ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းအတြက္ JICA က ၿမိဳ႕႔ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ master plan ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့

JICA မွ ျပဳလုပ္သည့္မဟာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- JICA Myanmar Office)JICA မွ ျပဳလုပ္သည့္မဟာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္။ (ဓာတ္ပံု- JICA Myanmar Office)

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (Japan International
Cooperation Agency - JICA) ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သည့္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုုိ
ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀း
ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ရန္ကုန္
တိုင္းစည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးလွျမင့္၊ ရန္ကုန္တိုင္းလမ္းပန္း
ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ခင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ
ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဌာနမႉးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ
တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သံ႐ံုးမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အင္န္ဂ်ီအိုႏွင့္ အိုင္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၊ ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို JICA မွ ဦးေဆာင္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးအဆင့္ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္အတူ
ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လမွစတင္၍ master plan ႏွစ္ခုကိုစတင္ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။

၎တိ႔ုမွာ 'မဟာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း' (Project for Strategic Urban
Development Plan of the Greater Yangon) ႏွင့္ 'ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေရေပး ေ၀ေရး၊ ေရဆိုး
စြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္း' (Project for Improvement of
Water Supply, Sewage and Drainage System in Yangon City) တို႔မွာ ေဆာင္ရြက္
ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ "Project for Comprehensive Urban
Transport Development Plan of the Greater Yangon" 'မဟာရန္ကုန္အတြက္ျပည့္စံု
ေသာ ၿမိဳ႕ျပခရီးသြားလာမႈစီမံကိန္း'မွာ လာမည့္ဒီဇင္ဘာလတြင္ master plan စတင္
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

"ဒီေန႔မွာ JICA ကေနေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အတြက္ master
plan ေရးဆြဲေဆာင္ ရြက္ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပေဆြးေႏြး
တာျဖစ္ပါ တယ္။ JICA က ေနေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ master plan
ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္တာေတြက ၂၀၁၃ မတ္လမွာ ၿပီးစီးႏိုင္မယ္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု
JICA Myanmar Office မွ Chief Representative ျဖစ္သူ Mr.Tanaka Masahiko က
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

JICA study team မွ မဟာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စီမံကိန္းပံုစံသံံုးခု ကို ေရးဆြဲ
တင္ျပထားၿပီး ၎တို႔အနက္ Sub centre with Green Isle System ႏွင့္ Sub centre
System မ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း အတြက္ ပို၍အလားအလာေကာင္းၿပီး ကိုက္ညီ
သင့္ေတာ္ေၾကာင္းလည္း Mr.Tanaka Masahiko က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑