ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ အိမ္ရာယူနစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦး၀င္းခိုင္က ၫႊန္ၾကား လာသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ
အမ်ားအျပား ေဆာက္ လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရး
မႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

"၀န္ႀကီးကလည္း ျပည္သူေတြ လက္လွမ္းမီ ႏိုင္တဲ့ အိမ္ရာယူနစ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ပါလို႔ လမ္းၫႊန္
ခ်က္ေပးထားတယ္။ အငွား အိမ္ရာေကာ၊ အပိုင္အိမ္ရာျဖစ္တဲ႔ အိမ္ရာ ေတြေကာ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို
လုပ္ေဆာင္သြား မယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈကိုပဲ အေျခခံ ၿပီး လုပ္ရမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။
ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ တန္ဖိုးနည္း၊
တန္ဖိုးမွ်တႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ေကာင္းက်ဳိး၊ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုတင္ျပရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက
ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းထားမႈမ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အတြင္း၌ႏွစ္စဥ္တိုက္ခန္းလိုအပ္ခ်က္ တစ္သိန္းခန္႔အထိ ရွိေနၿပီး တန္ဖိုးႀကီး အိမ္ရာ မ်ားထက္
တန္ဖိုးနည္းႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ကို အမ်ားအျပား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံ ၀န္ထမ္းမ်ား၊
လခနည္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ ျပည္သူလူထု၏ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအမွန္တကယ္ျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

"အစိုးရသစ္ကလည္း ျပည္သူေတြ လိုအပ္ ေနတဲ႔ အိမ္ရာေတြကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေတာ့ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာပဲေလ၊ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့
အိမ္ခန္းေပါင္း တစ္သန္းကိုလည္း ဆက္ျပီးလုပ္သြားမယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို မသံုးပါဘူး။
ခ်မွတ္ ေပးထားတဲ့ လည္ပတ္ရန္ပံုေငြနဲ႔ပဲ အိမ္ရာေတြ ကို ေဖာ္ထုတ္ေနတာပါ။ ငါးႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတဲ့ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးေတြကို တင္ျပဖို႔ ၀န္ႀကီးက ၫႊန္ၾကား
ထားပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူအိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ
၂၀၃၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားႏိုင္ သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ၈၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္
အိမ္ရာတိုက္ခန္း ေပါင္း တစ္သန္းအထိ တည္ေဆာက္ရန္ ၿပီးခဲ့ သည့္အစုိးရလက္ထက္တြင္
လ်ာထားခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အဆုိပါမူလ လ်ာထားခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန သည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ အထိတန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမွ်တ၊ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ား အပါအ၀င္
အိမ္ရာယူနစ္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျဖည့္ဆည္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္
မ်ားစြာရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အဆုိပါဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္ေအးကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑