အထပ္ျမင့္ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္အရွိန္ယူဖုိ႔ ခက္ခဲေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ဇူလုိင္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ဇာနည္ၿဖိဳး / ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ဇူလုိင္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ဇာနည္ၿဖိဳး / ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရပ္နားထားသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားအတြင္းမွ အခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္
စတင္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
လုပ္ငန္းမ်ား မူလအေျခအေနေရာက္ရန္ ျပန္လည္အရွိန္ယူရာတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

"ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေနတဲ့ဆိုက္ဆို နားထားတာ သံုးလရွိၿပီ။ အခုမွ ျပန္စရမယ္ဆိုေတာ့
အကုန္လံုး တစ္က ျပန္စသလို လုပ္ရတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းလည္းပါသလို ကြ်မ္းက်င္
အလုပ္သမားေတြလည္း ဆိုက္နားတုန္းက ျပန္လႊတ္လိုက္ရတဲ့အတြက္ အခုခ်ိန္ျပန္ ေခၚဖို႔ဆိုတာ
လြယ္တဲ့ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အခုေဈးကြက္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ပံုစံက ႀကိဳပိြဳင့္၀ယ္ထားတဲ့သူေတြ
ကလည္း ေငြထပ္မသြင္း ခ်င္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔ကလည္း ဘာဆက္ျဖစ္ လာႏိုင္မလဲဆိုတာ
ၾကည့္ေနတာလည္း ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ နဂိုအေျခအေနတိုင္း ျပန္ေရာက္ဖို႔အတြက္
အခ်ိန္ေတြ၊ ေငြေတြ အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရဦးမယ္။ အဓိကကေတာ့ ၀ယ္သူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈ
ေပ်ာက္သြားတဲ့ကိစြကို ယံုၾကည္မႈျပန္ရေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္"ဟု
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြဲဖက္ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး က ေျပာသည္။

ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ က ခြင့္ျပဳထားခဲ့ေသာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား
ျပန္လည္စိစစ္ေရး ရပ္ဆိုင္း ထားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့မႈက အိမ္ျခံေျမေဈး ကြက္တြင္ ထုိးႏွက္ခ်က္
တစ္ခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ရၿပီး တုိက္ခန္း၀ယ္ယူသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ မ်ားပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရေၾကာင္း
၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကာလကပင္ ေအးစက္ေနခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း
အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ့
လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပက အိမ္ျခံေျမကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ့ၾကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ဥပေဒ (ကြန္ဒိုဥပေဒ) မွာလည္း
နည္းဥပေဒ ယခုခ်ိန္အထိ ထြက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အိမ္ျခံေျမႏွင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈမ်ား က်ဆင္းလာလ်က္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ ဥပေဒတြင္
အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀ယ္ယူ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း
ေျခာက္ထပ္ ႏွင့္အထက္ အထပ္မ်ားရွိအခန္းမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ
ဥပေဒ အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒ ထြက္ရွိ လာရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနဆဲသာျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳမႈမ်ားတြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ပါမစ္ႀကီးက်ၿပီး ဆိုင္းဘုတ္
အစိမ္းရရွိထားေသာ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္း ၆၂ ခုအနက္မွ ၁၂ လံုးကို
ျပန္လည္ျပင္ဆင္တင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ႔သည္။ ယခင္က မူအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ထားၿပီးျဖစ္သည့္
အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ၁၈၅ လံုးကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ဒီဇိုင္းမ်ား၊
ကားပါကင္၊ ကားအ၀င္အထြက္ အနိမ့္အျမင့္ေနရာမ်ားပါ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ ၫႊန္ၾကားမႈမ်ား
ရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္ခြင္ မ်ား အခ်ိန္သံုးလခန္႔ ရပ္နားထားခဲ့ရသည့္
အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး၊ ကြ်မ္းက်င္
လုပ္သား လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူ လိုသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိရန္
အခ်ိန္ယူရမည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ တိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူမ်ားအၾကား မူလ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ တိုက္ခန္းအပ္ႏွံႏိုင္မည့္ ေန႔ရက္မ်ားကိုလည္း
ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းရန္ လုိလာေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ေငြသြင္းထားတဲ့လူေတြက ေငြမသြင္းေတာ့ဘဲ ရပ္ထားလိုက္တယ္။ အခုလိုလုပ္ငန္း ေတြ
ျပန္စေတာ့ ေငြကိုခ်က္ခ်င္း ျပန္ေကာက္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ အရင္တုန္းကေတာ့ ယံုၾကည္ မႈရွိေပမဲ့
အခုက ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့သြားလို႔ က်န္တဲ့ ပိုက္ဆံရဲ႕ ေလးငါးဆယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို
အခန္းၿပီးမွ ေပးခ်င္တဲ့ပံုစံေတြ အထိ ၀ယ္သူေတြက ကမ္းလွမ္းလာၾကတယ္။ ေဈးကြက္ထဲမွာ
ပထမေတာ့ သူတို႔ဆီ က ႀကိဳပြိဳင့္ရတာေလးနဲ႔ ေဆာက္မယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားေပမဲ့
အခုအေျခအေနက လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔ ေခ်းငွားၿပီး ေဆာက္ရတဲ့ အေနအထား
ျဖစ္လာတယ္"ဟု ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

အာရွေဆာက္လုပ္ေရး အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္ကလည္း "ရပ္ခိုင္း လိုက္ကတည္းက
လုပ္ငန္းရွင္ေကာ၊ အလုပ္သမားေကာ၊ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့သူ အားလံုး ထိခိုက္နစ္နာသြားၿပီ။
သတ္မွတ္ အခန္းအပ္ရမယ့္ ေန႔ရက္ကလည္း သံုးလေလာက္ ဆိုက္ေတြ နားထားေတာ့
မူလသတ္မွတ္ရက္ အခန္းမအပ္ႏိုင္ ေတာ့လို႔ တိုက္ခန္း၀ယ္သူေတြနဲ႔ ကုမၸဏီ၊ အိမ္ရွင္ေတြအၾကားက
စာခ်ဳပ္ကို ျပန္ညႇိခ်ဳပ္ရမယ္။ အဓိက ျပႆနာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ တိတိက်က် မရွိေသးတာရယ္၊ ရွိရင္လည္း လက္ေတြ႕ က်င့္သံုးမႈ
အားနည္းတယ္။ ကိုယ့္ျပႆနာကိုယ္ ရွင္းေနရတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္"ဟု ေျပာသည္။

တိက်ခိုင္မာသည့္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ စံခ်ိန္စံ ၫႊန္းမ်ားကို ျပ႒ာန္း ထားရန္
လိုအပ္သလို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ ရွားပါးလ်က္ရွိသည့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား
ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္ လုပ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဘဏ္တြင္ အေပါင္ထားကာ
ေငြေၾကးအရင္း အျမစ္မ်ား ရယူႏိုင္မည့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒမ်ားပါ
အျမန္ ဆံုးေပၚထြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑