အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာအခန္းမ်ား အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းေန

 တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူေနအေဆာက္အအံုတိုက္ခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လူေနအေဆာက္အအံုတိုက္ခန္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေသာ သိန္း ၃ဝဝ ေအာက္ တန္ဖိုးရွိ တိုက္ခန္းမ်ား လက္ရွိ
အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းေနေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ တန္ဖိုးႏႈန္းလည္း မမ်ားတဲ့၊
သိန္းရာဂဏန္းေလာက္ပဲ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အိမ္ရာေတြ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အေရာင္းအဝယ္
ေကာင္းေနပါတယ္။ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြထက္ သာမန္တိုက္ခန္းေတြကိုပဲ ေနထိုင္ဖို႔
အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူလိုၾကသူေတြ မ်ားလာပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ေသာ သိန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ
တိုက္ခန္းမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းေနေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က
ေျပာသည္။

''တိုက္ခန္းေတြ ေရာင္းခ်ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဝယ္ယူလိုသူေတြက တိုက္ခန္း အရည္အေသြး၊
လူေနထိုင္ခြင့္၊ မီတာ၊ ကာလေပါက္ေစ်း၊အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းတာလား စတဲ့အခ်က္ေတြကို
ၾကည့္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ တိုက္ခန္းေတြကို ဝယ္ေရာင္းလုပ္ၿပီး ေစ်းကစားဖို႔ ဝယ္တာမ်ဳိး
မဟုတ္ဘဲ ေနထိုင္ဖို႔ ဝယ္တာေတြပဲ မ်ားလာေတာ့ သိန္း ၂ဝဝ နဲ႔ ၃ဝဝ ၾကားက
တန္ဖိုးလတ္ သာမန္တိုက္ခန္းေတြ ပိုအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

အိမ္ရာဝယ္ယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားအားျဖင့္ ငါးႏွစ္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာမ်ား
ဝယ္ယူလိုၾကေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''တိုက္ခန္းဝယ္သူေတြအေနနဲ႔ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္နဲ႔ တိုက္ခန္းေတြကို ဝယ္ယူလိုၾကေပမဲ့
ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ထည့္တြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တန္ဖိုးျမင့္ သိန္းေထာင္ေက်ာ္
တိုက္ခန္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တန္ဖိုးလတ္ တိုက္ခန္းေတြဆိုေတာ့ အရစ္က်ေပးရမယ့္ ၾကာခ်ိန္က
ငါးႏွစ္ေလာက္နဲ႔ လံုေလာက္ပါတယ္။ စဝယ္ဝယ္ခ်င္း တိုက္ခန္းရဲ႕ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေပးၿပီးရင္
က်န္တာကို ငါးႏွစ္အရစ္က်ဆိုေတာ့ တစ္လကို ငါးသိန္းဝန္းက်င္ပဲ က်ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အမ်ားစုအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်
စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ပိုမိုေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾကေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က
ေျပာသည္။

''အရင္က အိမ္ရာဝယ္ယူလိုသူေတြက ဘဏ္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်ဝယ္ခဲ့ရေပမဲ့
အခုခ်ိန္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္တိုင္က ဘဏ္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး အရစ္က်
ေရာင္းလာၾကပါၿပီ။ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ အရစ္က် ေငြေပးေခ်ျခင္းေတြအတြက္ ဘဏ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္
ခ်ိတ္ဆက္ေပမဲ့ အရစ္က်ဝယ္သူအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက အာမခံခ်က္ ေပးရပါတယ္။
ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး အရစ္က် ေရာင္းတဲ့အခါ ဘဏ္ေတြက အိမ္ရာေတြရဲ႕ ေပါက္ေစ်းကို
ဝင္ကန္႔သတ္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကန္ထ႐ိုက္တာက ေပါက္ေစ်းထက္ ပိုေရာင္းလို႔
မရပါဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အိမ္ရာမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည့္အခါတြင္
ဘဏ္မ်ားကို တိုက္ခန္း၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း လက္ငင္းေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး က်န္ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း
ကိုသာ အရစ္က်ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကအိမ္ရာမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အထိ အရစ္က်
ေငြေခ်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''တခ်ဳိ႕ဘဏ္ေတြက အိမ္ရာေတြကို ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္အထိ အရစ္က်ဝယ္ယူဖို႔ ေခ်းေငြေပး
လာၾကပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေရာင္းတဲ့ အိမ္ရာေတြကို
အရစ္က်စနစ္ကို ၁၅ ႏွစ္အထိ ေပးလာပါတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာပဲ အရစ္က်
ေငြေပးေခ်ခ်ိန္ ပိုမိုၾကာျမင့္လာေပမဲ့ ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့
မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အတိုးႏႈန္း
တစ္ခု သတ္မွတ္သင့္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး အေနအထားအရ အတိုးႏႈန္း
ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းသာ ရွိသင့္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

အိမ္ရာဝယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္ ေငြေခ်းစနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြေပးႏုိင္ရန္
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေငြေခ်းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးရက
အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ မည္သည့္ဥပေဒမွ် ျပ႒ာန္းထားျခင္း
မရွိေသးေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာဝယ္ယူလိုသူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ေငြေခ်းေပးရန္ ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး တိက်ေသာမူဝါဒမ်ား မျပ႒ာန္းႏုိင္ေသးပါက
အျခားႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ႏွစ္ ၃ဝ အထိ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြေပးရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း
ကေမၻာဇဘဏ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

''လက္ရွိ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံေတြလို ႏွစ္ ၃ဝ အထိ အရစ္က်စနစ္နဲ႔
ေငြေခ်းေပးဖို႔ အစိုးရရဲ႕ တိက်တဲ့မူဝါဒေတြအျပင္ ေငြေရးေၾကးေရးအကူအညီေတြလည္း
လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္
အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ သိန္း ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ တန္ဖိုးနည္း
အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ရွစ္ႏွစ္ အရစ္က် ေခ်းေငြမ်ား
ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑