ခံုးေက်ာ္တံတား စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရန္ လက္ရွိအစုိးရကလ်ာထားသည့္ ခုံးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္းသစ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အမွန္တကယ္အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ
ရွိ၊ မရွိကုိ မၾကာမီက ေခၚယူခဲ့ သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သစ္က ျပန္လည္သံုး
သပ္စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

မၾကာမီ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ -၁၇
ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆံုတြင္ ခံုးေက်ာ္တံတား
တစ္စင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ အ၀ိုင္းလမ္းဆံု၌ ခံုးေက်ာ္တံတားတစ္စင္း တည္ေဆာက္ရန္
ဆက္လက္လ်ာထားခဲ့ရာ ၎စီမံကိန္းမ်ားကုိ အစိုးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ သစ္တို႔က
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ မ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဆိုပါ ခံုးေက်ာ္တံတား ႏွစ္စင္းကို တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
လက္ရွိရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္း ႏြယ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ
၁၅ ရက္က လႊတ္ေတာ္သစ္ကို အသိေပးခဲ့သည္။ ခံုးေက်ာ္တံတားႏွစ္စင္းအတြက္ အသံုး
စရိတ္လ်ာထားမႈသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၏ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုလံုး၏ အသံုး
စရိတ္ျဖစ္ေသာ ၃၃၆ ဒသမ ၂၁၁၅၇ ဘီလ်ံက ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕
အေနျဖင့္ တံတားႏွစ္စင္းအတြက္ ၃၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ သံုးစြဲရန္လ်ာထားသည္ဟု ဘ႑ာေရး
၀န္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆုံးရရွိ ထားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို စတင္ က်င္းပေနၿပီျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕က
လ်ာထားသည့္ ခုံးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္း သစ္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း
အမွန္တကယ္ လိုအပ္ျခင္း ရွိမရွိ ျပန္လည္သံုးသပ္မည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။
ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီက
ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕က လ်ာထားသတ္မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စာရင္းဇယားမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရသည့္အေၾကာင္း
အရာမ်ားကိုလည္း အစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္ ကို ရွင္းျပရန္လိုအပ္ေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

"ဒီခံုးတံတားႏွစ္စင္းကိစၥဟာ အရင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကတည္းကပါတယ္လို႔ သိထားတယ္။ ဒါေပမဲ့
မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္ လ်ာထားၿပီး
ဘာလို႔မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ရတာလဲ ဆိုတာကို သိဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ၿပီး တကယ္ လို၊ မလိုဆို
တာကိုလည္း လႊတ္ေတာ္သစ္ျပန္ စိစစ္ဖို႔ လိုတယ္"ဟု ဦးညီညီက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား
ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ အမွန္တကယ္ေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ခုံးေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ ျခင္းသည္ ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ဟု
တိုင္းလႊတ္ေတာ္အတြင္း အတိုက္အခံအမတ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပပညာရွင္အခ်ဳိ႕ တို႔က ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑