တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္မရွိ

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိကကန္ထ႐ုိက္တိုက္ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ေပၚလာဖြယ္မရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ မ်ား၊ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ေဖာ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေၾကညာခဲ႔သည္။ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ အမ်ားဆံုးရွိေနသည့္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၌ ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မဂၤလာဒံုႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကနဦး စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္
ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

"တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ အမ်ားအျပား ေဆာက္မယ္ဆိုေပမဲ့လည္း လက္ရွိေဆာက္
ေနတဲ့ ျပည္တြင္းကန္ထ႐ိုက္ေလာကကို ထိခိုက္ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို
ေတာ့ လက္ရွိကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေဆာက္ေန တဲ့လူေတြ လုပ္တဲ့ေနရာ၊ ေဈးကြက္နဲ႔
တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာ ေဆာက္မယ့္ေနရာ၊ ေဈးကြက္ အေနအထားက မတူပါဘူး။
တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေဆာက္မွာက ဒဂံုတို႔၊ လိႈင္သာယာ တို႔မွာေဆာက္မွာျဖစ္လို႔
ေဈးကြက္က သီးျခား ျဖစ္ေနတယ္၊ ေဈးကြက္မတူပါဘူး"ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရး မႉးလည္းျဖစ္၊System Engineering
Construction ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ လည္းျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရွားပါးလာသည့္အတြက္ အလုပ္
အကိုင္အခြင့္အလမ္း အမ်ားအျပားတည္ရွိ သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔
ႏွစ္စဥ္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူဦးေရ
သံုးသိန္းခန္႔ ရွိေနသည္။ မ်ားျပားလာသည့္ လူဦးေရအလိုက္ အိမ္ခန္းလိုအပ္ခ်က္မွာ
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္
ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ ထားသည္။ " တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေဆာက္မယ့္
အေရအတြက္မ်ားရင္ေတာ့ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အခုေဆာက္မယ့္ အေရအတြက္ေလာက္
နဲ႔ေတာ့ ျပင္ပကန္ထ႐ိုက္တာေတြရဲ႕ ေဈး ကြက္ကို မထိခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ ေဆာက္မယ့္ ေနရာ
ကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ေနရာေဒ သနဲ႔ ေဆာက္တဲ့အေနအထားေပၚ မူတည္ေသးတယ္"ဟု
I Green Development and Engineering Group ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာ
သည္။

ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအပါအ၀င္ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာအေရ အတြက္မ်ားမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္မည့္ တန္ဖိုး
နည္းအိမ္ရာမ်ားမွာ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ က်သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသည့္ေနရာ
မ်ားတြင္ရွိေနျခင္း၊ အမွန္တကယ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးရန္ႏွင့္
အမ်ားျပည္သူတို႔လက္၀ယ္သို႔ ေရာက္ရွိေစ ရန္အတြက္လည္း အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ႏုိင္
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ ေဆာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္
လာႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာ
သည္။

အမ်ားျပည္သူ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္က တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ
စီမံကိန္းမ်ား၊ တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ကလည္း ေျမရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အခန္းအခ်ဳိးတူ ရယူသည့္စနစ္၊ ေျမ၀ယ္ကာ ကန္ထ႐ိုက္
တိုက္ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ စနစ္မ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက
အခန္းက႑မွ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အိမ္ခန္း ေပါင္း ၃၀,၀၀၀
ေက်ာ္သာရွိသျဖင့္ အိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

"ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေျမရွင္နဲ႔ေပါင္းေဆာက္တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မွာေနႏိုင္တဲ့ လူေတြ လည္းရွိတယ္။
သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္၊ သိန္း၂၀၀ ေက်ာ္ေပးေနႏိုင္တဲ့ လူတန္းစားေတြလည္း ရွိတယ္။ တန္ဖိုးနည္း
အိမ္ရာေတြက သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ေရာင္းမယ္ဆိုေတာ့ ေဈးကြက္ က တသီးတျခားစီျဖစ္ပါတယ္။
တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ထဲက ကန္ထ႐ိုက္ တာေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းငယ္ေတြ
ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘူး"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း(ဗဟို) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ ေတာ္က စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္
ရာတြင္ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားလက္ ၀ယ္သို႔ေရာက္ရွိေစရန္၊ အလုပ္
အကိုင္အခြင့္ အလမ္းႏွင့္ သြားလာေရးလြယ္ကူအဆင္ေျပ ေစသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေငြေပးသြင္း ေစသည့္စနစ္မ်ားျဖင့္
ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑