အိမ္ေျမတံဆိပ္ေခါင္းခြန္ထက္ ေရာင္းဝယ္ခြန္ႏွင့္ ရာျပတ္ႏႈန္းထားမ်ားကို အဓိကျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေန

အခြန္ေဆာင္ရန္အိမ္ျခံေျမ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနေသာ သိပၸံလမ္းေပၚက အိမ္ေျမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)အခြန္ေဆာင္ရန္အိမ္ျခံေျမ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနေသာ သိပၸံလမ္းေပၚက အိမ္ေျမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အအုံမ်ား ဝယ္ယူ၊ လႊဲေျပာင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တံဆိပ္
ေခါင္းခြန္ႏႈန္းထားကို ၿပီးခဲ့ေသာ ေမ ၃ဝ ရက္မွ စတင္၍ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း
အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ေသာ္လည္း အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အေရာင္း
အဝယ္ ပိုမိုသြက္လက္ရန္အတြက္မူ ေရာင္းဝယ္ခြန္ႏွင့္ အိမ္ေျမရာျပတ္တန္ဖိုးႏႈန္းထား
မ်ားကို အဓိက ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္မွစတင္၍ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းထားကို ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း
မွ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရာမွယခုအခါ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေသာ္
လည္း ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ေအးစက္ေနေသာ အိမ္ေျမအေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္
အတြက္ ေရာင္းဝယ္ခြန္ႏႈန္းထားႏွင့္ အိမ္ေျမရာျပတ္တန္ဖိုးႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာ
ပိုမိုအေရးပါေနေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ဖိုးလမင္းအိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ
ဦးဝဏၰစိုးက ေျပာသည္။

''တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်တာက အိမ္ေျမေစ်းကြက္အတြက္ မထူးျခားႏိုင္
ေသးပါဘူး။ ျဖစ္သင့္တာက ေရာင္းဝယ္ခြန္နဲ႔ ရာျပတ္တန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့ခ်မွပဲ အခြန္ထမ္း
ျပည္သူေတြ အိမ္ေျမေရာင္းဝယ္ရာမွာ အမည္ေပါက္ေျပာင္းတာ မ်ားလာမယ္။ ၿပီးေတာ့
မႏၲေလးမွာ အိမ္ေျမေရာင္းဝယ္ရာမွာ အခြန္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့
အိမ္ေျမရာျပတ္တန္ဖိုးေတြက ေစ်းကြက္ထဲက အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ေပါက္ေစ်းထက္
မ်ားေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို သုံးသပ္တဲ့အဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေလွ်ာ့ကို
ေလွ်ာ့ခ်ရမွာပါ။ အဲဒီလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းကလည္း ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ဦးတည္ေပးတဲ့
လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္မွာပါ''ဟု ဦးဝဏၰစိုးက ယခုလ ၉ ရက္တြင္ေျပာသည္။

အခြန္ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္ထားပါက အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ဟု
ေတြးဆမႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေစ်းကြက္တြင္အေရာင္းအဝယ္ ထိုင္းသြားၿပီး ေငြစီးဆင္း
လည္ပတ္မႈမရွိဘဲ ေငြေသျဖစ္သြားေၾကာင္း၊ အိမ္ျခံေျမက႑မွာ အျခားက႑မ်ားႏွင့္လည္း
ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိရာ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈကိုပါ ေႏွးေကြးေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစားႏွင့္
အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေစမႈကိုပါ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ဦးေအာင္ဝင္းက အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ အေရာင္းအဝယ္ သိသာစြာ ေႏွးေကြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ
စတင္သည့္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒသစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ေျမမ်ား၏
အခြန္ႏႈန္းမွာ ပိုမိုသိသာစြာျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

''အခြန္ႏႈန္း ျမင့္သြားေတာ့ တန္ဖိုးျမင့္တဲ့အကြက္အကြင္းေတြ အေရာင္းအဝယ္ပိုေႏွးပါ
တယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းေစ်းကြက္မွာဆို အငွားေစ်းကြက္ကို ပိုအားထား အလုပ္လုပ္ေနၾကရတယ္။
အိမ္ေျမေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ ေနရာေကာင္းရင္ အေျပာင္းအလဲက သိပ္မရွိဘဲ ေစ်းႏႈန္းေတြ
မာပါတယ္။ ေငြလိုတဲ့သူေတြ၊ ေနရာအကြက္အကြင္း သိပ္မလွတဲ့ တခ်ဳိ႕အိမ္ေျမေတြ
ေလာက္သာ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိတယ္'' ဟု ဦးေအာင္ဝင္းက ယခုလ ၉ ရက္တြင္
ေျပာသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ
ႏႈန္းထားမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ေလးလံေနသျဖင့္အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာ ေမ ၂ဝ ရက္က ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိ အခြန္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မတိုင္မီက အိမ္ေျမေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ဝင္ေငြခြန္
ႏႈန္းထား (ေရာင္းဝယ္ခြန္ႏႈန္းထား) ကို အိမ္ေျမတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထိသံုး
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၅,ဝဝဝ အထိကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း
၅,ဝဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၁ဝ,ဝဝဝ အထိကို ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁ဝ,ဝဝဝ မွ က်ပ္သိန္း
၁၅,ဝဝဝ အထိကို ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁၅,ဝဝဝ ႏွင့္ အထက္ကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေပး
ေဆာင္ေစခဲ့သည္။ လက္ရွိႏႈန္းထားအရ ဝင္ေငြရလမ္း တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက က်ပ္သိန္း
၃ဝဝ အထိကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထိ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထက္ကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားရာ ႏိႈင္းယွဥ္
ၾကည္႔ပါက ယခင္ႏႈန္းထားမွာ မ်ားစြာလုပ္သာကိုင္သာရွိေၾကာင္း အိမ္ေျမအက်ဳိးေဆာင္
အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ရာတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရာ၌ က်င္႔သုံးရန္ အိမ္ျခံေျမမ်ား၏သတ္မွတ္
ရာျပတ္တန္ဖိုးမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ႏွစ္စဥ္
ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိရာ ၂ဝ၁၆–၁၇ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားကိုၿပီးခဲ့ေသာ
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလကုန္က ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၄င္းတြင္ေစ်းႏႈန္း
အျမင့္ဆုံးမွာ ၿမိဳ႕သစ္ (၁) ဧရိယာအတြင္း သိပၸံလမ္းမေပၚ၊ လမ္း ၆ဝ မွမဂၤလာမႏၲေလး
အေနာက္ဘက္ ေရနီေျမာင္းအထိျဖစ္ကာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈,၉ဝဝ မွ
က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉,၈ဝဝအတြင္း ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ရွိေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑