လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္း ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္၊ ကုန္က်စရိတ္ေငြ က်ပ္ ၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထား

(လြင္ကိုတိတ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္))(လြင္ကိုတိတ္ / ျမန္မာတိုင္း(မ္))

ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေနသည့္ လွည္း တန္းခံုးေက်ာ္
တံတားတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး
ကုန္က်စရိတ္ ၁၄ ဒသမ ၄၈၇ ဘီလ်ံရွိမည္ဟုတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁
ရက္ ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္ တံတားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၏လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ေရႊေတာင္္ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈကုမၸဏီ ၏ Group Chief Executive Officer ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္က ေျပာ
ၾကားခဲ့့သည္။

"လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားစီမံကိန္း အတြက္ ပဏာမဘတ္ဂ်တ္အေနနဲ႔ ၁၄ ဒသမ ၄၈၇
ဘီလ်ံလ်ာထားပါတယ္၊ ေလာေလာဆယ္ ကေမၻာဇဘဏ္ကေန သံုးဘီလ်ံေခ်းထားပါတယ္၊
စက္မႈလက္မႈ ဘဏ္ကေနလည္း သံုးဘီလ်ံေခ်းထားပါ တယ္၊ လက္ရွိကုန္က်ထားတာက
ေငြက်ပ္ ကိုးဘီလ်ံရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္ကမီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈ အရွိဆံုးေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ လွည္းတန္း လမ္း ငါးခြဆံု
တြင္ တည္ေဆာက္ရသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳေရး site safety ၊
စီမံကိန္းအတြက္ ယာဥ္သြားလာမႈ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရန္တို႔ကို အထူးဂ႐ုျပဳၾကပ္မတ္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

"ယာဥ္သြားလာမႈမ်ားျပားလြန္းတဲ့ ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ခံုးေက်ာ္တံတား စီမံကိန္းမစတင္ခင္မွာ
လမ္းခ်ဲ႕တာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေတြ၊ ဖုန္းလိုင္းေတြနဲ႔ ေရ ႏုတ္ေျမာင္းေတြ စနစ္က်ဖို႔ကိုပါ အထူး
ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့ျပင္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈက ထုထည္ႀကီးမားတဲ့အတြက္
safety အတြက္အထူး ဂ႐ုျပဳထားပါတယ္၊ စီမံကိန္းမွာ site engineer ၄၅ ဦး ရွိၿပီး project
management အတြက္ supervisor ေတြပါဆိုရင္ အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိ ပါတယ္၊ ေန႔ခင္း
ဘက္မွာ ယာဥ္သြားယာဥ္ လာ႐ႈပ္ေထြးမ်ားျပားတဲ့အတြက္ ည ၉ နာရီေနာက္ပိုင္းဆိုရင္
လုပ္ငန္းပို အရွိန္ျမႇင့္တင္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ စက္ယႏၲရားႀကီးေတြ
ျဖစ္တဲ့ ကရိန္းေတြ ၃၆၀ ဒီဂရီ လွည့္ပတ္ႏိုင္ဖို႔မွာ လုပ္ငန္းဧရိယာ က်ဥ္းတဲ့အတြက္ေဘးက
သြားလာေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကို ထိခိုက္မႈရွိမွာ စိုးတဲ့အတြက္ ညပိုင္းမွာ ပိုအရွိန္ျမႇင့္
လုပ္ကိုင္တာျဖစ္ပါတယ္၊ ေန႔စဥ္ေန႔ည အလွည့္က် လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ သတ္မွတ္
ၿပီးစီးခ်ိန္နဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ကုမၸဏီမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးထြန္းေအာင္စန္းက ေျပာသည္။

အရွည္အားျဖင့္ ၂,၅၀၇ ေပရွိသည့္ ေလးလမ္းသြားလွည္းတန္းခံုးေက်ာ္ တံတားသည္
သံမဏိယက္မႏွင့္ သံကူ ကြန္ကရစ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ယာဥ္သြား လမ္းအက်ယ္မွာ ၄၄
ေပ ၈ လက္မရွိ သည္။ တံတားအက်ယ္မွာ ၅၀ ေပ ၈ လက္မရွိသည္။

တံတားေအာက္ကင္း လြတ္အျမင့္မွာ ၁၈ ေပရွိသည္။ ယာဥ္ တစ္စီးခ်င္းစီအတြက္ ခြင့္ျပဳတန္
ခ်ိန္မွာ တန္ ၆၀ ျဖစ္သည္။

"အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ သတ္မွတ္ထားတ့ဲ၀တ္စံုျပည့္ ၀တ္မလာရင္ site ထဲ အ၀င္မခံ
ပါဘူး၊ ျငမ္းေပၚတက္လို႔ ရွိရင္ safety belt၊ ဦးထုပ္၊ ဖိနပ္ပါရပါမယ္၊ international standard
မီေအာင္ လုပ္ထားတာပါ၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြ၀င္လာတဲ့
အခါမွာ ဒါေတြက မလြဲမေသြ ေတြ႕ၾကံဳရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ပါတယ္၊ ေနာက္ၿပီး quality
control ေပါ့၊ concrete structure မွာ လွည္းတန္း ခံုးေက်ာ္ တံတားဟာ အေကာင္းဆုံး
မဟုတ္တာ ေတာင္ အေကာင္းဆုံးထဲမွာ ပါတယ္လုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္၊ မ်က္ႏွာျပင္ အေနအထား၊ ကြန္ကရစ္အရည္အေသြးကအစေပါ့၊ ေနာက္ၿပီးဒီေနရာမွာ ခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ရ
တာဟာ ခက္ခဲတယ္ လို႔မဆိုႏိုင္ေပမယ့္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မ်ားတယ္၊ တံတားစေဆာက္မယ့္
အခ်ိန္မွာလမ္းစခ်ဲ႕ရတယ္၊ လမ္းလည္းပိတ္လို႔ မရတဲ့အတြက္ working area လည္းရွိေအာင္၊
ယာဥ္သြားယာဥ္လာလည္း မပိတ္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္" ဟု လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္
တံတားစီမံကိန္းမွ စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေမာင္ဦးမွလည္း ရွင္းလင္း
တင္ျပခဲ့သည္။

လွည္းတန္းလမ္းဆံုႏွင့္တာေမြလမ္းဆံုတစ္၀ိုက္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူၾကည့္ရာတြင္ တာေမြ
လမ္းဆံုမွာမူလွည္းတန္းလမ္းဆံုကဲ့သို႔ ခံုးေက်ာ္တံတားေဆာက္ရန္ မလိုအပ္ေသးဟုသိရွိရၿပီး
တာေမြ လမ္းဆံု၏ လက္ရွိ phasing ႏွင့္ လမ္း အေနအထားကို ျပဳျပင္လိုက္မည္ဆိုလွ်င္
အဆင္ေျပႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လွည္းတန္းလမ္းဆံုသည္ peak hour တြင္ ယာဥ္ အသြားအလာမ်ားျပား
သည့္အျပင္ လမ္းငါးခြဆံုလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ခံုးေက်ာ္တံတားလိုအပ္ခ်က္ႀကီးမားသည္
ဟုလည္း survey အခ်က္အလက္မ်ား ေပၚမူတည္၍ power point မ်ားျဖင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား
အားကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတား၏ design cosultant မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ T.Y.LIN International
PTE.LTD ျဖစ္ၿပီး project management consultant မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ TOKYU Construction
Co., Ltd ျဖစ္သည္။

Bored Pile Foundation အတြက္ Golden Tri Star Co., Ltd မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိသည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိသည့္ survey အခ်က္အလက္မ်ားအရ လွည္းတန္း ခံုးေက်ာ္တံတား မတည္
ေဆာက္မီႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ရွိမည့္ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးၾကပ္တည္းမႈ (traffic
capacity)ကို ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ တံတားမတည္ေဆာက္ခင္တြင္ traffic အေျခအေနမွာ
၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ over capacity ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီး
သြားလွ်င္ ယာဥ္သြားလာမႈအေျခအေန ကို within capacity အတိုင္းအတာ ျဖင့္ အဆင္ေျပ
ေခ်ာေမြ႕သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ spare capacity ရရွိလာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက
သံုးသပ္ ေၾကာင္းလည္း ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေန႔တြင္ လွည္းတန္းခံုး ေက်ာ္တံတားစီမံကိန္းကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္
အတြက္သက္ ဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားအားတာ၀န္ရွိ သူမ်ား က site visit လိုက္လံရွင္းလင္းျပသ
ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑