ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြ ျပန္လည္စိစစ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံကို ေမလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံကို ေမလဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ကိုးထပ္ႏွင့္အထက္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြ သံုးလၾကာ ရပ္နားထားရၿပီးတဲ့ေနာက္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစိစစ္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕
သံုးသပ္ခ်က္အေပၚဆံုးျဖတ္ၿပီး အေဆာက္အအံုတခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳစျပဳေနပါၿပီ။

ေမ ၁၄ ရက္က စတင္လုိက္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ တရား၀င္ထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီး အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေပါင္း ၂၄၉ လံုးဟာ
အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပဳမိန္႔(ပါမစ္) ရရွိထားမႈအေပၚ ျပန္လည္ အစစ္အေဆးခံဖုိ႔
အမ်ားစုက သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ ငန္းေတြကို ရပ္နားထားခဲ့ရပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ထုတ္ျပန္မႈမွာ
ပါမစ္ႀကီးရရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့ အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုးနဲ႔ မူအားျဖင့္ ပါမစ္ရရွိထားတဲ့
အေဆာက္အအံု ၁၈၅ လံုး စုစုေပါင္း ၂၄၉လံုးကို ျပန္လည္စစ္ေဆးမယ္ လုိ႔ ေၾကညာခဲ့ၿပီးမူအားျဖင့္
ပါမစ္ရရွိထားတဲ့ အေဆာက္အအံု ၁၈၅ လံုးရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ ေခတၱရပ္နားထား ခုိင္းခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကေန အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြကို ျပန္လည္စိစစ္မယ္လုိ႔
တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမဲ့ စတင္စစ္ ေဆးခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကေန စစ္ေဆးမႈရလဒ္ အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တဲ့
အထိတစ္ေလွ်ာက္ လံုးက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက ထင္သေလာက္ မရွိခဲ့ပါဘူး။

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြ စစ္ေဆးမႈကိုလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က
'ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီ' ကို
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ရပ္နားၿပီးေနာက္ပုိင္း ဇြန္ ၁၆ ရက္ေန႔ ေရာက္မွသာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး
စစ္ေဆးမႈေတြကို စတင္ျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ပထမဦးဆံုး ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးခဲ့တဲ့
အေဆာက္အအံုေတြကေတာ့ ဆုိင္းဘုတ္အစိမ္းရွိသည္အထိ ပါမစ္ႀကီးရရွိထားၿပီးျဖစ္တဲ့ အထပ္ျမင့္
အေဆာက္ အအံု ၁၂ လံုးကို အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္က စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခံခဲ့ရတဲ့
အေဆာက္ အအံု ၁၂ လံုးဟာ ပါမစ္ႀကီးရထားၿပီး ၆၄ လံုး ထဲက ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမ ၁၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္
အတုိင္းဆုိ ဒီအေဆာက္အအံုေတြက သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ရပ္နားထားဖို႔ မလုိအပ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့
ပါမစ္ႀကီးရထားၿပီး ၆၄ လံုးထဲက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခံ ၁၂ လံုးက ေမ ၂၃ ရက္ ကတည္းက
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို ရပ္နားထားဖုိ႔ စည္ပင္သာယာရဲ႕ အေၾကာင္းၾကားစာကို
လက္ခံထားခံခဲ့ရၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမခံရတဲ့ က်န္အေဆာက္အအံု ၅၂ လံုးရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းခြင္ေတြ ကိုပါ ရပ္နားထားဖုိ႔ ၫႊန္ၾကားစာေတြ ဆက္တုိက္ ပို႔ခဲ့တယ္လုိ႔ အဲဒီထဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာရဲ႕ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြက လက္ ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔
ကြာျခားေနခဲ့ၿပီး အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၂၄၉ လံုးစလံုးက လုပ္ငန္းရပ္နားထားရတဲ့ အေျခအေနေတြကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက
သူတုိ႔လုပ္ငန္းေတြ လနဲ႔ခ်ီ ရပ္နားထားရတဲ့ အေပၚ ႀကီးမားတဲ့ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြျဖစ္ေစတယ္လို႔
ညဥ္းညဴသံေတြ ထြက္လာတဲ့အျပင္ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အလုပ္သမားေတြကိုေတာင္
အလုပ္ဆက္ မေပးႏုိင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနေတြအထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြကို စစ္ ေဆးတဲ့ေနရာမွာလည္း ရပ္နားထားတဲ့အေဆာက္အအံုတုိင္းကို
တစ္စုခ်င္းစီ ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) ရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက
ဇြန္ ၂၁ ရက္ (ပါမစ္ႀကီးရ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ၁၂လံုး) ကို စစစ္ေဆး တဲ့ေန႔မွာ ေျပာခဲ့ေပမဲ့
တကယ္လက္ေတြ႕ စိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ စစ္ေဆးမႈမွာေတာ့ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၂၄၉ လံုးအနက္
တခ်ဳိ႕ကိုသာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး က်န္ အေဆာက္အအံုေတြကို စာရြက္စာတမ္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔သာ
စစ္ေဆးခဲ့ပါတ ္။ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္မွာေတာ့ ပါမစ္ႀကီးရထား တဲ့ အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုးထဲက ကြင္းဆင္း
စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ၁၂ လံုးရဲ႕ အေျဖေတြေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေျဖေတြအရ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့တဲ့
ပါမစ္ႀကီးရ ဒီအေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးက ျပင္းထန္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္တဲ့ ေဆာက္လက္စ အေဆာက္
အအံုေတြရဲ႕ အထပ္အျမင့္ဒီဇုိင္းေတြကို ေလွ်ာ့ခံခဲ့ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစစ္ေဆးမႈရလဒ္ေတြကိုလည္း တရား ၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီကေန
မီဒီယာအနည္းငယ္ ကိုသာ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ရာမွသိရွိခဲ့ရၿပီး အထပ္ ေလွ်ာ့ခံရတဲ့ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးရဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ေ၀ဖန္သံေတြ ဆူဆူ ညံညံထြက္ေပၚလာေတာ့မွသာ လူအမ်ားက ပိုမုိသတိထားမိ
ခဲ့တာပါ။ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္
တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္ တဲ့ "စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳ မိန္႔ရရွိၿပီး အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုး
စလံုးကို စစ္ေဆးၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ကာ ၆၄လံုးထဲမွ ၁၂ လံုး မွာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္အား ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားရွိခဲ့ၿပီး
မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားသည့္ ေျမျပင္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ၅၁ လံုးကို ဆက္လက္ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးသြားမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိေသးသည့္ ၁၀၇ လံုးကိုမႈ
လက္ရွိ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္(ပါမစ္) ျပန္တင္ရမည္ျဖစ္သည္" ဆုိၿပီး ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္မွာ
ထုတ္ျပန္ခ်က္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ထြက္ေပၚမႈႏွင့္အတူ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးရဲ႕ ေဆာက္လက္စ အေဆာက္
အအံုေတြကို အထပ္ေလွ်ာ့ခ်ခုိင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ ျပင္းထန္တဲ့ေ၀ဖန္မႈေတြ မ်ားစြာထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က စစ္ေဆးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးသာ အဲဒီ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို သူကိုယ္တုိင္
သြားေရာက္ ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္နဲ႔အတူ အထပ္ျမင့္စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္တုိ႔
ဒုတိယအႀကိမ္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အေဆာက္ အအံု ၁၂ လံုးရဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ
ကလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး နဂိုပံုစံအတုိင္း ျပန္ခြင့္ျပဳ ဖုိ႔
ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီၾကားထဲမွာလည္း အထပ္ျမင့္စိစစ္ေရးေကာ္မတီက လက္က်န္မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေျမျပင္လုပ္ငန္းေတြ
ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကို ဆက္လက္စစ္ေဆးေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းေတြမွာ
စစ္ေဆးမႈရလဒ္ေတြကို တင္ျပခဲ့ကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ရယူေနခဲ့ပါတယ္လို႔ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ေျပာေရး
ဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးရဲမင္းဦး က ေျပာပါတယ္။ တစ္လက္စတည္းမွာပဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕
ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စိစစ္ေရးေကာ္မတီတုိ႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ
ေနာက္ပိုင္းေဆာက္လုပ္မယ့္ အေဆာက္ အအံုေတြအတြက္ လုိက္နာရမယ့္ မူ၀ါဒ အသစ္ေတြကို
ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့ၿပီး မၾကာခင္မွာ ထုတ္ျပန္သြားမယ္လုိ႔ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အထပ္ေလွ်ာ့ခ်ခံရတဲ့ အေဆာက္အအံု
၁၂ လံုးကို နဂိုမူ၀ါဒေတြနဲ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ပါမစ္အတုိင္း ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ၿပီး
အထပ္အျမင့္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်စရာမလုိေတာ့ဘဲ မူလဒီဇိုင္းအတိုင္း အတုိင္း ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳတယ္
ဆုိၿပီး ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္မွာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)က
ျမန္မာတိုင္း(မ္)အပါအ၀င္ မီဒီယာ အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူေနခဲ့တဲ့ မူအားျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ရထားၿပီး ေျမျပင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေဆာက္အအံု ၅၅ လံုးက ၄၅ လံုးကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္ ၁၀ လံုးမွာ စိစစ္မႈ မၿပီးစီးေသးေၾကာင္း
စိစစ္ေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠ႒ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။"ရပ္နားထားတဲ့ အထပ္ျမင့္အေဆာက္
အအံုေတြ မၾကာခင္ျပန္စႏိုင္ေတာ့မွာပါ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဒါေၾကာင့္ ဩဂုတ္ ၂၁ ရက္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ တုိ႔ရဲ႕ ေျပာဆုိခဲ့တဲ့
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအရ သံုးလနီးပါးရပ္နားခဲ့ရတဲ့ အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအံု စုစုေပါင္း
၂၄၉ လံုးထဲ က ၅၇ လံုး (ပါမစ္ႀကီးရရွိၿပိး ၁၂ လံုးနဲ႔ မူအား ျဖင့္ ပါမစ္ရရွိၿပီး ၄၅ လံုး)က ေဆာက္လုပ္ခြင္ေတြ
ျပန္ရရွိသြားခဲ့ပါၿပီ။ က်န္ေနေသးတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကိုလည္း အျမန္ဆံုး ဆက္လက္စစ္ေဆးေပးသြားမယ္လုိ႔ စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ေျပာထားတဲ့အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ျပန္လည္စိစစ္တဲ့ စီမံခ်က္ဟာ ကြင္းလံုးကြ်တ္ ၿပီးစီးေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က
ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြ ျပန္လည္အသက္၀င္လာမွာကို ျမင္ရေတာ့မွာပါ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑