ေရႊမဂၤလာေစ်းရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီဘက္မွ ကတိအတုိင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း မရွိ

 

ေရႊမဂၤလာေစ်းရွိ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတို႔ ယခုလ ၁ ရက္က Royal Garden စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအာင္ခန္႔ေရႊမဂၤလာေစ်းရွိ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင့္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတို႔ ယခုလ ၁ ရက္က Royal Garden စားေသာက္ဆုိင္တြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအာင္ခန္႔

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊမဂၤလာေစ်းရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီဘက္မွ
ကတိအတုိင္း ေစ်းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိဟု အဆုိပါအခန္းမ်ားကုိ
ဝယ္ယူခဲ့ၾကသည့္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးပါရန္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို
ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔က ေျပာသည္။

''ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြ ဝယ္ယူခ်ိန္က ေစ်းကို အဆင့္ျမင့္ေစ်းအျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊
ထိန္းသိမ္းမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေစ်းဆုိင္ခန္းေတြ ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္သူကုမၸဏီက
ကတိျပဳခဲ့ေပမဲ့ ေစ်းစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကေန အခုအခ်ိန္ထိ ကုမၸဏီဘက္က
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေတြ ဘာမွမလုပ္ေပးခဲ့ပါဘူး''ဟု ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ
ေရႊမဂၤလာေစ်း၏ ေစ်းသာယာ ေရးဥကၠ႒ျဖစ္သူ၊  3D အမ်ဳိးသားဝတ္အက်ႌ အေရာင္းဆုိင္ပိုင္ရွင္
ဦးၾကည္စြန္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီတို႔ BOT စနစ္ျဖင့္ အက်ဳိးတူ
ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ေသာ အက်ယ္အဝန္း ၃၇,၄၄ဝ စတုရန္းေပရွိ ေရႊမဂၤလာေစ်းကို မဂၤလာ
ေစ်းဝင္းအတြင္းရွိ ယခင္ ကားရပ္နားဝင္းအတြင္းတြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွရရွိေသာ အဆိုပါေစ်း၏ ေျမညီထပ္ႏွင့္ ပထမထပ္မွ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို
ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ရရွိေသာ ကားပါကင္ သံုးထပ္ႏွင့္
ဒုတိယ ထပ္မွ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို အငွားခ်ခဲ့သည္။

တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ ၂၅ သိန္းခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ် ခဲ့ၿပီး ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ အနည္းဆံုး
သိန္း ၁,ဝဝဝ မွ သိန္း ၅,ဝဝဝ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေသာ အဆိုပါေစ်းကို အဆင့္ျမင့္ေစ်းအျဖစ္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ဆိုင္ခန္းမ်ား
စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္က ကုမၸဏီဘက္က ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေစ်းဆိုင္မ်ား ေရာင္းခ်ိန္က ကတိျပဳ ခဲ့သည့္အတိုင္း အဆင့္ျမင့္ေစ်းအျဖစ္ လိုအပ္သည့္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ကုမၸဏီ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

''ဆိုင္ခန္းေတြ ဝယ္ယူခ်ိန္မွာ ေစ်းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေအာင္ျမင္သူ
ကုမၸဏီက ကတိျပဳခဲ့ေပမဲ့ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္အရာေတြရွိလာလို႔ ကုမၸဏီကို အသိေပးရင္
ေစ်းစည္ပင္ကို အားလံုး လႊဲေပးၿပီးျဖစ္လို႔ ေစ်းစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ေျပာလို႔ ေျပာတယ္။
ေစ်းစည္ပင္ကို ေျပာရင္ ကုမၸဏီဘက္ကိုေျပာလို႔ ေျပာတယ္''ဟု ဦးၾကည္စြန္းက ေျပာသည္။

ေစ်းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္ ေစ်းစည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီမ်ား အၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားေနၾကၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ေစ်းသူ
ေစ်းသားမ်ားကသာ ကိုယ္တိုင္အကုန္အက်ခံ ေဆာင္ရြက္ေနရေၾကာင္း ေစ်းသာယာေရးေကာ္မတီ၏
ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ မနီ အမ်ဳိးသမီးဝတ္ ပိုးထည္၊ ခ်ည္ထည္ေရာင္းဝယ္ေရးမွ ေဒၚနီက ေျပာသည္။

''ေစ်းဝယ္တုန္းက ဓာတ္ေလွကား ေနာက္တစ္စင္း ထည့္ေပးမယ္ဆိုတာလည္း ခုထိမထည့္ေပးေသးပါဘူး။
ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ေတြ မေကာင္းေတာ့လို႔ေရာ၊ ေလေအးေပးစက္ေတြ ပ်က္လို႔ေရာ ျပင္ဆင္ဖို႔
ေျပာေပမဲ့ ဘယ္တုန္းကမွ မျပင္ေပးပါဘူး။ အခုမိုးတြင္းဘက္ ေရစီးေရလာေကာင္းဖို႔ ေျမာင္းေတြကိုလည္း
ကြၽန္မတို႔ ဆုိင္ပိုင္ရွင္ေတြကပဲ အကုန္အက်ခံၿပီး ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဦးၾကည္စြန္းကလည္း ''ေစ်းဆိုင္ခန္းေတြစဝယ္ ကတည္းက ေလေပါက္ေတြ ဖြင့္ေပးမယ္၊ ေလေအးေပး
စက္ေတြတပ္ေပးမယ္လို႔ ကုမၸဏီကေျပာခဲ့ေပမဲ့ တကယ္တမ္းေလေပါက္တစ္ခုဖြင့္ေပးရင္ အေပၚထပ္
အတြက္ဆို တစ္ေပါက္ကို ေလးေသာင္း၊ ေအာက္ထပ္အတြက္ဆို တစ္ေပါက္ကို တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း
ေစ်းသူေစ်းသားေတြက စုေပးခဲ့ရပါတယ္''ဟုေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိမဂၤလာေစ်းမွ မီးေဘးသင့္ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ေရႊမဂၤလာေစ်း၏ ကားပါကင္အထပ္မ်ားတြင္
ေနရာခ်ထားေပးသည့္အတြက္ လူဦးေရသိသာစြာ မ်ားျပားလာၿပီး အိမ္သာအနံ႔ဆိုးမ်ားလည္း တေန႔တျခား
ဆိုးရြားလာေၾကာင္း ေဒၚနီက ေျပာသည္။

ေရႊမဂၤလာေစ်းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေစလိုသည္ မ်ားကို လက္ရွိေစ်းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္
သူျဖစ္ေသာ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔သာ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးကာ
တရားဝင္စာပို႔ ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေဒၚစႏၵမင္းက ေျပာသည္။

''ေစ်းသူေစ်းသားေတြ ျပဳျပင္ေစလိုတာေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကို တရားဝင္စာနဲ႔ေရးၿပီး
ဆိုင္ရွင္ေတြ စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ တရားဝင္ စာပို႔ေတာင္းဆိုေစလိုပါတယ္။ ေစ်းနဲ႔
ဆိုင္တာေတြကို ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက စည္ပင္ကို တရားဝင္လႊဲအပ္ေပးၿပီး စည္ပင္လက္ေအာက္
ေရာက္သြားရင္ ကုမၸဏီကို သြားေျပာလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ စည္ပင္ကိုသာ တရားဝင္စာပို႔ အသိေပးပါ''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ေတာင္းဆိုၿပီး စည္ပင္က
အေၾကာင္းမျပန္ၾကားပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ညႇိႏႈိင္းေပးမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵမင္းက ေျပာသည္။

''ေရႊမဂၤလာေစ်းဆိုင္ရာ ေစ်းစည္ပင္က စည္ပင္လက္ေအာက္မွာပဲရွိလို႔ စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ၊
ေစ်းမ်ားဌာနကို ေစ်းသူေစ်းသားေတြ စာနဲ႔ေရးၿပီး တရားဝင္ေတာင္းပါ။ ေစ်းမ်ားဌာနက အဲဒီကိစၥကို
အေၾကာင္းမျပန္ဘဲ မလုပ္ေပးရင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ႐ံုးခ်ဳပ္ဆီက ေတာင္းပါ။ စည္ပင္က
ထပ္ျငင္းမယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကြၽန္မတို႔က ညႇိႏႈိင္း
ေပးပါမယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑