အစိုးရသစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အက်ဆင္းဆံုးျဖစ္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေျပာ

 ဓာတ္ပုံ - ဥာဏ္ေဇထက္(ျမန္မာတုိင္း(မ္) ဓာတ္ပုံ - ဥာဏ္ေဇထက္(ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးမႈတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသစ္ လက္ထက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔လိုက္ျခင္းက အဓိက
အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သံုးသပ္သကဲ့သို႔
ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းက႑မ်ားထဲတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က အက်ဆင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ေႏွးေကြးက်ဆင္းေစသည့္ အဓိက
အခ်က္သည္ အစိုးရသစ္တက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းရာေက်ာ္ကို
တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရပ္တန္႔သည့္ အေျခအေနမွစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သံုးလေက်ာ္ၾကာ ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၲရားႀကီးတစ္ခု ရပ္တန္႔သြားသည့္ ဒဏ္သည္
အႀကီးစားလုပ္ငန္းႀကီးမွ အေသးစား၊ အလတ္စား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို မွီခိုေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုပါ ထုိ႐ိုက္ခတ္မႈကို
ခံခဲ့ရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒
ဦးသာေအးက ေျပာသည္။

''အစုိးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာေဆာက္လုပ္ေရးက႑အေနနဲ႔ က်ဆင္းတယ္လုိ႔ပဲ
သံုးသပ္လုိ႔ရတယ္။ အထပ္ျမင့္ေတြရပ္တာရယ္၊ ခြင့္ျပဳတဲ့စည္းမ်ဥ္းကမ္းေတြ ကေမာက္ကမေတြ
ျဖစ္တာရယ္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္မႈအားေတြ က်ဆင္းတယ္။ ဝယ္လုိအားေတြ က်ဆင္းတယ္။ က်ဆင္းတာနဲ႔
အတူတူမွာပဲ အလုပ္သမားေတြ က႑မွာလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုကို
မီွခိုတဲ့ လုပ္သားအင္အားရွိသလို ေဆာက္လုပ္ေရးကို မီွခုိတဲ့ လုပ္သားအင္အားက ပိုမ်ားပါတယ္။
အဲ့ေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ကိုလည္း ထိခုိက္ခဲ့တယ္''ဟု ၄င္းက ျမန္မာတုိင္း(မ္)
ကိုေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာ ေပၚလစီ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာလည္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊
အစိုးရပိုင္းလုပ္ငန္းပိုင္းမ်ားတြင္ အားနည္းမႈမ်ား ရွိျခင္းတုိ႔ကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးအခန္း
က႑ကို က်ဆင္းမႈတြင္လည္းတစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

''ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ ေပၚလစီပိုင္းေတြ မၿငိမ္သက္သလို၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို
အားေပးႏုိင္တဲ့၊ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ သက္ဆုိင္ရာဌာနပိုင္းဆုိင္ရာလည္း လုပ္ငန္းပိုင္းမွာ အားနည္း
တယ္။ ကူညီပံ့ပို႔ေပးႏုိင္တာေတြ နည္းတယ္။ တင္ဒါ ေတြေခၚတဲ့ အပိုင္းမွာလည္းအစိုးရသစ္က
လမ္းေၾကာင္းေတြ မမွန္တာေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ အားနည္းတာေတြ ေတြ႕ရေတာ့
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကလည္း အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီအတုိင္းဆက္သြားရင္
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က ပိုဆုိးမယ္''ဟု ဦးသာေအးက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံစီမံကိန္းတစ္ခု။ ဥာဏ္ေဇထက္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံစီမံကိန္းတစ္ခု။ ဥာဏ္ေဇထက္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းအသစ္မ်ား အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္
မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ယခင္ အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္က ခြင့္ျပဳထားသည့္
လက္က်န္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားသည္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ေႏွးေကြးျခင္း၊ အခန္းေပး အခန္းယူ စနစ္မ်ား ပ်က္လာျခင္း၊
တုိက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ၿငိမ္သက္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းလိုအားသာ မ်ားခဲ့သည့္
အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္က ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကိုပါ ဆက္စပ္ထိခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

''ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က စီမံကိန္းေတြကို ရပ္လုိက္တာကို ခံရတဲ့အျပင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ေတြ
က်လာတယ္၊ အခန္းေစ်းေတြကလည္း ေစ်းတစ္ခုမွာပဲ ၿငိမ္သြားတယ္၊ အဲဒီတစ္ခါမွာ ေရာင္းလုိအားက
မ်ားလာၿပီး ဒီဘက္ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ကိုလည္း လုပ္ငန္းပိုၿပီး မေကာင္းေစျဖစ္တာေပါ့။
အကုန္လံုးက စပ္ဆက္ၿပီး ဒီက႑ႀကီးက က်ဆင္းေနတာပါ''ဟု ထြန္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ
ဦးလားဇယ္က ေျပာသည္။

ယခုတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရသည္ ၄င္း၏ အစိုးရသစ္အဖြဲ႔တက္လာၿပီးၿပီးခ်င္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏
ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စနစ္မက်ဘဲ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႐ုတ္တရက္ လုပ္ငန္းအားလံုးကုိရပ္နား
ေစလိုက္ျခင္းက ေဆာက္လုပ္ေရးယႏၲရား တစ္ခုလံုးကို ထိခုိက္သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

''အမွန္တကယ္က ရန္ကုန္မွာရွိေနတဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တုိက္ေတြ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္တာတုိ႔၊
ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေဆာက္တာတုိ႔ကို သူက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း မူလမူဝါဒနဲ႔ပဲ သြားၿပီးမွ ေျပာင္းလဲ
သင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအစိုးရက တက္လာလာခ်င္း ႐ုတ္တရက္ ေဆာက္ေနတဲ့စီမံကိန္းေတြေကာ၊
အထပ္ျမင့္ေတြကို အားလံုးကို ရပ္လိုက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီယႏၲရားႀကီး တစ္ခုလံုးရပ္သြားရတယ္။
အဲဒီဟာက အခုထိခံေနရတုန္းေပါ့ေနာ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည့္ စီမံကိန္းအားလံုးကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္အထိ ေဆာက္လုပ္ေရး
ယႏၲရားႀကီးမွာ ပံုမွန္ျပန္မလည္ပတ္ႏုိင္ေသးဘဲ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ လုပ္ငန္း ဆက္
မလည္ပတ္ႏုိင္ေတာ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''အခုကေတာ့ အစိုးရက ျပန္ၿပီး ပံုမွန္ျပန္ဖြင့္ေပးေနၿပီဆုိေပမဲ့ အရင္အေျခအေနကိုေတာ့
လံုးဝ ျပန္မေရာက္ေသးဘူး။ အစိုးရက ဒီလိုရပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕အေသးစားလုပ္ငန္းေတြက
အခုထိ နာလန္မထူႏုိင္ေသးလို ဒါေပမဲ့ အရင္ကလို အရည္အေသြးညံ့တဲ့ ကန္ထ႐ိုက္ေတြ၊
လိုင္စင္မဲ့ ကန္ထ႐ိုက္ေတြလည္း ေပ်ာက္သြားၾကတယ္၊ အဲ့ဒါကလည္း ဒီလိုရပ္လိုက္တဲ့အထဲက
ေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုေပါ့''ဟု ဦးလားဇယ္က ေျပာသည္။

ယခုအစိုးရက ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းအေျပာင္းအလဲ
မ်ားၾကားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ လည္ပတ္ႏိုင္မႈ အရွိန္မွာလည္း အေႏွးဆံုးျဖစ္ခဲ့ရျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''ေဆာက္လုပ္ေရးကေတာ့ အရင္အစိုးရနဲ႔ အစိုရသစ္တက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ
ဒီအေျခအေနကေတာ့ အနိမ့္ဆံုး၊ အရွိန္အေႏွးဆံုးကိုေရာက္သြားတယ္။ မရပ္တန္႔တဲ့
သေဘာေလာက္ပဲရွိတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ေႏွးသြားတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒ
စီးပြားေရးဝါဒ အေျပာင္းအလဲမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေတာ့ လုပ္ငန္းေတြေႏွး
ကုန္တယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါအေျပာင္းအလဲမ်ားအလြန္တြင္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးမွာလည္း အေျခအေန
တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္အစိုးရကလည္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ႏုိင္ငံအဝန္းတြင္
တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္
ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၌ တစ္ဦးခ်င္း
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထက္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း
ဦးလားဇယ္က ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ ျမင္သေလာက္ကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑က တစ္ဦးခ်င္း၊
တစ္ေယာက္တည္းကပဲ လုပ္ငန္းေတြ အလုပ္ျဖစ္တာထက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြကပဲ
အလုပ္ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ထင္မိတယ္ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ အခုအစိုးရက သူတုိ႔ရဲ႕ တန္ဖုိးနည္း
စီမံကိန္းေတြ၊ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေတြရဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ေတြမွာ ပူးပါင္းဖုိ႔ေခၚေနတာ
ဆုိေတာ့ အဲဒီလုိစီမံကိန္းေတြမွာပဲ စုေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္တာေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္''ဟု
ဦးလားဇယ္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑