သာေကတ တံတားသစ္ကို လာမည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ၾကားတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ သာေကတ
တံတားသစ္ကို လာမည့္ႏွစ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီမွ သိရသည္။

တံတားကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(ဂ်ဳိက္ကာ)၏ အကူအညီျဖင့္
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၃,၃၆ဝ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေလးလမ္းသြားတံတားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထား ေသာ ယင္းတံတားသစ္မွာ ၂၅၃ မီတာ ရွည္လ်ားမည္
ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ သာေကတတံတားထက္ ခံႏုိင္ဝန္အား ပိုခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
တံတားဒီဇိုင္းသည္ ျမင့္မားသည့္ တာဝါတိုင္မ်ား၌ သံနန္းႀကိဳးမ်ား ဆိုင္းထားေသာ ႏထအမေိသ်နိ
အမ်ဳိးအစားျဖစ္ကာ အဆိုပါအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ပံုစံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္လာမည္
ျဖစ္သည္။

သာေကတတံတား တည္ေဆာက္ရန္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီတို႔ သေဘာတူလက္မွတ္
ထုိးခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ခ်ိန္ ၃၅ လ အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးပါက လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ သာေကတတံတားေဟာင္းကို
ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ သာေကတတံတားမွာ သက္တမ္း ၄၇ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းသြား
လာမႈ မ်ားျပားလာေနေသာ ကားမ်ားေၾကာင့္ တံတား၏ခံဝန္အား က်ဆင္းလာသည့္အတြက္
တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု စီမံကိန္းသည္ မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္၊ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး ေခ်ာေမြ႕လာေစရန္ႏွင့္
စီးပြားေရးအရ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑