ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံပိုင္အငွားအိမ္ရာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူသြားမည္

ဖဆပလ ႏွင့္ မဆလ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္အဖြဲ႕က တည္ေဆာက္
ထားခဲ့ ေသာ ရန္ကင္း ျပည္သူ႔အငွားအိမ္ရာ စီမံကိန္း မွ အငွားအိမ္ရာ အေဆာက္
အအံုမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းကာ ေခတ္မီ အေဆာက္အအံုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

"တင္ဒါစနစ္နဲ႔ သြားမွာပါ။ တင္ဒါေခၚရ မယ္။ Master plan အေနနဲ႔ ဆြဲထားတာ
ရွိပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔
ညႇိႏိႈင္းပူေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဘယ္ေတာ့စၿပီး လုပ္ငန္းစမယ္၊
တင္ဒါ ေခၚမယ္ အခ်ိန္ကေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးပါ ဘူး"ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးယုခိုင္က
ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း၌ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အစိုးရမ်ားက ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး
ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ စီမံကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည့္
ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာစခန္း ကိုးခုမွ အခန္း ယူနစ္ေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္
အိမ္ရာစခန္း ကိုးခုအနက္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ရန္ ပထမဦးစားေပးအဆင့္အျဖစ္
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္းသစ္အိမ္ ရာစီမံကိန္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ
ရန္ကင္း ျပည္သူ႔အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ မဂၤလာ ေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဖဆပလ
အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္း သံုးခုကို ဦးစားေပး အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပထမဦးစားေပးအဆင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အိမ္ရာစခန္းသံုးခု အနက္ မွ
လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ပါ ၀င္စားမႈရွိသည့္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနက တင္ဒါေပးသြင္းရန္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ
မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

"ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ အစ္ကိုတို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႇၿပီး
ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက လည္း
အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ စီမံ ကိန္းေတြ ေရးဆြဲထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းသစ္ၿပီးရင္
ရန္ကင္း၊ ကန္ေတာ္ကေလး ဖဆပလ အိမ္ရာေတြကို ဦးစားေပးလုပ္ရမယ့္ အေန
အထားျဖစ္တယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ အိမ္ရာစခန္းႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ၅၁ လမ္းအိမ္ရာ ႏွင့္
လင့္လမ္းအိမ္ရာစခန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ကာ ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္
ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မူလေနထိုင္သူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးျဖစ္သည့္
အိမ္ရာစခန္းမ်ားတြင္ ျပည္လည္ေနရာခ် ထားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာမ်ားကို
အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ရာတြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
ကုမၸဏီဘက္က ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ ကာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္
(Public private partnership) စနစ္ျဖင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ထြက္ရွိလာသည့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို အခ်ဳိးက် ျပန္လည္ ခြဲေ၀ရယူသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑