ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာမ်ားအနက္ လမ္းသစ္ရိပ္သာ အိမ္ရာကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္

ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ၾကံ့ခိုင္မႈအားနည္းလာသည့္ ႏိုင္ငံပုိင္ လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ေကာင္းထက္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ၾကံ့ခိုင္မႈအားနည္းလာသည့္ ႏိုင္ငံပုိင္ လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ေကာင္းထက္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ သက္တမ္းၾကာရွည္ ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာမ်ားကို
ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိအစိုးရက
ပထမဦးဆံုးအစီအစဥ္အျဖစ္ လမ္းသစ္ ရိပ္သာအိမ္ရာကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ရာတြင္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္
အက်ဳိးတူ လုပ္ကိုင္တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ကာ ထြက္ေပၚ လာမည့္ အခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္သည့္
ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရတို႔ အခ်ဳိးက် ခြဲေ၀ရယူရမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္မႈမ်ား ၿပီးစီးပါကလည္း
မူလေနထိုင္သူမ်ားကို ယင္းေနရာ၌ပင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးယုခိုင္က ေျပာသည္။

"အရင္အစိုးရလက္ထက္တုန္းက ရန္ကုန္ မွာရွိတဲ့ အစိုးရအိမ္ရာ ၁၁ ခုက ႏွစ္ခုကို အဆင့္ျမႇင့္ၿပီး မူလေနထိုင္သူေတြကို ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ က်န္တဲ့အိမ္ရာစီမံကိန္း ကိုးခုကို အခုအစိုးရ
လက္ထက္မွာ လမ္းသစ္ ရိပ္သာကို အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႕က မူအားျဖင့္ သေဘာတူၿပီးသြားၿပီ။
ဘယ္အခ်ိန္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစမယ္ဆိုတာ အတိ အက်မသိေသးေပမယ့္ မၾကာခင္ေတာ့
လုပ္ငန္းေတြစတင္ႏုိင္ေတာ့မွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္မႈတြင္ လံုေလာက္သည့္ ကားပါကင္ေနရာမ်ား၊ ေဈးေနရာမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ သြားျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္း
လုပ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီရရွိရန္လည္း တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ မၾကာမီေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိသည့္ အဆုိပါလမ္းသစ္ရိပ္သာ
အိမ္ရာသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္ ျပည္ေတာ္ သာစီမံကိန္းအရ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္
ႏုိင္ငံပုိင္အိမ္ရာမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ လမ္းသစ္ရိပ္သာ
အိမ္ရာသည္ ေလးထပ္တိုက္ ၁၁ လံုးရွိၿပီး အခန္းေပါင္း ၂၆၄ ခန္းရွိကာ တိုက္၏သက္တမ္းမွာလည္း
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီျဖစ္၍ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းခဲ့သည့္ အက်ဳိး
ဆက္မ်ားေၾကာင့္ တိုက္မ်ား၏ၾကံ့ခိုင္မႈ အား နည္းလာျခင္း၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ားရွိေန သည့္အတြက္
ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္။ "အိမ္ရာမွာေနတဲ့သူေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔
သေဘာတူညီမႈ ရထားၿပီးပါၿပီ။ ကားလမ္းေတြ က်ပ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီအစိုးရအိမ္ရာေတြကုိ အဆင့္ျမႇင့္
မယ္ဆိုရင္ ကားပါကင္ေနရာ ေတြပါထည့္ၿပီး တည္ေဆာက္ပါမယ္။ တိုက္တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္တဲ့
ကားပါကင္ေနရာ ထက္ပိုၿပီး ကားပါကင္ေတြ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားဖို႔လည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။
ကားပါကင္ေတြ ခ်ဲ႕တဲ့အျပင္ လမ္းေပၚမွာေဈးသည္ေတြ ေဈးေရာင္းေနရတာေတြရွိေနတဲ့အတြက္
ေဈးေတြပါ ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္သြားပါမယ္"ဟု ဦးယုခိုင္က ေျပာသည္။

ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္အတြင္း
အိမ္ရာစီမံကိန္းေပါင္း ၁၁ ခု ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို
အငွားစနစ္ျဖင့္ ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ယင္း ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာ
၁၁ ခုအနက္ ၅၁ လမ္း အိမ္ရာႏွင့္ လင့္လမ္းအိမ္ရာႏွစ္ခုကို ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး မူလ
ေနထိုင္သူမ်ားကို အခန္းမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ လမ္းသစ္ရိပ္သာအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာ
မူလအခန္းရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ အေမြဆက္ခံသူမ်ားျဖစ္ ၾကၿပီး မိသားစုအစဥ္
အဆက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာေနထိုင္ၾကသည့္ အၿငိမ္းစား ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း မ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကသည့္ အိမ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ေနထိုင္သူမ်ားကေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ လာေဆြးေႏြးေတာ့ ေနတဲ့
လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တိုက္ကို ျပန္ ဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္ေဆာက္ဖို႔ မူအားျဖင့္ေတာ့
သေဘာတူၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ေျပာင္းေရြ႕ေၾကး။ ေဆာက္လုပ္တဲ့
အခ်ိန္မွာ တျခားေနရာမွာ ျပန္ငွား ေနရမွာဆုိေတာ့ သင့္တင့္တဲ့အိမ္ငွားခ၊ အခု ေနတဲ့ အခန္းအက်ယ္အ၀န္း ျပန္ရမရကိစၥ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔နဲ႔ အမ်ားႀကီး ဆက္ေဆြးေႏြးစရာေတြ
က်န္ပါေသးတယ္။ သူတို႔ ဘက္က ဘယ္ေတာ့ေဆာက္မယ္၊ ဘယ္ ကုမၸဏီနဲ႔ ေဆာက္မယ္၊
ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႔ အိမ္ငွားခ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္၊ ျပန္ရမယ့္ အခန္းအက်ယ္အ၀န္း၊ အဲဒါေတြနဲ႔
ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ဘာမွ ထပ္ၿပီးလာမေျပာေသးပါဘူး" ဟု လမ္းသစ္အိမ္ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္
ေနထိုင္ေနလ်က္ရွိၿပီး လမ္းသစ္ရိပ္သာတိုက္ သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္၀င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရွိသည့္ လမ္းသစ္ရိပ္သာတိုက္ခန္း၏ အတြင္းပိုင္း။ေကာင္းထက္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရွိသည့္ လမ္းသစ္ရိပ္သာတိုက္ခန္း၏ အတြင္းပိုင္း။ေကာင္းထက္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ လမ္းသစ္ရိပ္သာ အိမ္ရာစီမံကိန္းကို
အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေနထိုင္ သူမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔
ေျခာက္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး၊ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ ႏွင့္
အခန္းပိုင္ဆိုင္မႈစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး မႈမ်ား အဆင္
မေျပခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ အသစ္ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ရန္မွာ ၾကန္႔ ၾကာေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းသစ္ရိပ္သာ တိုက္ခန္းတြင္
လက္ရွိေနထိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

"ကြ်န္မတို႔ကေတာ့ အျမန္ဆံုးျပန္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၾကားရ သေလာက္ကေတာ့
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာတူထားၾကတယ္။ အေဆာက္အအံု ၾကံ့ခိုင္မႈေတြကိုေတာ့
အရင္ႏွစ္ေတြက လာ စစ္သြားတယ္။ တခ်ဳိ႕တိုက္ေတြထဲက မီးဖို ေခ်ာင္ေနရာေတြ၊ အေပၚထပ္ဆိုရင္ ေခါင္မိုး ေတြက ေရယိုတာေတြရွိတယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕ ေၾကးနဲ႔ အိမ္ငွားခေတြနဲ႔
ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏိႈင္းေနဆဲပါပဲ" ဟု အဆုိပါ လမ္းသစ္အိမ္ ရာတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္မွစ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ အစိုးရမ်ားက
ႏုိင္ငံပိုင္အိမ္ရာစီမံကိန္း မ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားကို
အငွားစနစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ ခြင့္ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနကစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑