ကမ္းနားလမ္းရိွ အငွားအိမ္ရာမ်ား တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို အေရးယူမည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ကမ္းနားလမ္းရိွအငွားအိမ္ရာမ်ားကို ေနထိုင္ခြင့္ရရိွသူမ်ားက 
တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း
အတိုင္း ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဒါက္တာရဲလြင္က လြန္ခဲ့ေသာ 
ရက္သတၱပတ္က ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ ကမ္းနားလမ္းရိွ အငွားအိမ္ရာမ်ားတြင္ တိုက္ခန္းငွားရမ္း ေနထိုင္သူအခ်ဳိ႕သည္
တိုက္ခန္းငွားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာျခင္း မရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွထားေသာ္လည္း
သက္ဆိုင္ရာမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္းကို ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

''အငွားအိမ္ရာ ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္မွာ လစဥ္ငွားရမ္းခေတြကို ပံုမွန္ေပးသြင္းေစဖို႔နဲ႔
တစ္ဆင့္ ငွားရမ္းလႊဲေျပာင္းျခင္းမျပဳလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ခ်က္ေတြပါတယ္။ ေၾကြးက်န္ေနတဲ့
လူေတြကို အခန္းျပန္လည္ သိမ္းယူထားၿပီး ေၾကြးက်န္ေတြကို ျပန္လည္ေတာင္းခံေန
ပါတယ္။ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ငွားရမ္းထားတဲ့ လူေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်ထားတဲ့သူေတြကို
အငွားခ်ထားမႈ ရပ္ဆိုင္းၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ဖယ္ရွားျခင္းေတြကို စာခ်ဳပ္ပါ
စည္းကမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္''ဟု ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အငွားအိမ္ရာမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ အခန္း
ကိုယ္တိုင္ရ၊ ကိုယ္တိုင္ေနထိုင္သူအခန္း ၉၂ဝ၊ လူေနထိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ေသာ့ခတ္ထားသည့္
အခန္း ၈၁ ခန္း၊ လူေနထိုင္ေသာ္လည္း အခန္းေသာ့ပိတ္ထားသည့္ အခန္း ၂၈၄ ခန္း၊
အခန္းလဲေနသူ ၁၂ဝ၊ အငွားခ်ထားသည့္ အခန္း ၁၂ဝ ႏွင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ထားသည့္
အခန္း ၅၉ ခန္းရိွေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရိွထားေၾကာင္း ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။

ကမ္းနားလမ္းရိွ အငွားအိမ္ရာတြင္ တစ္ဆင့္အငွားခ်ထားသည့္ အခန္းေပါင္း ၁၂ဝ၊
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ထားသည့္ အခန္းေပါင္း ၅၉ ခန္းေတြ႕ရိွထားၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား
ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝ ဦးျဖင့္ အေသးစိတ္ စိစစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

''အငွားအိမ္ရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို အိမ္ငွားရမ္းသူေတြ အလြယ္တကူ
သိေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ထားသင့္တယ္။ အငွားအိမ္ရာအဝင္ေတြမွာ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ
ေထာင္ထားၿပီး ေရာင္းခ်သူေရာ၊ ဝယ္ယူသူေတြပါ ႏွစ္ဖက္တန္ဖိုး ေငြဆံုး႐ႈံးမယ့္အျပင္
ျပစ္ဒဏ္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းထားသင့္တယ္။ အေရးႀကီးဆုံးက အငွားအိမ္ရာေတြမွာ
သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက အျမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္တာ၊
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တာေတြကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြထံ အေၾကာင္းၾကား ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ
သင့္ပါတယ္''ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။

အငွားအိမ္ရာကို ဒုဦးစီးမွဴးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပါ ၁ဝ ဦးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္သံုးဦး စုစုေပါင္း
၁၃ ဦးျဖင့္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ယာယီတဲငယ္
မ်ားျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကိုရည္ရြယ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက စတင္ၿပီး ၁၂ ခန္းတြဲ
ေျခာက္ထပ္ပါ တိုက္အလံုးေပါင္း ၂၂ လံုး၊ တိုက္ခန္း စုစုေပါင္း ၁,၅၈၄ ခန္းကို
တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ဆိပ္ကမ္းေျမ၊ အစိုးရေျမ၊ စည္ပင္သာယာက စီမံခန္႔ခြဲပိုင္
ခြင့္ရိွသည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ယာယီတဲမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားထားသည့္ အိမ္ေထာင္စုဇယားႏွင့္
အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ ရိွသူမ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ငွားရမ္းေပးထားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑