အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္နားေစခဲ့သည့္အတြက္ ေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားရွိဟု လႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္ျပ

 

ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဥာဏ္ေဇထက္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေဆာက္လုပ္ဆဲ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဥာဏ္ေဇထက္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ
ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည့္အတြက္ ေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၅ဝ ႏွင့္ ၁ဝဝ အၾကား ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္ဟု ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္
ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္တာ္
ဘ႑ေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ အစိုးရသစ္ က အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု ရာႏွင့္ခ်ီ၍
ရပ္တန္႔ေစလိုက္သည့္ ႐ိုက္ခတ္မႈသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို
ထိခိုက္မႈရွိေနၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ကိုလည္း ထိခုိက္မႈရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းက စီးပြားေရး
က်ဆင္းရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား စီမံကိန္းမ်ားကို
ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ေကာ္မတီက သံုးသပ္အစီရင္ခံတင္ျပသည့္
အေၾကာင္းအရာငါးခုတြင္လည္း တစ္ခုပါဝင္ခဲ့သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရသည္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ကို ရပ္နားၿပီးေနာက္
စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္မႈ ျပဳလုပ္ကာ သံုးလေက်ာ္အၿပီးတြင္ စီမံကိန္းတခ်ဳိ႕ကို
ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ စီမံကိန္းအားလံုးနီးပါးကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးခဲ့
သည္။

သို႔ေသာ္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းအားလံုးနီးပါးထဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ႐ံုးႏွင့္
နီးကပ္သည့္ စီမံကိန္းေလးခုႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္က စီမံကိန္းတစ္ခု စုစုေပါင္း
ငါးခုကိုမူ ခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလအေစာ
ပိုင္းမွသာ အၿပီးသတ္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည္။

အဆုိပါျပန္လည္ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ အထပ္ျမင့္ စီမံကိန္းငါးခုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရက အထပ္ျမင့္ စီမံကိန္းအားလံုးကို ရပ္နားလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးရန္အတြက္
ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈ
စိစစ္ေရးေကာ္မတီကပင္ ဆက္တုိက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ စစ္ေဆးခ်က္ကို
တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ကာ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ား ရပ္နားခဲ့ရသည့္ ၂ဝ၁၆ ေမလမွစ၍ ယခုျပန္လည္ ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္
အခ်ိန္ထိ တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရပ္နားေစခဲ့သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးရလဒ္သည္ ႏုိင္ငံ၏
စီးပြားေရးကို က်ဆင္းသည္အထိ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ထပ္ျမင့္အေဆာက္အုံမ်ား စတင္ရပ္ဆုိင္းေစခဲ့စဥ္က ေဝဖန္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ဂယက္႐ုိက္မႈမ်ား
လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑