အိမ္ရာဂယက္ထမႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ အိမ္ငွားရမ္းမႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ စင္ကာပူအစုိးရ တင္းက်ပ္ေန

ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

စင္ကာပူ- စင္ကာပူ၏ အိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္သည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အိမ္ျခံေျမ ဂယက္ထမႈတစ္
ခုသုိ႔ ဦးတည္ ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူဗဟုိဘဏ္
က လူေနအိမ္ရာငွားရမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔က
တင္းက်ပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စင္ကာပူေငြေၾကးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ (အက္မ္ေအအက္စ္)က "အိမ္ရာငွားရမ္းမႈအသစ္မ်ားအတြက္
ေဖာ္ျပပါေန႔စြဲက စၿပီး အက်ဳံး၀င္ခဲ့ေသာ ၃၅ ႏွစ္စာ အျမင့္ ဆုံး ေနထုိင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ျပ
႒ာန္း ထားေၾကာင္း၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အက္မ္ေအအက္စ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ ဟာ ေဈးႏႈန္းဂယက္႐ုိက္မႈတစ္ခုကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အိမ္
ရာေဈးကြက္ အတြင္း ေရရွည္တည္ၿငိမ္မႈတုိ႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စင္ကာပူအစုိးရရဲ႕ က်ယ္
ျပန္႔တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ထဲက က႑အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဗဟုိဘဏ္က ေျပာသည္။

"လူေနအိမ္ရာငွားရမ္းမႈအသစ္ အကုန္လုံးအတြက္ အျမင့္ဆုံးေနထုိင္ ခြင့္ကုိ ၃၅ ႏွစ္ သတ္မွတ္
မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္ခြင့္ ငွားရမ္းမႈေတြမွာလည္း သိသိသာသာ တင္း
က်ပ္ထားတဲ့ ငွားရမ္းမႈအာမခံေၾကး အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိလာမွာပါ"ဟု ဗဟုိဘဏ္က
ဆုိသည္။

CIMB Reshearch မွ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ Song Seng Wun က အက္မ္ေအ
အက္စ္၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္သည္ 'အိမ္ရာဂယက္ထမႈအတြက္ စုိးရိမ္မႈမ်ား'၏ အက်ဳိးဆက္
ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပုံရေၾကာင္း ေျပာသည္။

အတုိးႏႈန္းနည္းျခင္းႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြ ရရွိရန္ လြယ္ကူေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ရာ ေဈးကြက္
ေယာက္ယက္ခတ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရက ေဆာက္လုပ္
ထားေသာ အဆင့္ျမင့္လူေနတုိက္ခန္း တစ္ခန္းကုိ ေဈးႏႈန္းစံခ်ိန္သစ္တစ္ခုျဖစ္ သည့္ စင္ကာပူ
ေဒၚလာ တစ္သန္းေက်ာ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၁၃,၀၀၀)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္
လက သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အက္မ္ေအအက္စ္ ဥကၠ႒ Tharman Shanmugara က နိမ့္ခ်ေပးထား
ေသာ အတုိးႏႈန္း ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြ လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ေသာ စနစ္တုိ႔မွာ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္
ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။ အတုိးႏႈန္းတုိးလာလွ်င္ ေငြေခ်းထား သူမ်ားက
၎တုိ႔၏အတုိးမ်ားကုိ ျပန္ ဆပ္ရာ၌ ခက္ခဲႏုိင္ေစျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာ ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာ
သည့္အခါ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘ႑ာေရးစနစ္ကုိ လႈပ္ခါ ေစႏုိင္သည့္ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ေသာ ေခ်း
ေငြ မ်ားျဖင့္သာက်န္ရစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

"အရင္ထက္ပုိၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ဆမႈ လုပ္ထားတဲ့ ေငြေခ်းမႈေတြ ရရွိဖုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အိမ္ရာေဈးကြက္ကုိ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ဖုိ႔
အတြက္ကုိ လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ပါ"ဟု Shanmugaratnam က ေျပာ
သည္။

"ေဈးကြက္ကုိ ၿငိမ္သြားေစမယ့္ အရာ ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္။ ေနာက္ၿပီး
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘ႑ာ ေရးစနစ္ကုိ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစၿပီး ေငြ ေခ်းသူေတြကုိသာ ေနာက္ဆုံး
ထိခုိက္ ႏုိင္ေစတဲ့ အိမ္ရာဂယက္ထမႈကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္"ဟု ၎ကေျပာ
သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑