ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထြက္ရန္လုပ္ေဆာင္ေန

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ ပုလဲကြန္ဒိုကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚရွိ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ ပုလဲကြန္ဒိုကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ျမန္မာတုိင္း(မ္)

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိအက်ပါ၀င္လာမည့္ စုေပါင္းပိုင္
အေဆာက္အအံု နည္းဥပေဒ (ကြန္ဒိုနည္း ဥပေဒ) ထြက္ရွိလာႏိုင္ေရးကို ဒီဇင္ဘာလ
အတြင္း အၿပီးသတ္ထြက္ရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က
ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒထြက္ဖို႔က ဒီမွာက ပညာရွင္ေတြ
ရွားပါးေနတာလည္းပါတယ္။ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း
ျပန္ညိႇေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရ တာပါ။ မူၾကမ္းကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး တင္မယ္။
ျပန္က်လာရင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းကို တင္ျပပါမယ္။ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာေတာ့
ထြက္ႏိုင္ေအာင္လို႔ လုပ္ေနပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဥပေဒကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စတင္ေရးဆြဲ ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္အေျမာက္အျမားျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္စ္ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္
ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒ မထြက္ရွိလာေသးရာ ေဈးကြက္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ
ကြန္ဒို၀ယ္ယူလိုသူမ်ားက ယင္းနည္းဥပေဒ ထြက္ရွိလာမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္စားေနဆဲျဖစ္
သည့္အတြက္ လက္ရွိ ကြန္ဒိုမီနီယံေဈးကြက္၌ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ ကြန္ဒိုနည္း ဥပေဒတြင္ ေဈးကြက္အတြင္း အမွန္တကယ္
အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားပါ ပါ၀င္လာေစရန္
လိုအပ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း (ဗဟို)မွ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉး ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္က ေျပာသည္။ "ကြန္ဒိုမီနီယံကို ေျခာက္ထပ္ထိ ၀ယ္ခြင့္
ေပးထားေပမဲ့ အခုထက္ထိ ၀ယ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးမလာေသးဘူး။ သူတို႔က ဘာေတြ
ေစာင့္ေနသလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာက ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး၀ယ္လို႔ရတယ္။ ပုဂၢလိက
ပိုင္ေျမေပၚမွာ ေဆာက္တဲ့ ကြန္ဒိုေတြဆို ကြန္ဒိုဥပေဒအရ ေျမကလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့
အက်ယ္အ၀န္းရိွမယ္၊ သတ္မွတ္ခ်က္ လည္းရွိမယ္ဆိုရင္လည္း ဘဏ္အေပါင္ လက္ခံတယ္
။ BOT (Build operate transfer) စနစ္နဲ႔ ေဆာက္ထားတဲ့ ကြန္ဒိုဆိုရင္ ဘဏ္အေပါင္
လက္မခံဘူးလို႔ ဘဏ္ေတြဘက္က ေျပာဖူးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကြန္ဒို မီနီယံေတြ
အေရာင္းက်သြားတာလည္း ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကလည္း BOT ကြန္ဒိုေတြကို
ဘဏ္ေပါင္လက္ခံရင္ ၀ယ္ၾကမယ့္သေဘာေလးေတြ ရွိတယ္။ ဥပေဒသာ ထြက္တာ၊
နည္းဥပေဒ မထြက္ေသးဘူး။ ထြတ္လာမယ့္ နည္းဥပေဒမွာလည္း ဘယ္လို VISA
ကိုင္ထားတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားက ကြန္ဒို ၀ယ္ခြင့္ရွိသလဲဆိုတာပါ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ပါလာဖို႔လိုတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထား ၿပီးျဖစ္သည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု
ဥပေဒ (ကြန္ဒိုဥပေဒ)တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ား၏ ၀ယ္ယူခြင့္ကို အေဆာက္အအံုအျမင့္
ေျခာက္ထပ္ႏွင့္ အထပ္အခန္းမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳထားၿပီး အေဆာက္အအံု၏
၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အခန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ကြန္ဒိုအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္အတြက္ အနည္းဆံုး ေျမအက်ယ္အ၀န္း စတုရန္းေပ
၂၀,၀၀၀ (ဧကတစ္၀က္) ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္
ကြန္ဒို ဥပေဒ အခန္း ၅ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စုေပါင္း ပိုင္အေဆာက္အအံုတည္ေထာင္ျခင္း
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စာခ်ဳပ္စာတမ္း
မွတ္ပံုတင္႐ံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ စုေပါင္းပိုင္ေျမတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ
အေဆာက္အအံုမ်ားကို စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု (ကြန္ဒိုမီနီယံအျဖစ္ သတ္မွတ္မည္)ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းဥပေဒပါ အခန္း ၅ အပိုဒ္ ၁၀ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ မ်ားအရ စုေပါင္းပိုင္
အေဆာက္အအံုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုပါက ေျမလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ ထားသူက စာခ်ဳပ္
စာတမ္း မွတ္ပံုတင္႐ံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ထံသို႔ ေျမကို
လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေရးသားထားသည္။

"ကြန္ဒိုေတြ ဘဏ္မွာ အေပါင္ထားလို႔ မရေသးဘူးဆိုတာ ဥပေဒမထြက္ေသးလို႔ပါ။
အဓိကေတာ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ စကားေျပာတာပါ။ကြန္ဒိုနည္းပေဒထြက္လာရင္ ေျမပါ ပိုင္
လာမွာျဖစ္တယ္။ ကြန္ဒိုဥပေဒအရ ေျမကို မွတ္ပံုတင္ မလုပ္ထားၾကဘူးဆိုရင္
ေျမမပိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီေျမပိုင္ရွင္ကို ေက်ာ္ၿပီး ဘယ္သူမွ အလုပ္လုပ္လို႔မရဘူး။
ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒထြက္မွပဲ ရွင္းလိမ့္မယ္။ BOT ကြန္ဒိုေတြမို႔လို႔ ဘဏ္ေတြက အေပါင္
မခံဘူး ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းဥပေဒ ထြက္လာမွ ရွင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦး၀င္းေဇာ္က
ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑