အိမ္ျခံေျမ အေပါင္အႏွံ ျပန္လည္ တြင္က်ယ္ရန္ မလြယ္ကူ

သိပၸံလမ္းႏွင္႔ ၃၅ လမ္းၾကား ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းဧရိယာအတြင္း တန္ဖိုးအလယ္အလတ္တန္းရွိ အိမ္ေျမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)သိပၸံလမ္းႏွင္႔ ၃၅ လမ္းၾကား ၿမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းဧရိယာအတြင္း တန္ဖိုးအလယ္အလတ္တန္းရွိ အိမ္ေျမမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ၿဖိဳးေဝေက်ာ္ / ျမန္မာတုိင္း(မ္)

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအဝယ္ေစ်းကြက္ လႈပ္ခတ္မႈနည္းပါးတဲ့နည္းတူ အိမ္ျခံေျမအေပါင္အႏွံ
လုပ္ကိုင္မႈကလည္း လက္ရွိအေနအထားအရ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအလြန္နည္းပါးေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။

အိမ္ျခံေျမအေပါင္အႏွံဟာ ေငြေၾကးေတာင့္သူေတြနဲ႔ ေငြလိုတဲ့ အိမ္ေျမပိုင္ရွင္ေတြၾကားမွာ
အရင္က လည္ပတ္မႈ အားေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔
လုပ္ကိုင္လို႔ ေကာင္းခဲ့တဲ့ အေပါင္အႏွံဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ
သိသိသာသာ အားနည္းလာခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာ ခ်ိန္ဆစရာေတြ မ်ားစြာရွိလာတာကို ေတြ႕ရ
ပါတယ္။

အိမ္ေျမအေပါင္ထားတာေတြ နည္းပါးသြားရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ အိမ္ေျမ
ေစ်းကြက္ အေရာင္းအဝယ္လည္ပတ္မႈ ေႏွးေနတဲ့အခ်က္က ထိပ္ဆုံးမွာရွိေနပါတယ္။
ေငြလိုတဲ့သူ အမ်ားစုဟာ အိမ္ေျမကို ေရာင္းခ်ၿပီးမွသာ ကိုယ္ေပါင္ႏွံတဲ့ပစၥည္းကို ျပန္ေရြးႏိုင္
ၾကပါတယ္။ ဒီအေနအထားမွာအိမ္ေျမအေရာင္းအဝယ္ ေႏွးေကြးတာေၾကာင့္ အိမ္ေျမကို
ႏွစ္ကာလၾကာ ျပန္မေရြးႏိုင္ျဖစ္ၿပီး အတိုးမ်ားစြာ တက္လာတဲ့ ျပႆနာရွိလာပါတယ္။

အတိုးတက္သထက္ တက္လာတဲ့အခါေငြရွင္က အိမ္ေျမပိုင္ရွင္ကို ျပန္ေရြးေစခ်င္ေပမဲ့
အိမ္ေျမပိုင္ရွင္ကလည္း ျပန္မေရြးႏိုင္၊ တကယ္တမ္း ေရြးတဲ႔အခါမွာလည္း ရွိေနတဲ့အတိုး
ႏႈန္းအတိုင္း မေပးႏိုင္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ မေပးခ်င္လို႔ အတိုးေလွ်ာ့ေပါ႔ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာ
ေတြ ၾကံဳရဖန္ မ်ားလာတာေၾကာင့္အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေငြရွင္ေတြက အိမ္ေျမအေပါင္အႏွံကို
လက္တြန္႔လာၾကတယ္လို႔ အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။

ဒီလို အိမ္ေျမအေပါင္အႏွံလုပ္ရာမွာေငြရွင္ေရာ၊ ေပါင္ႏွံမယ့္ အိမ္ေျမပိုင္ရွင္ေတြၾကားမွာပါ
ယုံၾကည္ရတဲ့ အာမခံသူကလည္း အေရးပါေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအခါမွာေတာ့
အိမ္ေျမေစ်းကြက္က လည္ပတ္မႈေႏွးေကြးေနတဲ့အခါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကတိမတည္ႏိုင္ၾက
ေတာ့တာ၊ အျငင္းပြားၾကရတာေတြ မ်ားလာၿပီး တကယ္တမ္း ျပႆနာျဖစ္ရင္ ေျဖရွင္းရ
ခက္ခဲတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

နားလည္မႈနဲ႔ လုပ္ၾကတဲ့ အိမ္ေျမအေပါင္အႏွံမွာ အတိုးႏႈန္းကိုလည္း ေခ်းယူတဲ့ေငြပမာဏ
အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီးႏွစ္ဦးသေဘာတူႏိုင္တဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။
ေယဘုယ်အားျဖင္႔ေတာ႔ ေခ်းယူေငြနည္းရင္ အတိုးႏႈန္းက မ်ားစြာမေလ်ာ့တတ္ဘဲ
ေခ်းယူေငြမ်ားျပားရင္ အတိုးႏႈန္းက နည္းပါးတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေျမေပါင္ႏွံရာမွာ
ကတိကဝတ္စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈကို လက္လႊဲစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထား
သည္ျဖစ္ေစ တကယ္ျပႆနာျဖစ္လာရင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းေျဖရွင္းရႏိုင္တာေၾကာင့္
အိမ္ေျမအေပါင္အႏွံကို လုပ္ကိုင္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားသူနည္းသထက္နည္းပါးလာေၾကာင္း
အက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑