငအပ ီနလနူသစာနညအ ကုမၸဏီတုိ႔ကို
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထား ၿပီး အေကာင္အထည္စတင္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ရန္အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းလ်က္
ရွိသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္တုန္းအဆင့္ပဲရွိပါေသးတယ္။ လုပ္ခြင့္က
ေသေသခ်ာခ်ာကို မသိရေသးပါဘူး။ အဲဒီ ေျမေတြကို တ႐ုတ္ေတြ၀ယ္၊ မ၀ယ္ေတာ့ ေသခ်ာ
မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လိႈင္သာယာစက္မႈ ဇုန္က တ႐ုတ္ေတြကေတာ့ ေျမေတြ၀ယ္တာ စံုစမ္းတာေတြ
ရွိတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားဖူးပါ တယ္"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး
(အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္သန္႔က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းကို ကုမၸဏီသံုးခုက လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရေၾကာင္းေၾကညာၿပီးသည့္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
ေျမ၀ယ္ယူမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားထက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား မ်ားကသာ
မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕က အဆိုပါ
၀ယ္ယူရန္ အသုံးျပဳသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ စစ္ေဆးသင့္
သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ၀ယ္ယူရာတြင္
အသံုးျပဳၾက ေသာ ေငြေၾကးမ်ားသည္ တရား၀င္နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးဟုတ္
မဟုတ္ကို စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ၿပီး တရား၀င္မဟုတ္ပါကလည္း အေရးယူသင့္သည္ဟု ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း အဆိုပါ သတင္းမ်ားၾကားရသည္ကို အတည္ျပဳထားေသာ္လည္း
ေငြေၾကးမ်ားမွာ တရား၀င္ရရွိ ထားေသာေငြမ်ား (ေငြျဖဴ) ဟုတ္မဟုတ္ကို စစ္ေဆးျခင္း
မရွိေသးေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔ၾကားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ကလည္း ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စစ္ေဆးတာေတာ့မရွိေသး
ဘူး။ အဲဒါေတြကေတာ့ လုပ္ေတာ့လုပ္ရမွာေပါ့" ဟု အမည္မေဖာ္လိုေသာ အစုိးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑