မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၁,၅ဝဝ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္မည္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား
အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၁,၅ဝဝ ေက်ာ္ကို 
ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ 
အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းကို မႏၲေလးေတာင္အေရွ႕ဘက္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရိွ မဲကင္းကုန္း
ေက်းရြာအနီးတြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ေျမ ၃၃ ဒသမ ၂၂ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁,၅၅၂ ခန္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း
ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက
ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

''ဒီစီမံကိန္းက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း
အၿငိမ္းစားေတြကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္တာေပါ့။ အငွားအိမ္ရာနဲ႔ အေရာင္းအိမ္ရာဆိုၿပီး
ႏွစ္မ်ဳိးပါမယ္။ ဝန္ထမ္း အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိေဆာင္ေတြလည္း ပါမယ္။ အေရာင္းအတြက္ဆိုရင္
လည္း အရစ္က်ဝယ္ႏုိင္တဲ့ စနစ္ေတြပါမယ္။ အၿငိမ္းစားကေတာ့ အေရာင္းအိမ္ရာေပါ့။
အငွားအိမ္ရာက ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ပါ။ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိေဆာင္ေတြကေတာ့ ေပ ၂ဝ
ပတ္လည္နဲ႔ ေရခ်ဳိးခန္း၊အိမ္သာ အကုန္ပါေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္'' ဟု
ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ အငွားအိမ္ရာ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းေျမေပၚတြင္ ယခုလ
၂၆ ရက္က ပႏၷက္တင္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အိမ္ရာစီမံကိန္းကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္မည္
ျဖစ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္ ေျမေနရာရွာေပးရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး က်ပ္ေငြ ၁ဝ ဘီလ်ံ
ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အသင္းက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
၄င္းက ေျပာသည္။

''အရင္ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ဆြဲထားတာက ေလးခန္းတြဲ
ငါးထပ္ေပါ့။ ဒီမွာက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရတဲ့ ေျမေနရာေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ရွစ္ခန္းတြဲ ၁ဝ
ထပ္ေတြ ျဖစ္သြားပါမယ္။ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းေတြအတြက္ျဖစ္လို႔ အထပ္ျမင့္ေနရင္
သူတို႔အတြက္ အဆင္မေျပႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ေလွကားေတြ ပါပါမယ္ '' ဟု
ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ေျပာသည္။

အေရာင္းအိမ္ရာအတြက္ စတုရန္းေပ၄ဝဝ ကို က်ပ္သိန္း ၉ဝ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
စတုရန္းေပ ၅ဝဝ ကို က်ပ္ ၁၁၅ သိန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စတုရန္းေပ ၆ဝဝ ကို က်ပ္သိန္း
၁၄ဝ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စတုရန္းေပ၇၅ဝ ကို သိန္း ၁၇ဝ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စတုရန္းေပ
၉ဝဝ ကို သိန္း ၂ဝဝ ျဖင့္ လည္းေကာင္းေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး အရစ္က်စနစ္ကို
ႏွစ္အလုိက္ ငါးႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္၊ ၁ဝ ႏွစ္၊၁၂ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

''ရာထူးအဆင့္လုိက္ လစာဝင္ေငြေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အခန္းေတြ ရၾကမွာေပါ့။ ဥပမာ
႐ံုးစာေရးကလည္း ႐ံုးစာေရး အဆင့္လိုက္ အခန္းရပါမယ္''ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက
ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနက ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္
အခန္းေပါင္း ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းတစ္ခုကို ဆက္လက္
ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ေျမေနရာအသံုးျပဳခြင့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ တင္ျပ
ထားၿပီးခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ရရိွထားၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑