ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ျခံေျမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အအံုမ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အအံုမ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ယခုႏွစ္တြင္ အိမ္ျခံေျမက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမင့္တက္လာမည္ဟု ျပည္တြင္း အိမ္ျခံေျမ
ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ House.com.mm ၏ အိမ္ျခံေျမဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား
အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံထိ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး
အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑မ်ားတြင္
ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုရရွိေအာင္ တြန္းအားေပးသြားမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ စီးပြားေရးက႑အလုိက္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထဲတြင္ အိမ္ျခံေျမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက အဆင့္ငါးေနရာထိ
ေရာက္ရွိလာသည္ဟုလည္း House.com.mm က ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္ျခံေျမက႑သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုး
ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔
ျဖစ္ၿပီး အိမ္ျခံေျမက႑မွ အလုပ္အကုိင္ ရရွိမႈမွာလည္း အလုပ္အကိုင္ေပါင္း
ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း House.com.mm က ေျပာသည္။

အိမ္ျခံေျမ ဝယ္ေရာင္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေအးစက္ခဲ့ေသာ္လည္း
အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ မက်သြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ
စီမံကိန္းမ်ားမွ အခန္းမ်ားမွာလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမ်ားလာခဲ့ကာ ယခု
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာမည့္ စီမံကိန္း အမ်ားအျပား ရွိေနေၾကာင္း
House.com.mm က ၄င္းတုိ႔၏ စစ္တမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ေျပာသည္။

''ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က မၾကားေသးခင္က ျပဳလုပ္လုိက္တဲ့
အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္က အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ေပၚ
အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈရွိေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွစ္ခုကို အာဆီယံရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ ႏုိင္ငံတကာ
စံႏႈန္းေတြအတုိင္း ပူးေပါင္းလုိက္တာေၾကာင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြအၾကား
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြကို တစ္သားတည္း ျပဳလုပ္လာႏုိင္ပါ
တယ္''ဟု House.com.mm ၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
Mr. Nitesh Khirwal က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ ဥပေဒအသစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ
ပိုမုိလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား
ပယ္ပ်က္သြားျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေစ်းကြက္ကို စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လာေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးတက္လာမယ္ဆိုရင္ သက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၊ ဝယ္၊ ငွားလုိႏႈန္းေတြ ျမင့္မားလာႏုိင္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ စက္မႈဇုန္ဘက္ျခမ္းေတြမွာ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းေတြ အားေကာင္း
လာႏုိင္ပါတယ္''ဟု Mr. Nitesh Khirwal က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာပါက ထုိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေျမေနရာမ်ားမွာ
အမွန္တကယ္ လုိအပ္လာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ အားေကာင္း
လာႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အိမ္ေျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားကဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑