တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ေရာင္းခ်ရန္ရွိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တိုက္ခန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ေအအက္ဖ္ပီ

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္
တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း
အခန္းေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္အတြက္ ႏို၀င္ဘာလတြင္
စတင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ရက္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ အခန္းေပါင္း ၂,၂၀၈ ခန္း ေဆာက္လုပ္လုိ႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။
အရင္ကတည္းက ေဆာက္ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေရာင္းခ်င္တဲ့အတြက္ ရက္ ၁၀၀
အတြင္းမွာ ေဆာက္လုိ႔ၿပီးမယ့္ တုိက္ခန္းေတြကို အျမန္တည္ေဆာက္လုိက္ၿပီး
ရရွိတဲ့ တုိက္ခန္းေတြကို အျမန္ဆံုးေရာင္းမွာပါ" ဟု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဌာနခြဲ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္ ေအးက ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ၿပီးခဲ့သည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ခန္း ေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္သည္
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမွ
အပိုင္း(၃) အေဆာက္ အအံု၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိသည့္
ကေနာင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊ ယုဇနတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း(၁)ႏွင့္ (၂) အေဆာက္
အအံုမ်ားက အခန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနက အဆုိပါ အိမ္ခန္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္၏
၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရကို ၎တုိ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အခန္း ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲ
ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

"အဲဒီ အခန္းေပါင္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္က ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို
လႊဲလုိက္ရတယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရက
အခုထိ မေရာင္းေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဌာန ကေတာ့ က်န္ေနတဲ့ တုိက္ခန္းေတြကို
ထုတ္ေရာင္းေတာ့မွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ယင္းအိမ္ခန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ယခင္တန္ဖုိး
နည္းအိမ္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်သကဲ့သုိ႔ မဲႏိႈက္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ မဟုတ္ဘဲ
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (CHDB) ၌ အိမ္ရာေငြစုသူမ်ား ကိုသာ
ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာေငြ စုသူမ်ားထဲမွ အခန္းတန္ဖုိး၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း
ေပးေခ်ႏိုင္သည့္ စုေငြပမာဏရွိသူမ်ားကို ပထမဦးစားေပး ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးမင္းေအာင္ေအးက ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်န္တဲ့ အခန္း ၆၆၅ ခန္းေက်ာ္ကို (CHDB) ဘဏ္မွာ
ပိုက္ဆံစုထားတဲ့ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပည့္ၿပီးတဲ့သူေတြကို ဦးစားေပး စေရာင္းလိုက္မယ္။
ဒီဟာေတြကို ၀ယ္ဖုိ႔အတြက္ ဘဏ္မွာ စုေဆာင္းထားရမယ့္ေငြ ရွိဖုိ႔လုိမယ္။
ဘဏ္စနစ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ရမယ္။ အခန္းတန္ဖုိးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စုရမယ္။ စုတဲ့လူေတြကို
ဦးစားေပးေရာင္းမယ္။ ဘဏ္မွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ပိုက္ဆံစုထားၿပီး ဘယ္ေနရာက
အခန္းကို လိုခ်င္တယ္ဆုိတာေတြကို ေပးထား ၿပီးၿပီ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ (CHDB) ဘဏ္၌ အိမ္ရာေငြေၾကးစုေဆာင္းသူ ဦးေရ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီဟု
သိရွိရၿပီး အခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း ေပးေခ်ႏိုင္သည္အထိ ေငြစုၿပီးသူဦးေရမွာ
၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

"ႏုိ၀င္ဘာလထဲမွာ သတင္းစာမွာ စၿပီး အသိေပးေၾကညာၿပီးေတာ့ ေငြစုထားတဲ့သူေတြကို
ေလွ်ာက္လႊာေတြ ျပန္တင္ခုိင္းမယ္။ တိုက္ခန္းပိုင္ဆိုင္သူ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ၿပီးေတာ့
အိမ္ေထာင္ဦးစီး ျဖစ္ရမယ္။ မိသားစု ၀င္ေငြ သံုးသိန္းနဲ႔ ငါးသိန္းၾကား ရွိရမယ္။ သက္ဆုိင္ရာ
ရပ္ကြက္မွာေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးေတြ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔တင္ရမယ္။ အဲဒီ အခ်က္အလက္
အားလံုးစံုရင္ ဦးစားေပး ေရာင္းခ်တဲ့စာရင္းထဲ ပါသြားၿပီ"ဟု ဦးမင္း ေအာင္ေအးက
ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနက အဆိုပါ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ခန္းမ်ားကို
ေရာင္းခ်ရာတြင္ အခန္းတန္းဖုိး သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ကို ေငြလက္ငင္းေပး ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္သူ
မ်ားကို လံုး၀ ေရာင္းခ်သြားမည္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ အခန္းလုိအပ္ေနသူမ်ား အတြက္
ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (CHDB) ဘဏ္တြင္ ေငြစုၿပီး ၀ယ္ယူသူမ်ားကိုသာ
ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

"အခန္းအမ်ားႀကီး မထြက္ေပၚေသးဘဲ နဲ႔ ပိုက္ဆံ လံုးခနဲ တန္းေပးႏုိင္တဲ့သူကို
ေရာင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ အမွန္တကယ္ေနဖို႔ အခန္းလုိတဲ့သူေတြ မရေတာ့ဘဲျဖစ္သြားမွာပါ။
အဲဒါေၾကာင့္ ေငြလက္ငင္းေခ်ၿပီး ၀ယ္မယ့္သူေတြကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မေရာင္း ပါဘူး။
ဘဏ္မွာလည္း ေငြစုရမယ္၊ အိမ္ရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္လည္း ရေအာင္၊
စုတဲ့အေလ့အက်င့္လည္း ရေအာင္ ဘဏ္မွာ မျဖစ္မေန ေငြစုရမယ္"ဟု ဦးမင္းေအာင္ေအးက
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက
သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ တန္ဖိုး နည္း အခန္း ၈,၀၀၀ ခန္႔ ထြက္ေပၚေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕စြန္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ သြားရန္
လ်ာထားသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ားမွာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်န္စစ္မင္း တန္ဖိုးနည္း
အိမ္ရာ၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပ်ဥ္းမပင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္
႐ိုးမတန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၊ ယုဇန တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း(၃)တုိးခ်ဲ႕၊ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ေအာင္ခ်မ္းသာ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာႏွင့္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာတုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တန္ဖုိး နည္းအိမ္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္
အစိုးရ၏ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးျခင္း Government Intervention ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနက ရန္ပံုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀ မတည္ကာ အဆုိပါ တန္ဖုိးနည္း
အိမ္ရာမ်ားကို တည္ ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းေအာင္ေအး က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑