အခြန္ေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းထက္ အေရာင္းအဝယ္ကိုသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈပိုမ်ားႏိုင္

 ၿမိဳ႕သစ္ရ ပ္ကြက္ႀကီးအတြင္း ေခၚေစ်းျမင့္မားဆဲျဖစ္ေသာ အိမ္ေျမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္) ၿမိဳ႕သစ္ရ ပ္ကြက္ႀကီးအတြင္း ေခၚေစ်းျမင့္မားဆဲျဖစ္ေသာ အိမ္ေျမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ရာမွာ ေပးေဆာင္ရမယ့္အခြန္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ 
အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္း အနိမ့္အျမင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာထက္ အေရာင္းအဝယ္ကိုသာ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္တယ္လို႔ အေတြ႕အၾကဳံရင့္က်က္တဲ့ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္
အမ်ားစုက သုံးသပ္ပါတယ္။

သာမန္အရ သုံးသပ္ရင္ အိမ္ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းထားေတြ ျမင့္မားေန
တဲ့အခါမွာ အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္မွတ္စရာရွိေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ ေနရာေကာင္းေတြ၊ အကြက္အကြင္းေကာင္းဧရိယာေတြထဲက
အိမ္ျခံေျမေစ်းႏႈန္းေတြက မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲက်ဆင္းျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီအစား အိမ္ျခံေျမ
အေရာင္းအဝယ္ လည္ပတ္မႈက ပိုမိုေႏွးေကြးသြားၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈကို အမည္မေဖာ္ပဲ
ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ပိုစဥ္းစားလာၾကတယ္လို႔ အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က
ေျပာပါတယ္။

လတ္တေလာေစ်းကြက္မွာ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္လည္ပတ္မႈက အားရစရာမရွိေသး
ပါဘူး။ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားတဲ့၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒမတိုင္မီက အိမ္ေျမ
အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္က လက္ရွိသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္
လုပ္သာကိုင္သာရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကလည္း အိမ္ျခံေျမ
ေစ်းကြက္အေျခအေနက ေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္တိုအတြင္း အဆမ်ားစြာကြာဟၿပီး
တက္ထားတာေၾကာင္႔ အေရာင္းအဝယ္က ေအးေနခဲ့ပါတယ္။ အခုအခြန္သတ္မွတ္ခ်က္က
ပိုျမင့္သြားတဲ့အခါမွာ နာလန္မထူႏိုင္ေသးတဲ့၊ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနတဲ့ အက်ဳိးဆက္က
တစ္ဆက္တည္းလို ျဖစ္သြားတယ္လို႔လည္း သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

လက္ရွိ အေရာင္းအဝယ္ေအးေနတဲ့ေစ်းကြက္မွာ အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းေနတယ္
ဆိုေပမဲ့ ဒါဟာ တန္ဖိုးနိမ့္တဲ့အကြက္အကြင္းေတြ အမ်ားစုမွာသာ ေတြ႕ေနရၿပီး ေငြပူ
လိုအပ္တဲ့ ပိုင္ရွင္ေတြေလာက္သာအမ်ားဆုံး ညိႇႏိႈင္းေရာင္းခ်ေနၾကတယ္လို႔အက်ဳိးေဆာင္
တခ်ဳိ႕က ဆိုပါတယ္။ က်ပ္သိန္းေသာင္းခ်ီ တန္ေၾကးရွိတဲ့ အိမ္ေျမအကြက္အကြင္းေတြမွာ
လည္း ေစ်းႏႈန္းညိႇႏိႈင္းႏိုင္တဲ့အေနအထား ရွိေနေပမဲ့ ေနရာေကာင္းမွာရွိေနတဲ့ က်ပ္သိန္း
၃,ဝဝဝ နဲ႔ က်ပ္သိန္း ၅,ဝဝဝၾကား အကြက္အကြင္းေတြကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းသိသိသာသာ
က်ဆင္း ေျပာင္းလဲဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။

အိမ္ျခံေျမကို ခိုင္မာတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း
ေစ်းကြက္ဝင္တဲ့ေနရာေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ဆက္ၿပီး ေစ်းေကာင္းေနမယ္လို႔အက်ဳိး
ေဆာင္အမ်ားစုက ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ေနေရးဟာ
အခက္အခဲ ဆက္ျဖစ္ေနဦးမွာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ ေဖာ္ထုတ္တာေတြ၊တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ
ေဖာ္ထုတ္တာမ်ဳိးကသာ သူတို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ေတြ ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး ေစ်းကြက္ဝင္ၿပီးသား
အိမ္ေျမအကြက္အကြင္းေတြအတြက္ေတာ့ အခြန္ေၾကာင့္ေစ်းႏႈန္းအေပၚ အက်ဳိးသက္
ေရာက္ႏိုင္မႈက မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနဦးမယ္လို႔အက်ဳိးေဆာင္အမ်ားစုက သုံးသပ္ၾက
ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑