ရန္ကုန္ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိုျပင္ဆင္ေတာ့မည္ဟုု စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးေျပာ

လူေနထုိင္မႈ သိပ္သည္းမ်ားျပားလာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက အေပၚစီးမွ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)လူေနထုိင္မႈ သိပ္သည္းမ်ားျပားလာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက အေပၚစီးမွ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ ေျခလွမ္းျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ရ
ေတာ့မည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက
ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကုိ ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္လာဖုိ႔ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့
စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ကုိပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္မလား၊ ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုထူေထာင္မလား
ဆုိတာ စဥ္းစားရတဲ့ကိစၥပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕သစ္ကုိ သြားကုိသြားရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႀကီးမားတဲ့စီမံကိန္းႀကီးပါ''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဇြန္ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖုိရမ္တြင္ အထက္ပါ
အတုိင္း ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းအစီအစဥ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
ေပါင္းစပ္၍ျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟုလည္း ထပ္မံေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံပုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
လုိအပ္ခ်က္ ႀကီးမားေနသည္ဟုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။
ထုိ႔အတြက္ အစုိးရတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ပုဂၢလိကက႑ကလည္း ပါဝင္ရန္ မ်ားစြာလုိအပ္
ေနသည္ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

''ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့
အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာကန္
ေဒၚလာ ၆၅ဝ ဘီလ်ံလုိအပ္တယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံပုိင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
ျဖည့္တင္းဖုိ႔က ကန္ေဒၚလာ ၃၂ဝ ဘီလ်ံလုိအပ္တယ္။ ဒါေတြျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္ အစုိးရနဲ႔ပုဂၢလိက
က႑ပူးေပါင္းတဲ့စနစ္နဲ႔ သြားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္''ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံ၏လူဦးေရတုိးတက္မႈႏႈန္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတုိးမႈႏႈန္းသည္ ပုိမုိျမင့္မားလာျခင္း
ေၾကာင့္ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္
ရွိေနသည္ဟုလည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ေဒၚမုိးသီတာက ေျပာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဆုိပါက
အျငင္းပြားဖြယ္အေျခအေနမ်ား ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရတုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၃ ဒသမ ၁ ရွိသည့္အထဲတြင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ
တုိးတက္ႏႈန္းမွာ ၂ ဒသမ ၉ ရွိသည့္အတြက္ လူဦးေရတုိးတက္ႏႈန္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပက
အရမ္းမ်ားျပားလာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ ႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔တြင္ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတုိးႏႈန္းသည္
၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚမုိးသီတာက ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္ရဲ႕ လူဦးေရ သိပ္သည္းႏႈန္းကလည္း ျမင့္တယ္။ အဲဒီလုိအခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း
က လူဦးေရသိပ္သည္းမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ အေျဖတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေပမဲ့ လူထုရဲ႕
အျမင္နဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူရဲ႕အျမင္က အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာစရာေတာ့ရွိတယ္။ ရန္ကုန္
လူထုက လက္ခံႏုိင္မလားဆုိတာနဲ႔ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းဆုိင္ရာေတြေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာ
ေတြေတာ့ရွိတယ္။ ဆုိေတာ့ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ၿပီးေလာက္တဲ့ ေနာက္ထပ္ ၁ဝ ႏွစ္
ေလာက္မွသာ ေဆာင္ရြက္တာက ပုိၿပီးသင့္ေတာ္မယ္လုိ႔လည္း ထင္တယ္''ဟု ဒုတိယ
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာသည္။

''တကယ္တမ္း အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိလုပ္မယ္ဆုိရင္ မႏၲေလးနဲ႔
ရန္ကုန္လုိ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြလည္းမ်ားတဲ့ ေနရာမွာဆုိရင္ ပုိၿပီးသင့္ေတာ္တယ္'' ဟုလည္း
၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာရန္အတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္
အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က
ေျပာထားသည္။ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တုိင္
ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑