အိမ္ရာအရစ္က် ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးေစလိုဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဆုိ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရတနာႏွင္းဆီ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာအခန္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေဇာ္ႏုိင္စိုး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရတနာႏွင္းဆီ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာအခန္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေဇာ္ႏုိင္စိုး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ႏွစ္ရွည္အရစ္က် အိမ္ရာမ်ား ဝယ္ယူရန္ လက္ရွိ ေပးေဆာင္ေနရေသာ အတိုးႏႈန္းမွာ ျမင့္မားေနဆဲ
ျဖစ္သည့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အိမ္ရာေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းမ်ားကို အစိုးရက ျပ႒ာန္းေပးေစ
လိုေၾကာင္း ျမတ္မင္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

''အတိုးႏႈန္းက ႏွစ္ရွည္ဝယ္ယူဖို႔ မ်ားျပားလြန္းေနတဲ့အတြက္ အိမ္ပိုင္မရွိေသးသူေတြ အဆင္ေျပေျပ
ဝယ္ယူႏုိင္ေစဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့အတိုးႏႈန္းနဲ႔ အိမ္ရာေခ်းေငြႏႈန္းထားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက
အျမန္သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းေပးေစလိုပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ေပးႏုိင္ရန္ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေဆာင္ရြက္လာၾကေသာ္လည္း
အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာဝယ္ယူ လိုသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ဗဟိုဘဏ္မွ သင့္ေတာ္ေသာ အတိုးႏႈန္းကို ျပ႒ာန္းေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းက
ေျပာသည္။

''အခ်ိန္ပိုၾကာၾကာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြေပးႏုိင္ဖို႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြက ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္းအၿပိဳင္အဆိုင္
ႀကိဳးစားလာခဲ့ၾကေပမဲ့ ဘဏ္တိုးေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကတာမ်ဳိး မေတြ႕မိေသးပါဘူး။
အိမ္ရာဝယ္ယူဖို႔ ပိုက္ဆံေခ်းတဲ့ သူေတြအတြက္ တျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မတူဘဲ အတိုးႏႈန္း
သက္သက္ကို ဗဟိုဘဏ္က ျပ႒ာန္းေပးေစလိုပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ရာအရစ္က်ဝယ္ယူ သူမ်ားမွာ အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္
ဝယ္ယူေနၾက ရျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းဝယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အတိုးႏႈန္းတစ္ခုကို
ဗဟိုဘဏ္မွ အျမန္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးသင့္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးအေနအထားအရ အတိုးႏႈန္း
ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းသာ ရွိသင့္ေၾကာင္း အာရွအိမ္ျခံေျမေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြလည္း အဆင္ေျပႏုိင္မယ့္၊ ဝယ္သူေတြလည္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ႏုိင္မယ့္
အိမ္ရာေခ်းေငြ အတိုးႏႈန္းထားမ်ဳိး အစိုးရက အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းေပးသင့္ပါတယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြ
နည္းတူ အိမ္ရာေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းက ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ပဲ ရွိသင့္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ က်ဆင္းေနေသာ တိုက္ခန္း အေရာင္းေစ်းကြက္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အရစ္က်
အိမ္ရာမ်ား ပိုမိုေရာင္းခ်ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။  

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑