ခရီးသြားက႑တြင္ ဟိုတယ္အေရအတြက္ ၁၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့

ခရီးသြားက႑တြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ဟိုတယ္မ်ားကုိ အေရအတြက္
၁၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာန
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း ဟိုတယ္ အေရအတြက္ အလံုး ၁၇ဝ ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး
ယခုအခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္ စုစုေပါင္း ၁,၄၄၉ လံုးရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဟိုတယ္အခန္း အေရအတြက္မွာ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ထက္ ၁၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္
လာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ႏုိင္ငံအဝန္း
ဟိုတယ္အခန္းအေရအတြက္မွာ ၅၇,၁၄၅ ခန္း ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်ာမ်ဳိးေအာင္က
ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအေျခခံ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ
ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းက တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ဟိုတယ္ေတြက အခန္း အေရအတြက္
၇,၁၉၉ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဟိုတယ္အခန္းေပါင္း
ငါးေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီးယခင္ႏွစ္ထက္ အခန္းေပါင္း ၁၄ ဒသမ ၄ရာခိုင္ႏႈန္း
မ်ားျပားလာပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ခရီးသြားက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ခရီးသြား အေျခခံအေဆာက္အအံု
တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ အေရးပါၿပီး ခရီးသြားမ်ားလိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ ခရီးသြားအေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးတာ
အျပင္ ခရီးသြားကုမၸဏီေတြလည္း ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ မ်ားျပားလာခဲ့႐ံုမက ေဒသခံ ခရီးသြား
လမ္းၫႊန္ လုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြလည္း ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိမ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္''ဟု
ဦးေဇယ်ာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

ခရီးသြား အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ရာတြင္ ႏုိင္ငံအဝန္းတြင္
ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္ ၃၁ ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္း ၁ဝ ခုထိ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝေရးစင္တာမ်ားကိုလည္း
ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ စင္တာ ၂၈ ခု တည္ေဆာက္
ၿပီးစီးကာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးေနေၾကာင္း
ဦးေဇယ်ာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

''ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားျပည္သူေတြအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝေရးစင္တာေတြကို
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းက လြိဳင္ေကာ္၊ ခ်င္း၊ ဟဲဟိုးေလဆိပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရခိုင္နဲ႔
ကေလာၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁,၇၄၉ ဒသမ ၉၉ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိေသာ
ဟိုတယ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ပူးတြဲပါဝင္ေသာ ၾငထနိ ႕်န စီမံကိန္း ၃၃ ခုကို
တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅၇ ဒသမ
၅၄ သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိေသာ ဟိုတယ္အခန္း ၂,၂၉၆ ခန္း ပါဝင္မည့္ ဃသာစူနထ
စီမံကိန္း ၁၁ ခုမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၆ ဒသမ ၈၈၈ သန္း တန္ဖိုးရွိ ဟိုတယ္အခန္း ၂,၆၇ဝ
ပါဝင္မည့္ ၾငထနိ ႕်န စီမံကိန္း ၁၂ ခုမွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္ရေသး
ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ပါမစ္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑