ဗႏၶဳလအငွားအိမ္ရာ ေနထိုင္ခြင့္ မဲေပါက္ သူမ်ားကုိ အိမ္ပိုင္ရွိ၊ မရွိ စိစစ္မည္

မဟာဗႏၶဳလ အငွားအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒ
သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနထုိင္ခြင့္မဲေပါက္သူမ်ား
သည္ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္မႈရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္စိစစ္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ အၿပီးသတ္ ေနထုိင္ခြင့္
ရရွိ သူမ်ားစာရင္းကုိ လာမည့္ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ဟု
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မဟာ ဗႏၶဳလ အငွားအိမ္ရာ ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား
သူမ်ားကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္
ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိ၊မရွိ စိစစ္ၿပီးမွသာ ေနရာခ်ထား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ "မဲကေတာ့ႏိႈက္ၿပီးသြား
ပါၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ လိမ္လည္ေလွ်ာက္ထားမႈေတြရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပန္စိစစ္ၿပီးမွ အတည္ျပဳစာရင္းကို
ထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္၊ အခန္းေနဖို႔ရွိရဲ႕ သားနဲ႔ လိမ္ၿပီးလာေလွ်ာက္ မဲေပါက္သြားတဲ့သူေတြကို
ဖ်တ္သိမ္းၿပီး ေနာက္လူကို အစဥ္ လိုက္ေနရာခ်ေပးမယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္စိစစ္ ရတာျဖစ္တယ္၊
ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ အတည္ျပဳ သတင္းထုတ္ၿပီး ေနရာခ်ထားေပးပါမယ္" ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရအဖြဲ႕မွ သစ္ေတာ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

မဟာဗႏၶဳလ အငွားအိမ္ရာတြင္ အငွား စနစ္ျဖင့္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၃၅,၅၀၀
ရွိသည့္အနက္ အမွန္တကယ္ ေနရာ ခ်ထားေပးႏိုင္မႈမွာ အခန္းေပါင္း ၁,၁၅၂ ခန္း သာရွိသည္။
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ၁,၄၀၀ ကို မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း အမွန္တကယ္ေနရာ
ခ်ထားေပးမည့္ အခန္းအေရအတြက္မွာ ၁,၁၅၂ ခန္းသာရွိ သည့္အတြက္ က်န္၂၄၈ ဦးကို
အရန္တန္းစီ ဇယားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္ -မႏၲေလးအမွတ္ ၂ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ မဟာဗႏၶဳလအငွား
အိမ္ရာစီမံကိန္းမွ စတုရန္းေပ ၅၇၀ က်ယ္၀န္း သည့္အခန္းမ်ားကို က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္
ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ျပည္သူ လူထုအၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားသည့္
အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

အခန္းေပါင္း ၁,၂၀၀ ထြက္ရွိမည့္ ယင္းစီမံ ကိန္းမွ အခန္းေပါင္း ၁,၁၅၂ ခန္းကိုသာ မဲႏိႈက္
ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိအခန္း မ်ားကုိ ယင္းေနရာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။

"မူလေနထိုင္တဲ့ ၄၈ ေယာက္ကုိ အခန္း ျပန္ေပးဖုိ႔ လုပ္ထားတယ္၊ ေဆာက္မယ္ဆုိ တုန္းကလည္း သူတုိ႔က
ေနရာဖယ္ေပးထားတဲ့ အျပင္ ဘယ္က်ဳးေက်ာ္မွလည္း မလာရဲေအာင္ သူတို႔ကကာကြယ္ေပးထားၾကတယ္"ဟု ဦးေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။ ဌားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားသည္ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းရွိအိမ္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးရံုးခန္းသို႔ တစ္လလွ်င္ဌားရမ္းခက်ပ္သံုးေသာင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ကာ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခြင့္မရွိဘဲ
ႏွစ္ရွည္ဌားရမ္းသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑