ဘုရင့္ေနာင္တံတား ျဖတ္သန္းခ ႏႈန္းထားကို ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းေပးမည္

ဘုရင့္ေနာင္ျမစ္ကူးတံတားအမွတ္ (၂) ကိုေတြ႕ရစဥ္ ။ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဘုရင့္ေနာင္ျမစ္ကူးတံတားအမွတ္ (၂) ကိုေတြ႕ရစဥ္ ။ေအာင္ေဌးလႈိင္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ
ေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ တံတား ျဖတ္သန္းခ ႏႈန္းထားမ်ား
ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းကာ သင့္တင့္မွ်တသည့္ ႏႈန္းထားတစ္ခု
ျဖစ္လာေစရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းကာ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

"အခုတံတားႏွစ္စင္းျဖစ္သြားၿပီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ျပန္ညိႇေပးမယ္။ ကုန္က်စရိတ္
ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ ဘယ္အဆင့္ေလာက္ဆိုရင္ အရင္းေက်ၿပီလဲ။ ဘယ္ေဈးနဲ႔ေကာက္ရင္
သင့္တင့္မွ်တတဲ႔ အေျခအေနျဖစ္မလဲဆိုတဲ႔ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ညိွႏိႈင္းပါ့မယ္။
ဒီတံတားကိုဘယ္ေလာက္တင္ဒါေပးထားလဲ ဆိုတာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမးၾကည့္မယ္။
တခ်ဳိ႕တင္ဒါေတြက ႏိုင္ငံေတာ္က ဘာမွ မရဘူး။ ကိုယ့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးသင့္ေတာ္တဲ႔ လူေတြကို
လက္သိပ္ထိုး တင္ဒါေပးထား တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပါမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔
ရာတြင္ ေပ ၂၀ အရွည္ကြန္တိန္နာ တစ္လံုးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ ေက်ာ္သာ က်သင့္
ေသာ္လည္း လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ ထုတ္လုပ္ သည့္ ကုန္ပစၥည္းတင္ ကြန္တိန္နာ တစ္လံုး ဘုရင့္ေနာင္တံတားကို ျဖတ္သန္းမည္ဆိုပါက ျဖတ္သန္းခ ျမန္မာက်ပ္ေငြ က်ပ္ငါးေသာင္း
(ဗဟိုဘဏ္ေပါက္ေဈး ၄၂ ေဒၚလာ) ႏွင့္ ေပ ၄၀ အရွည္ကြန္တိန္နာတစ္လံုး ျဖတ္သန္းမည္
ဆိုပါက က်ပ္ခုနစ္ေသာင္းထိ ေပး ေနရသျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ျမင့္တက္လာရသည္ဟု
တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တင္ျပခဲ့
သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ကမ္းရွိ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္အမွတ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊
(၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇) ႏွင့္ ေရႊသံလြင္၊ ေငြပင္လယ္၊ ျမစိမ္းေရာင္၊ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္မ်ားမွ
ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ ရာတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ျမစ္ကူးတံတားကုိ ျဖတ္သန္း
အသုံးျပဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ယ္အ၀န္း ၁,၄၀၀ ဧကေက်ာ္ရွိ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္
အမွတ္ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၆)၊ (၇) မ်ားအတြင္း၌ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပဲလုပ္ငန္း
စက္႐ုံ ၂၅၀၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ၇၄ ႐ံု၊ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း ၁၈ ႐ံုႏွင့္
သစ္အေျခခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္႐ံု ၁၄ ႐ံုရွိေနၿပီး လုပ္သား အင္အား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကို
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးထားႏိုင္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္
ကုန္ပစၥည္း မ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထုတ္လုပ္ေပးေန သည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးအုန္းဆိုင္ကေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔လို လိႈင္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္း မွာ အလုပ္လုပ္ရတဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ တံတားကူးခေပးရတာ
အင္မတန္ဒုကၡမ်ားပါတယ္။ တံတားကိုကူးလိုက္တာနဲ႕ ေငြငါးေသာင္းနဲ႔ ခုနစ္ေသာင္းပိုကုန္က်ပါတယ္။
ေဒၚလာေဈး နဲ႔ေျပာရရင္ ေဒၚလာ ၄၀ နဲ႔ ၆၀ အၾကားေပးရပါ တယ္။ ရန္ကုန္ကေန ေပ ၂၀
ကြန္တိန္နာ စင္ကာပူကိုပို႔မွ ေဒၚလာ ၃၀ ကေန ၄၀ အၾကား ဘဲက်ပါတယ္။ တံတားေၾကး
အမ်ားႀကီးေပးေနရတာ ျဖစ္သင့္မျဖစ္သင့္နဲ႔ အျမန္ဆံုးေျဖ ရွင္းသင့္မသင့္ဆိုတာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
အေနနဲ႔ လည္း စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္။ လိႈင္သာယာနဲ႔ ေရႊျပည္သာမွာပဲေရာင္းတာခ်င္းတူတူ
လိႈင္သာယာကပဲက အလိုလို တစ္တန္ကို ေငြ ငါးေသာင္းမ်ားေနပါၿပီ" ဟု ၎ကတင္ျပခဲ႔သည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အၾကား ဆက္သြယ္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္
ဘုရင့္ေနာင္တံတား အမွတ္ ၁ မွာ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕သစ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ၁၉၉၀
ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ ၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ထုတ္လာျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဘုရင့္ျမစ္ကူးတံတား
အမွတ္ (၂) ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳျဖတ္သန္းေန
ၿပီျဖစ္သည္။

"ဘုရင့္ေနာင္ျမစ္ကူးတံတား ေဆာက္ တာ၊ တင္ဒါေပးတာကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးက
တိုက္႐ိုက္လုပ္တာပါ၊ စည္ပင္ကလုပ္တဲ့တံတားေတြထဲမပါသလို စည္ပင္ကလည္း ဒီတံတား
အတြက္ တင္ဒါ မလုပ္ပါဘူး" ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန
(လမ္းတံတား) မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။ တင္ဒါရရွိခဲ့သည့္ ကုမၸဏီ ႏွင့္
တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို သိရွိႏိုင္ ရန္ ေနျပည္ေတာ္ရွိေဆာက္လုပ္ေရး
၀န္ႀကီး ဌာနကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑