ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအပါအဝင္ အိမ္ရာေဟာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ စီစဥ္

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျမင္ကြင္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို အေပၚစီးက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျမင္ကြင္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို အေပၚစီးက ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကုိ ယခုလကုန္တြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ စတင္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးအိမ္ရာ အေဟာင္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
မ်ားကိုပါ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္း အေဟာင္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ထိုအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကအဆိုျပဳ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း
ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုသမၼတအပါအဝင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာရွိေနတဲ့ အိမ္ရာစီမံကိန္းအေဟာင္းေတြကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖို႔ လက္ရွိမွာ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အိမ္ရာအဆင့္ျမႇင့္တင္တဲဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္က အဆိုျပဳ ကမ္းလွမ္းထားတာေတြရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပင္ တျခားႏိုင္ငံေတြကလည္း
ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ခ်ာလည္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားၿပီး အေကာင္အထည္
မေဖာ္ရေသးေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္းအေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
လာမည့္မတ္လအတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ခ်ာလည္မွာ အိမ္ရာစီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လ်ာထားၿပီးေတာ့
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးတဲ့ ေျမကြက္လပ္ေတြကို
ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စတင္ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းေတြကို
မတ္လမွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားဖို႔ စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္လည္း အိမ္ရာစီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို
ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္းကလည္း
ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ရရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

''ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေနထိုင္ေရး
အတြက္ ေက်ာခ်စရာ ေနရာတစ္ေနရာေတာင္ မရရွိခဲ့ရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြအမ်ားႀကီးပါ။
ပင္စင္ယူၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ဘဝကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔
သူတို႔မွာ အာမခံခ်က္မရွိပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ လက္ရွိ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကစလို႔ ပင္စင္ယူသြားတဲ့အခ်ိန္အထိ သူတို႔အတြက္
အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အိမ္ရာရရွိႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား စတင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကေဆာက္လုပ္ေရး
ဘဏ္သို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္၍ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

''ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ တည္ေဆာက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ပါဝင္ေဆာက္လုပ္ေစလိုပါတယ္။
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းေတြ ေပးေခ်ႏုိင္တဲ့ ပမာဏနဲ႔ပဲ အဆင့္ျမင့္ျမင့္
ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေစလိုပါတယ္။ အိမ္ရာဝယ္ယူဖို႔ကို ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔
ေပးႏိုင္တဲ့ လစာထဲကေနပဲ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေပးေခ်ႏိုင္ဖို႔
စီမံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား
ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ထိုအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာေျမမ်ားအတြက္
စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္တိုင္း နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ဖို႔အတြက္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဆုိျပဳမႈနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ
အိမ္ရာေနထိုင္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြ အတြက္ပါ အိမ္ရာေတြ
ေဆာက္လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုအိမ္ရာေတြ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ေျမေနရာေတြကို
စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အျပင္ ေျမေစ်းေတြ တျဖည္းျဖည္း က်သြားဖို႔လည္း
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေစရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊
ကိုရီးယားႏုိင္ငံအပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

''အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ေဆာင္ရြက္တဲ့
စီမံကိန္းေတြအျဖစ္နဲ႔သာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြဟာ ပုဂၢလိကက႑က
Public Private Partnerships ေမာ္ဒယ္အျဖစ္နဲ႔ ပါလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီစီမံကိန္းေတြကို
အစိုးရဘတ္ဂ်က္ ျပင္ပကေနပဲ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ
ဒီလုပ္ငန္းေတြသာ ထည့္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အရမ္းေနာက္က်သြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ျပင္ပကေန အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့
ပုဂၢလိကက႑ရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေသာ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားကို
အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑မွ ပုဂၢလိကက႑အထိ ပါဝင္လာႏိုင္ေသာ
ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးအထိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္၊
ဧၿပီလမွ စတင္သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

''အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ေဆာင္ရြက္
ေနပါတယ္။ အဲဒီလို အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စီမံကိန္းေတြကို
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြကလည္း
ပါဝင္လာမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကလည္း ပါဝင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္ရာစီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို ပိုမိုအေကာင္
အထည္ေဖာ္လာႏုိင္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား၊
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရကလာမည့္အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းတြင္ တင္ျပရန္စီစဥ္ထားၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္
လာမည့္မတ္လတြင္ က်င္းပမည့္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္
စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒျဖင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုကို
ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ထိုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရက Developer အျဖစ္ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟုလည္းဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

''စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ
စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခြင့္ေပးလိုက္တာမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အစိုးရဘက္ကတာဝန္ယူၿပီး
တစ္နည္းေျပာရရင္ အစိုးရပါဝင္တဲ့ အစုရွယ္ယာကုမၸဏီႀကီးက တာဝန္ယူၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တာအျဖစ္နဲ႔
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ အားလံုးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္တာဝန္ယူၿပီး ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ-၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ငါးႏွစ္တာ စီမံကိန္းအျဖစ္ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သိန္းခန္႔ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း တန္ဖိုးနည္း တိုက္ခန္း ၂,၂ဝဝ ကို ေရာင္းခ်ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ၌
ေျပာခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑