အိမ္အုိအိမ္ေဟာင္းဖ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဈးကြက္ေကာင္းေနဆဲဟုဆုိ

အိမ္အို အိမ္ေဟာင္းဖ်က္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳသူမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပား လာေသာေၾကာင့္ေဈးကြက္ေကာင္းမြန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္အိုအိမ္ေဟာင္းဖ်က္ လုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္သူ ဦးတိုးလင္းက ေျပာသည္။

"ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွစတင္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ က်ဆင္းလာလို႔ အိမ္အို
အိမ္ေဟာင္းဖ်က္လုပ္ငန္းေတြ အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သာမန္
အိမ္ျပင္ေဆာက္လိုသူေတြ၊ အိမ္ရဲ႕ အခန္း တစ္ခန္းကုိဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္ျပင္ေဆာက္လုိ
သူေတြကအစ အိမ္အိုအိမ္ေဟာင္းဖ်က္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ဆက္သြယ္လာၾကလို႔
အခုခ်ိန္ထိ ေဈးကြက္ေကာင္းမြန္ေနဆဲပါပဲ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းထက္ လိုေသာအစိတ္
အပိုင္းမ်ားကိုသာ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္သူ မ်ားျပားလာေၾကာင္း ဦးတိုးလင္းက ေျပာ
သည္။ "အရင္က ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ေတြ အေဆာက္မ်ားခ်ိန္တုန္းက ကန္ထ႐ိုက္
တိုက္ေဆာက္လုပ္လိုသူေတြက တိုက္အသစ္ ေဆာက္ဖို႔ အိမ္အေဟာင္းၿဖိဳခ်ခ်င္တဲ့
အခ်ိန္မွာပဲ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးခဲ့ၾကေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေဆာက္အအံုတစ္ခု
လံုးၿဖိဳခ်တာထက္ အခန္းတစ္ခန္းေလာက္ ကိုပဲ ၿဖိဳခ်ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း
ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးလာၾကတယ္။ အခုခ်ိန္ မွာ အိမ္ကို ကိုယ္တိုင္ တစ္ပိုင္
တစ္ႏုိင္တည္ ေဆာက္တဲ့သူေတြကအစ ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးမ်ားလာၾကလို႔
ခုခ်ိန္ထိ ေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

တိုက္အသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လို သည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္အေဟာင္းကုိ ယခုကဲ့သို႔
အိမ္အိုအိမ္ေဟာင္းျဖိဳခ်ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္
သည့္အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ခင္က
ေျပာသည္။

"အိမ္ၿဖိဳဖို႔ အလုပ္သမားငွားရင္ အလုပ္သမားငွားခကုန္ၿပီး ၿဖိဳခ်လိုက္တဲ့ပစၥည္းေတြကိုလည္း
ကားငွားၿပီး အမႈိက္ပံုကုိသြားပစ္ ရမွာဆိုေတာ့ အိမ္ကုိ ၿဖိဳခ်ဖို႔အတြက္လည္း ေငြကုန္က်ခံ
ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း အိမ္အိုအိမ္ေဟာင္း ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ
အသံုးျပဳလာတဲ့အခါ အိမ္ အေဟာင္းကို ေရာင္းရတဲ့အတြက္ အိမ္ေရာင္း ခပါ ျပန္ရတဲ့အတြက္
ပုိအဆင္ေျပတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးကုိ ၿဖိဳခ်ျခင္းထက္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ
စနစ္တက် ၿဖိဳခ်ကာ ျပန္လည္ အသံုးျပဳျခင္းက ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာ႐ံု သာမက
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း
ဦးေအာင္ခင္ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑