ေရွးေဟာင္း ကိုလိုနီ အေဆာက္အအံုမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းေနေသး

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းေပၚရွိ ကိုလိုနီေခတ္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းေပၚရွိ ကိုလိုနီေခတ္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ခန္႔/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အာရွတိုက္၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အမ်ားဆံုးရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ကေနဒါအေျခစိုက္ B+H ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္
ဗိသုကာပညာဆိုင္ရာ အၾကံေပးကုမၸဏီ၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥကၠ႒
မစၥတာ ေရာဘတ္ မာရွယ္လ္က ေျပာသည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္က ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ကိုလိုနီအေဆာက္အအံုေတြကို
မပ်က္စီးေအာင္ အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို
ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုအမ်ားစုကုိ အစိုးရက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
မစၥတာ ေရာဘတ္ မာရွယ္လ္က ေျပာသည္။

''ကိုလိုနီေခတ္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေတြကို အစိုးရက လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္
မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနေပမဲ့ အားနည္းေနပါေသးတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကေသာ္လည္း မွန္ကန္သည့္အခ်ိန္တြင္
ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံ အေသအခ်ာထိန္းသိမ္းလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ခံႏုိင္ေၾကာင္း
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး လက္ရွိတြင္
အတြင္းဝန္႐ံုး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ မစၥတာ
ဒဲရန္မက္ကလင္းန္က ေျပာသည္။

''အေဆာက္အအံုေဟာင္းေတြကို ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရတာ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားေပမဲ့
အဲဒီအေဆာက္အေဆာက္အအံုေတြကို မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္ဆုိရင္
ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဲဒီအေဆာက္အအံုေတြကို မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းတည္ရွိေနေသာ
ရွားပါးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ထိုေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို မွန္ကန္စြာ
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းကာ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း
မစၥတာဒဲရန္မက္ကလင္းန္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးအေဆာက္အအံု ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးအေဆာက္အအံု ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ေအာင္ျမင္ရဲေဇာ္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ၁၈၉ လံုးရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု မ်ားကို
ေရွးမူမပ်က္ ထိန္းသိမ္းရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ကာ အမ်ားျပည္သူ
ဝင္ထြက္သြားလာေလ့လာႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အထင္ကရ အေဆာက္အအံု ၁၁ လံုး
ရွိၿပီး ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ပါက ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းအပါအဝင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္
မဟာဗ်ဴဟာအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို နည္းစနစ္က်က် ထိန္းသိမ္းပါက
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေခတ္သစ္အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္
အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုမ်ား ေရာျ>ြပမ္းေနေသာ အလွပဆံုးၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း
ၿမိဳ႕ျပထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑