ယခုလအတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္း ၁,ဝဝဝ ေရာင္းခ်ေပးမည္

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်မႈ ေနရာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦးကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်မႈ ေနရာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈေနသူတစ္ဦးကို ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္း ၁,ဝဝဝ ကို ယခုလအတြင္း ေရာင္းခ်
ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ အိမ္ရာဝယ္ယူရန္
ေငြေၾကးစုေဆာင္းေနသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

''ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကေန တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္း ၁,ဝဝဝ ကို လာမယ့္ ရက္သတၱပတ္
အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြဝယ္ယူဖို႔ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
ဘဏ္မွာ ေငြေၾကးစုေဆာင္းထားသူေတြကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

အိမ္ခန္းတန္ဖိုးမ်ားမွာ အထပ္ေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ မွ ၁၃၅ သိန္းအထိ
ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းမ်ားကို ၁ဝ ႏွစ္ အရစ္က်စနစ္ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

ယခုေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ မ်ားတြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္က ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာ၊
ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္က ကေနာင္အိမ္ရာ၊ ယုဇနအိမ္ရာမ်ား ပါဝင္ၿပီး အိမ္ခန္းမ်ားမွာ ၄၆၈
စတုရန္းေပမွ ၅၂၂ စတုရန္းေပအထိ က်ယ္ဝန္းေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ
သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားအနက္ အခန္းေပါင္း ၈,၇၁၂ ခန္းကို
ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္
အတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၂,၂ဝ၈ ခန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ခန္း ၁,၃၈ဝ ကို
တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ဝယ္ယူရန္ ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ တစ္လလွ်င္
က်ပ္ တစ္သိန္းမွ ႏွစ္သိန္းၾကား လစဥ္ေငြေၾကး စုေဆာင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးေပးသြင္းေငြအျဖစ္
တိုက္ခန္းတန္ဖိုး ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေငြေၾကးစုေဆာင္းၿပီးပါက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို
အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီး အဆိုပါအိမ္ရာ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ပါ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဦးဝင္းေဇာ္က
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဝယ္ယူလိုသူမ်ား အတြက္ ကနဦးေပးသြင္းေငြပမာဏကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ
၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ရန္လည္း ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ဝယ္ယူလိုသူေတြအတြက္ အရစ္က်ကို လက္ရွိမွာ ၁ဝ ႏွစ္အထိ ေပးႏုိင္ပါၿပီ။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမွ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးေနေပမဲ့
ေနာက္ပိုင္းမွာ ကနဦး ေပးသြင္းေငြပမာဏကို ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ
ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ အရစ္က်စနစ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပင္စင္စားမ်ားကို
ဦးစားေပးေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ အိမ္ရာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ-၂၁ ဘ႑ာႏွစ္
အတြင္း အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သိန္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ
မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑