သက္တမ္းကုန္ဆုံးရန္ ရက္ပိုင္းသာ လုိေတာ့သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းသစ္ ခ်ထားေပး

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ပုဂၢလိကပုိင္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္။ေဇယ်ာလင္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ပုဂၢလိကပုိင္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္။ေဇယ်ာလင္း / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

သက္တမ္းကုန္ဆုံးရန္ ရက္ပိုင္းသာလုိေတာ့ သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ သည္
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမဧက ၅၅၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိေနရာကုိ စက္မႈ ဇုန္သစ္ထူေထာင္ရန္
ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုကို ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ယင္းကုမၸဏီ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနသည့္အျပင္ စီမံကိန္းတင္ဒါေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာအခ်က္
မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ -မႏၲေလးအမွတ္ ၂ လမ္းမႀကီးႏွင့္ အမွတ္ ၇ လမ္းမႀကီးၾကား၊ စိတ္က်န္းမာေရး ေဆး႐ံုေနာက္
ဘက္ရွိ ေျမဧက ၅၅၀ အက်ယ္ အ၀န္းတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ အေသးစားစက္မႈဇုန္ သစ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္
တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တင္ဒါေခၚယူခဲ့ သည္။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္လွ်င္
က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက အာမခံေၾကး က်ပ္ သိန္း ၁,၀၀၀ ေပးသြင္းရ
မည္ျဖစ္သည္။ တင္ဒါ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီသုံးခုအနက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က
Excellent Fortune Development ကုမၸဏီ ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မလစ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေထာင္တလုပ္ေက်းရြာရွိ ေျမဧရိယာ ဧက ၅၅၀
ေပၚတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ အေသးစား စက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါ ေခၚယူခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး အၿပီး
သတ္တင္ဒါ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီသုံးခုရွိခဲ့သည္။ အဆုိပါကုမၸဏီမ်ားမွာ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊဦးစီး
သည့္ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုမၸဏီ အုပ္စု၊ Excellent Fortune Construction ႏွင့္ ေဒါက္တာစုိးထြန္းဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အမ်ားပိုင္
ကုမၸဏီတုိ႔ျဖစ္သည္။ အဆုိပါစက္မႈဇုန္တင္ဒါ တြင္ တင္ဒါအာမခံေၾကးသြင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး
တက္ေရးကုမၸဏီအုပ္စုက က်ပ္သိန္း ေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀၊ Excellent Fortune Construction က
က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၄,၅၀၀ ေပး သြင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ေပါင္းစုံ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွာမူ
အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ေနာက္က်သျဖင့္ တင္ဒါ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တားျမစ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။
"သုံးဖြဲ႕ လာတင္တယ္။ Excellent Fortune ကေအာင္သြားတယ္။ အဲဒီေျမေတြက နည္းနည္းေတာ့ ေျပာရ
ခက္တယ္၊ လန ၃၉ က် ၿပီးေျမေတြကို စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သူအျဖစ္လုပ္သြားမွာ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို
စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လို႔ သိန္း ၆,၀၀၀ သြင္းတယ္။ ႏွစ္စဥ္ တစ္ ဧကကို သြင္းေဈးသုံးသိန္းႏႈန္းနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို
သိန္း ၁,၆၅၀ သြင္းတယ္။ ခန္႔မွန္း ဧက ၅၅၀ ရွိတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းေနရာ ေျပာရရင္ မစို ေက်းရြာနဲ႔
ေထာင္တလုပ္ေက်းရြာအပိုင္၊ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံု ေက်ာေနာက္ဘက္က ေျမကြက္ေတြ ျဖစ္တယ္"ဟု
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီး၊ တင္ဒါေခၚယူေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ
ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။ တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္မႈ ရွိႏိုင္ျခင္း၊ တင္ဒါ တင္သြင္းခဲ့
သည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္း မည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ကြာဟခ်က္ အဆမတန္ ႀကီးမားေသာ္လည္း ေငြေၾကးအနည္းငယ္ သာ ေပးသြင္းထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တင္ဒါလုပ္ပိုင္ခြင့္
ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီအုပ္စု ၏ ဥကၠ႒ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊက
မတ္ ၂၈ ရက္ တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"အဆေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ကြာတဲ့တင္ဒါ ကို ဘာလို႔ သူတို႔ေရြးလိုက္တယ္ဆိုတာ နားမလည္
ေတာ့ပါဘူး။ Under Table Money (လာဘ္ထုိးျခင္း) ဆိုတာကလည္း စားပြဲေအာက္က သြားတဲ့
အတြက္ ျမင္ရတာ မဟုတ္သလို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပဖို႔လည္း ခက္တယ္။ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာ
မွားသြားလို႔ ျပင္ခ်င္ တယ္ဆိုလည္းရတယ္။ ေနာက္အစိုးရလက္ထက္ထိ ဒီကိစၥကိုဆက္လုပ္သြားရင္ေတာ့
ထပ္ၿပီးကန္႔ကြက္မယ္"ဟု ဦးခင္ေရႊက ေျပာသည္။ တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကို
ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မူလေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေျမပိုင္ရွင္ကိုသာ ဦးစားေပးမည္ဟု
ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္သည့္အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္
အမည္ပ်က္စာရင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံထားရသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ဒါ႐ိုက္တာမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ
တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ကုမၸဏီဖ်က္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္းလင္းရန္ တင္ျပထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊
တရားစီရင္ေရး စနစ္ေအာက္ သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ရာႏႈန္းျပည့္
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကို
ကန္႔သတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ မတင္ေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔က တင္ဒါလာသြင္းတာကို လက္မခံ ေတာ့တာပါ။
အခုထိလည္း အာမခံသြင္းထား တဲ႔ သိန္း ၁,၀၀၀ ကို ျပန္မထုတ္ရေသးပါ ဘူး။ နဂိုကတည္းကိုက
သူတို႔က ညိႇထားၿပီး သား။ အခုရတဲ႔အဖြဲ႕ကိုပဲ ေပးမယ္ဆိုတာ လည္း သိထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔
၀င္ၿပိဳင္ၾကည့္လိုက္တာပါ"ဟု တင္ဒါအာမခံ ေၾကးေပးသြင္းခဲ႔သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ေပါင္းစံု
အမ်ားပိုင္လီမိတက္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ႔သည့္
Excellent Fortune Construction ကုမၸဏီသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍
ေငြက်ပ္သိန္း ၆,၀၀၀ ေပးသြင္းခဲ့ၿပီး တစ္ဧက သံုးသိန္းႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္း ၁,၆၅၀ ကိုလည္း
ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ေပး သြင္းသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ မူလ ပိုင္ရွင္ဆိုသည့္ လယ္သမားမ်ားထံမွ
ေျမမ်ား ကို သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ၏
ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို လယ္သမားေျမမ်ား သိမ္းယူေစ သည့္ ပံုစံျဖစ္ေနသျဖင့္
မေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ဒါအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ စိုးက ေျပာသည္။ "ေရြးတဲ႔ပံုစံကေတာ့
တင္ဒါစိစစ္ေရး အဖြဲ႕ကလည္း ေရြးသလို၊ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း စိစစ္တယ္၊ တင္ဒါပံုစံမွာကတည္းက
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔လူကို ဦးစားေပးမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္တယ္။ ႏွစ္သိန္းေပးမယ္ ဆိုတဲ့
လူက အစိုးရကို ေျမသြားသိမ္းခိုင္း တယ္။သူတို႔တင္တဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြ ရွိတယ္၊ အစိုးရက ဒီေခတ္မွာ
ေျမသိမ္းလို႔ ရေသးလို႔ လား၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ေျမသိမ္းတာနဲ႔ ဒီေန႔ သိမ္း မနက္ျဖန္ျပဳတ္မယ္။
အဲဒီေျမက အစိုးရ ေျမမဟုတ္ပါဘူး။ လယ္သမားပိုင္ေတြပါ။ အစိုးရေျမဆိုရင္ တန္ဖိုးနည္း အကြက္ေတြ
လုပ္ပစ္လိုက္မွာေပါ့။ မူလလယ္သမားနဲ႔ ကုမၸဏီနဲ႔ လက္လႊဲလက္ေျပာင္းလုပ္ထားတဲ႔ ေျမေတြကို
ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ သေဘာပါ၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ တစ္ခုပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လယ္သမားထံမွ ေျမမ်ားကို ႀကိဳတင္၀ယ္ယူထားျပီး ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ္ေပးသြင္း႐ံုျဖင့္
စက္မႈဇုန္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို မည္သည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိႏိုင္
ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕က တရား၀င္ တင္ဒါ ေခၚယူထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားျဖစ္
သည္ဟု ထင္မွတ္ကာ ၀င္ေရာက္ တင္ဒါ ဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေရႊက ေျပာသည္။ "လယ္သမားေျမကို
သြားၿပီးစက္မႈဇုန္လုပ္ ဖို႔ အစိုးရက တင္ဒါ သြားပစ္လို႔မရဘူးေလ။ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ လက္၀ါးခ်င္း
႐ိုက္ၿပီးေနရင္လည္း ဘာျဖစ္လို႔ သတင္းစာထဲ တင္ဒါေခၚေနရသလဲ။ ဒီလုိလုပ္လို႔ရေၾကးဆို ဧက
ငါးရာတစ္ေထာင္၀ယ္ၿပီး အစိုးရကို နည္းနည္း ပါးပါးသြင္းၿပီး စက္မႈဇုန္လုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရမလား။
အခုၾကားထားတဲ႔ သတင္းအရဆို တင္ဒါေအာင္တဲ့ကုမၸဏီက လယ္သမားဆီ က ေျမေတာင္မ၀ယ္ရေသး
ဘူး။ စရန္ေပး႐ံုပဲ ရွိေသးတယ္။ အစိုးရက လုပ္ခြင့္ေပးမွ လယ္သမားကို သူတို႔အၿပီးေငြေခ်မယ့္ ပံုစံနဲ႔
လက္၀ါး႐ိုက္သြားတာ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ Excellent Fortune Construction Public ကုမၸဏီ သည္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္
၁၆ ဧကႏွင့္ မၾကာမီက ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမ
၆၇ ဧကကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ ေနသည့္အျပင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားသည့္ စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕အရလည္း ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ TUORen ႏွင့္ ဆိုလာျပားမ်ားႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ CETC ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ
မိတ္ဖက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ။ဉာဏ္ေဇထက္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ။ဉာဏ္ေဇထက္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ယင္းစက္မႈဇုန္ ျပဳလုပ္မည့္ မစိုကြင္းအနီးရွိ လယ္ပိုင္ရွင္ ေထာင္တလုပ္ေက်းရြာသားမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ၾကည့္ရာ
လြန္ခဲ႔သည့္ရက္သတၱပတ္ကစတင္ ကာ ကုမၸဏီတစ္ခုက မစိုကြင္းအတြင္းရွိ လယ္ မ်ားကို
တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၂၇၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ လာေရာက္၀ယ္ယူေနၿပီး ပထမ
အဆင့္ စရန္ေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၂၅ သိန္းကို ေပးေခ်ထားကာ က်န္ေငြမ်ားကို ႏွစ္ရစ္ခြဲကာ
လစဥ္ေပးေခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑