၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထဲမွာ ဆက္လက္ ၿငိမ္သက္ေနဦးမယ့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဥာဏ္ေဇထက္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဥာဏ္ေဇထက္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရတက္လာၿပီး အေစာပိုင္းကာလတြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအလားအလာကို အေကာင္းဘက္သို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္သက္တမ္းတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ ထင္သေလာက္ မတုိးတက္ခဲ့ဘဲ
ေႏွးေကြးခဲ့သည္။

စီးပြားေရးက႑ ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္အတူ တစ္ခ်ိန္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္းခဲ့သည့္
အိမ္ျခံေျမက႑တြင္လည္း အိမ္ေျမ ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွးေကြးကုန္သည္။

အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကတည္းကပင္ အေရာင္း
အဝယ္မ်ား ေအးစက္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္အစပိုင္း ယခင္အစိုးရႏွင့္ ယခုအစိုးရ အေျပာင္း
အလဲၾကားတြင္ ပိုမုိ၍ အေရာင္းအဝယ္မရွိသေလာက္ ၿငိမ္သက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ယခုအစုိးရက မူဝါဒအေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိလာႏုိင္ၿပီး
ယင္းမူဝါဒသစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာႏုိင္ကာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမွာလည္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပန္လည္ျမင့္လာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ
အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း (ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

''အိမ္ျခံေျမက ဒီႏွစ္လည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ အလားအလာ ေကာင္းႏိုင္စရာ မျမင္ပါဘူး။
အရင္ႏွစ္စတုန္းကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးလည္း
အားယူတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးအဝန္းအဝိုင္း
ေဘာင္ထဲမွာရွိတဲ့ အိမ္ျခံေျမလည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးနဲ႔ ထပ္တူပဲ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွာ
အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ နာလန္ထ အေနအထား ျပန္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာေပါ့''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရက ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းအခြန္စည္းၾကပ္မႈကို မေျပာင္းလဲဘဲ ယခင္အစိုးရ
ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အတုိင္း ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အိမ္ျခံေျမ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမွာလည္း
ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမွာ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာႏုိင္ဦးမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ေမွ်ာ္လင့္ထားေပမဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ လလယ္ေလာက္မွာ မေမွ်ာ္လင့္တာေတြ
ျဖစ္လာတယ္။ အခြန္စည္းၾကပ္တဲ့ႏႈန္းထား မေျပာင္းလဲဘဲ ျဖစ္ခဲ့တာသည္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းကို
ဖိထားၿပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ မေဖာင္းကားေအာင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြ
မျမင့္ေအာင္ အခြန္စနစ္နဲ႔ ထိန္းထားတဲ့သေဘာမ်ဳိး။ မႏွစ္က က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ အခြန္ကလည္း
အရင္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အခြန္စနစ္ကို
ထပ္ၿပီးက်င့္သံုးတာကို ေတြ႕ရတာ အလားအလာကို ပိုၿပီးေမွးမွိန္သြားေစတယ္''ဟု ဦးသန္းဦးက
ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစိုးရက ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ အဓိကေဆာင္ရြက္ရန္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး
အထူးသျဖင့္ အိမ္ျခံေျမက႑ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ
ႏုိင္ငံေတာ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ
အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူမႈမ်ား တံု႔ဆုိင္းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

''ႏုိင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ ေငြမည္းကိစၥကို အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းကုိ အဓိကထားၿပီး လုပ္မယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္
တစ္ခုျဖစ္သလို တစ္ဖက္မွာလည္းဒီအေၾကာင္းခ်က္ေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ကို
ဝယ္မယ့္သူေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ မဝံ့မရဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ တု႔ံဆုိင္းတာေတြ၊
လက္တြန္႔တာေတြ ျဖစ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ဟာ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္
နာလန္ျပန္ထႏုိင္မယ့္အေျခအေနက မေကာင္းဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမွာလည္း ထုိင္းမိႈင္း ေႏွးေကြးေနသည့္
အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီး ေရွ႕အလားအလာမွာ လည္း တိုးတက္မႈ ဆက္လက္ေႏွးေကြးႏုိင္သည့္
အေနအထားရွိသည့္အတြက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ အိမ္ျခံေျမက႑သည္ ေကာင္းမြန္ဦးမည္
မဟုတ္ဟု မ႑ိဳင္ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္သူ ဦးသန္းဦးက ဆုိသည္။

''လက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကလည္း ထိုင္းမိႈင္းတုန္းပဲ။ ဆက္ၿပီးတုိးတက္ဖုိ႔ကလည္း
သိပ္မျမင္ဘူးဆုိေတာ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ အလားအလာက မျမင္ဘူး။ ႏွစ္ဆန္းတုန္းက
ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ အဲဒီအေၾကာင္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ
အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္မွာ အားရစရာ မရွိဘူးလို႔ အန္ကယ္ကေတာ့
ျမင္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္ေနၿပီး
လက္ရွိတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ တင္ျပထားသည့္
အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ခုိင္မာသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ မထြက္ေပၚ
လာေသးသေရြ႕ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းအတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေဒၚမုိ႔မုိ႔လြင္က
ေျပာသည္။

''တကယ္လုိ႔ ၂ဝ၁၇ မွာ အိမ္ျခံေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒထြက္လာၿပီးရင္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း ရဲရဲတင္းတင္း လာႏုိင္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒီကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း
ဥပေဒ ဘယ္လုိထြက္လာမလဲ ဆုိတာကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ေနရင္းနဲ႔ပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမွာ
မဝံ့မရဲျဖစ္ေနၾကတာေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားေတြက အရမ္းကို နည္းေနတယ္။
ကန္ထ႐ိုက္ေတြလည္း အေရာင္းအဝယ္ပါးေတာ့ သိပ္အမ်ားႀကီး မေဆာက္ႏုိင္ဘူး။ အိမ္ျခံေျမ
ေတြကလည္း ေနမယ့္သူေလာက္ပဲ ရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္က မရွိသေလာက္ကို ပါးေနတယ္။
ေသခ်ာတာကေတာ့ အိမ္ျခံေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခုိင္မာတဲ့ ဥပေဒ မထြက္မခ်င္း ကေတာ့
အိမ္ျခံေျမအတြက္ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခဲလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းအေျခအေန အလုပ္မျဖစ္ ေႏွးေကြးေနမႈေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမ
ေရာင္ဝယ္ငွား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ေသာသူမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚတြင္ မွီတည္၍
စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက လာမည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရန္
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားမွာ ယခု ၂ဝ၁၇ ၌ အားရစရာ ရွိဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑