ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ တာကာလအတြင္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္
အအံုမ်ား၊ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ား၊ ဇိမ္ခံကြန္ဒို မီနီယံႀကီးမ်ားႏွင့္ လမ္းတံတားစီမံကိန္းမ်ား ျဖင့္
ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခဲ့သည္။

ကြန္ဒုိမီနီယံမ်ားႏွင့္ ဘက္စံုသံုး လူေနရပ္၀န္း အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ စာရင္း မ်ားအရ ၂၀၁၄-၁၅
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္ျခံ ေျမက႑တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၈၀
ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေဈး ကြက္မွာ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္အစပိုင္းေလာက္မွ စတင္၍ သိသိသာသာက်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္
အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ႐ံုးခန္း တာ၀ါ တည္ေဆာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူေနကြန္ဒို မီနီယံမ်ား တည္ေဆာက္
မႈမ်ား၏ အခန္းႀကိဳတင္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ငွားရမ္းႏုိင္မႈမ်ားမွာ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲကာလအတြင္း
သိသာစြာေလ်ာ့ က်ခဲ့သည္ဟု အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ျခံ ေျမက႑မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ေဈးကြက္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု လည္း ၎တုိ႔က
ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သံယဇာတႏွင့္ လ႔ူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္
ေပါႂကြယ္၀ၿပီး ပထ၀ီအေန အထားအရလည္း အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာတြင္ရွိေန
သည့္အတြက္ အစုိးရသစ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စိတ္၀င္စားမႈကို အက်ဳိးရွိရွိအသုံး
ခ်ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား သည္ဟု Golden City အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိ မီနီယံစီမံကိန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ Uni Global Power ၏ ဒါ႐ုိက္တာ ဒပ္ဖနီေတ ႐ုိက ေျပာသည္။

"ခုနကေျပာခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေန တဲ့ အခြင့္အေရးေတြဆုိတာ အျမဲတမ္းရေနမွာေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီအစိုးရသစ္က ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုင္းကို အလားအလာ
ပိုေကာင္းေအာင္လုိ႔ မူ၀ါဒ ေကာင္းေကာင္းေတြနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ လုပ္ ေဆာင္ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔
ကြ်န္မတုိ႔အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ျပည္တြင္း အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
မႈမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ သည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနၿပီး ယခု ထက္ပိုမိုေခ်ာေမြ႕သည့္ ျပည္တြင္း
ျပည္ပ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ အစိုးရ သစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္းလည္း ဒပ္ဖနီက ေျပာသည္။ "ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ အစိုးရသစ္ကိုေတာ့ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္ လင့္ေန
ပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ
အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို လာမယ့္အစိုးရကိုေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အစိုးရ သစ္အဖြဲ႕ အတည္
အက်ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ အေကာင္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္"ဟု First
Golden Dragon ကုမၸဏီမွ ဦးစိုင္းလမင္းက ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအမ်ားစုသည္
အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္ပါက ပိုမိုေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားျဖစ္သည့္
အတြက္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ကာလအတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္ ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။ "အစိုးရသစ္လက္ထက္
မွာေတာ့ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီးေျပာင္းလဲလာမွာပါ။ ဘယ္လုိပံုစံမ်ဳိးေတြနဲ႔
ေျပာင္းလဲလာမယ္ ဆုိတာကေတာ့ စီမံကိန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္မွ
ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့အေနအထားေတြ ရွိတဲ့အတြက္ အစိုးရ ကလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းမယ္လုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ပါ"ဟု ဦးစုိင္းလမင္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္ အအံုက႑
မ်ားသည္ မ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္ က်ခဲ့ၿပီး၊ ယခင္ထက္သာလြန္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကိုရရွိရန္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အစိုးရသစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္
အေနျဖင့္ ခိုင္မာ သည့္မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ပါက ႏုိင္ငံတကာ၏အကူအညီမ်ား၊
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိရရွိႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးက႑အသီးသီးတြင္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
လုပ္ကိုင္ မႈမ်ားျဖင့္ ပိုမိုတိုးတက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒုတိယ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္းကုိ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ၤ First Myanmar Construction ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးစုန္ဟန္က
ေျပာသည္။

"အခုအစိုးရသစ္ ေျပာင္းလာၿပီဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တစ္ခု ျဖစ္
လာႏုိင္မယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမုိ ကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလာၿပီးေတာ့ တျခား ဒီမို
ကေရစီႏုိင္ငံေတြဆီကေန အေထာက္အကူ ေတြလာႏိုင္တယ္။ အကူအညီေပးတာလည္း
ပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာေတြ လည္း ပါမယ္ဆုိေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑
ကုိပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ပဲ အေကာင္းဘက္က ေနျမင္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အမ်ားႀကီး
၀င္လာရင္ စီမံကိန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အတြက္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ဘီအုိတီစနစ္ကုိ
မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္ အသုံးခ်သင့္သည္ဟု လည္း Uni Global Power ၏ ဒါ႐ုိက္တာ
ဒပ္ဖနီက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑