ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ဒဂံုစီးတီး စီမံကိန္းအတြက္ အစားထုိးေျမေပးအပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂုံဘုရားအနီးရွိ တပ္ပိုင္ေျမ ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
စီမံကိန္းငါးခုကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ အၿပီးတုိင္ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရာ
၎စီမံကိန္းငါးခုအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ Dagon City 1 အတြက္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္
ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ကန္ဘဲ့လမ္းေထာင့္ရွိ ေျမဧက ၁၇ ဒသမ ၇၀ အက်ယ္ေျမေနရာ အစားထုိးေပးအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေရႊတိဂုံဘုရားအနီးမွ ရပ္နားခံခဲ့ရသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ
အစားထုိးေပးႏိုင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ Dagon
City 1 စီမံကိန္းတြက္ အစားထုိး ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေျမေနရာမွာ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန
ပိုင္ေျမျဖစ္သည္ဟု သမၼတ႐ံုးတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ
ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္း
မရွိေပ။ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ Marga Landmark ကုမၸဏီက ေရႊတိဂုံဘုရားအနီးတြင္
ေျမ အက်ယ္ ၂၂ ဧကေပၚတြင္ Dagon City 1 စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ယခုအစားထုိးျပန္လည္ရရွိခဲ့ သည့္ ေျမေနရာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍
လတ္တေလာတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ မရွိေသးဟု Marga Landmark ကုမၸဏီ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအသစ္ျပန္လည္အစားထိုးေပးခဲ့ သည့္ ေနရာသည္လည္း ေရႊတိဂုံဘုရားအနီးတြင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည့္ ေနရာျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲေရးဌာန ဒုတိယဌာနမႉး ဦးတုိးေအာင္ က ေျပာသည္။ "ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္းကို ေျမေနရာအစားထိုးျပန္ေပးတဲ့အေပၚ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္က
ဘာမွကန္႔ကြက္စရာမရွိပါဘူး။ ျပန္ေပးထား တဲ့ ရန္ကင္းကေနရာလည္း Dagon City 1
စီမံကိန္းလို စီမံကိန္းမ်ဳိးေဆာက္မယ္ဆုိ ေဆာက္လုိ႔ရတဲ့ ေနရာပါ။ အဲဒီေနရာေတြက
အထပ္ျမင့္ေဆာက္မယ္ဆုိလည္း ေဆာက္လုပ္လို႔ ရပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရႊတိဂုံဘုရားအနီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ဆုိင္းငံ့ရန္ ပထမ အႀကိမ္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းက အစိုးရက ေျမငွားရမ္းခဲ့ၿပီး
ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည့္စီမံကိန္းအတြက္ အစိုးရက ၎ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေျမကို ျပန္လည္အစားထုိး
ေပးျခင္းကို ကန္႔ကြက္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ အစားထုိးေပးသည့္ေျမေနရာသည္လည္း
ယခင္ကဲ့သုိ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိေစသည့္ ေျမေနရာျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း
ေျပာသည္။

"အစိုးရက သူပိုင္တဲ့ေျမကို သူအစားထုိး ျပန္ေပးတာ ကြ်န္မတို႔က ကန္႔ကြက္စရာမရွိပါ ဘူး။ အဓိကကေတာ့ ျပန္အစားထိုးေပးတဲ့ ေနရာက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ ဘူးဆုိရင္
ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ရန္ကင္း လုိေနရာကေတာ့ ဘုရားနဲ႔လည္းေ၀းတယ္၊ စီမံကိန္းေတြ
လုပ္လို႔ရတဲ့ အေနအထားေတာ့ ရွိပါတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရႊတိဂုံဘုရားမွ ရပ္ဆုိင္းခံခဲ့ရသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအနက္ Marga Landmark
ကုမၸဏီ၏ Dagon City 1 ႏွင့္ သုခ ရတနာကုမၸဏီ၏ Dagon City 2 စီမံကိန္းတုိ႔ မွာ အထင္ရွား
ဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ အျခားစီမံကိန္းမ်ား မွာ ေရႊေတာင္အုပ္စု၊ Adventure Myanmar Tours ႏွင့္ Incentives
ကုမၸဏီတုိ႔က ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑