ပုဂၢလိက တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ဝယ္လိုအား မ်ားျပား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တန္ဖိုးသင့္ ကန္ထ႐ိုက္တုိက္တစ္လံုးကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲ တန္ဖိုးသင့္ ကန္ထ႐ိုက္တုိက္တစ္လံုးကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ယခုႏွစ္အတြင္း ပုဂၢလိက တန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္းအိမ္ရာမ်ား အေရာင္းေစ်းကြက္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း
ေရႊအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာ ကီဗင္ဂူးစ္က ေျပာသည္။

''အစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြက ေစ်းႏႈန္းပိုသက္သာၿပီး
အရစ္က်ေငြသြင္းရခ်ိန္ ပိုၾကာေပမဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ပင္စင္ေတြကိုပဲ ပိုဦးစားေပးေရာင္းခ်တာမ်ားၿပီး
တိုက္ခန္းတည္ေနရာကလည္း ၿမိဳ႕ထဲနဲ႔ နည္းနည္းလွမ္းတာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ကားစီးရင္း အခ်ိန္မကုန္
လိုတဲ့ အလုပ္နဲ႔ အိမ္ သိပ္မလွမ္းတဲ့ေနရာမွာ ေနထုိင္လိုတဲ့သူေတြက ပုဂၢလိကတန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာေတြ
ကိုပဲ ဝယ္ယူလာၾကပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို ၁၈ လမွ ၃၆ လအထိ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီး တိုက္ခန္း စတင္ဝယ္ယူရန္
၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေငြလက္ငင္းေပးရၿပီး က်န္ေငြကို သံုးႏွစ္အရစ္က် ေပးေခ်ဝယ္ယူၾကသူမ်ား
မ်ားျပားေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''တိုက္ခန္းကို ႀကိဳပြိဳင့္အေနနဲ႔ ဝယ္ယူလိုသူေတြက တိုက္ခန္းရဲ႕ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ႀကိဳေပးထားဖို႔လိုၿပီး
လစဥ္ တိုက္ခန္းရဲ႕ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမွာ ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ အရစ္က်ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက အဲဒီလို သံုးႏွစ္အရစ္က် ေရာင္းခ်ေပးလာၾကပါတယ္။
လစာဝင္ေငြ အထိုက္အေလ်ာက္ရရွိတဲ့ အိမ္ပိုင္မရွိေသးတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဝယ္ယူဖို႔ အဆင္ေျပ
ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလာႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်ေပးရန္ ႀကိဳးစား
လာၾကေၾကာင္း အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က
ေျပာသည္။

''အရင္က တိုက္ခန္းႀကိဳပြိဳင့္ေစ်းကြက္ေတြ အရမ္းေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမဲ့ လြန္ခဲ့တ့ဲသံုးႏွစ္ေလာက္က
အိမ္ျခံေျမအေရာင္းေစ်းကြက္ က်ဆင္းလာေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုယ္တိုင္
သူတို႔ဝယ္လက္ကိုရွာၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ေရာင္းခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားလာပါတယ္။ အရင္က ဝယ္ေရာင္း
လုပ္သူေတြသာ တိုက္ခန္းေတြကို အဝယ္မ်ားခဲ့ေပမဲ့ အခု အမွန္တကယ္ေနထိုင္လုိသူေတြသာ
အဝယ္မ်ားလာၿပီး ဝယ္ယူလိုသူေတြ အဆင္ေျပေျပဝယ္ႏုိင္ဖို႔ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးတာေတြ
ကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ပိုလုပ္လာၾကပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခင္က တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား ဝယ္ယူရန္ ဝယ္ယူလိုသူမ်ားက ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်လာၾကေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အခု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ ဘဏ္ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္လာၾကၿပီး
သူတို႔ကပဲ အားလံုးအာမခံေပးလို႔ ဝယ္ယူလိုသူေတြက လြယ္လြယ္ကူကူ အရစ္က်ဝယ္ႏိုင္ပါၿပီ''ဟု
ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

ေရႊအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာ ကီဗင္ဂူးစ္ကလည္း ''တုိက္ခန္းဝယ္ယူလို
သူေတြကို ဘယ္လိုအရစ္က်စနစ္ေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မလဲ၊အတိုးႏႈန္းကို ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်ေပးမလဲ
ဆိုၿပီး ဝယ္ယူလိုသူ အဆင္ေျပေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေရာင္းခ်ေပးဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ႀကိဳးစားလာၾက
ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ အတိုးႏႈန္း ၁၃
ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိုအတိုးႏႈန္းမွာ ႏွစ္ရွည္ အရစ္က်စနစ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ
အေရာင္းေစ်းကြက္အတြက္ အတိုးႏႈန္းမ်ားသည္ဟု မဆိုႏုိင္ေၾကာင္း မစၥတာကီဗင္ဂူးစ္က
ေျပာသည္။

''အရစ္က်တိုက္ခန္းအေရာင္းစနစ္ေတြ စတင္တြင္က်ယ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အရစ္က်ဝယ္ဖို႔
လက္ရွိ ဒီမွာေပးေနရတဲ့ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုးႏႈန္းက မ်ားတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရသလို
နည္းလည္းမနည္းပါဘူး။ ျမန္မာက အိမ္ရာကို အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ေနရာမွာ
အခုမွ အစပိုင္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေငြေခ်းေပးဖို႔က
ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အျခား အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အရစ္က်စနစ္မ်ား စတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အတိုးႏႈန္းမ်ား
အနည္းငယ္ႀကီးျမင့္ေလ့ရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ အတိုးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း
မစၥတာကီဗင္ဂူးစ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ တန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ တန္ဖိုးသင့္ တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာတုိင္း(မ္)

''ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး အိမ္ရာအရစ္က်ေရာင္းခ်တာေတြ ေခတ္စားခဲ့ၿပီး
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူတို႔လည္း အရစ္က်ဝယ္ဖို႔ အတိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ကေမၻာဒီးယားမွာ အိမ္ရာအတိုးႏႈန္းက ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ
ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာလည္း အိမ္ရာတိုက္ခန္းဝယ္ဖို႔ အတိုးႏႈန္း
ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ပဲ ေပးရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ေနာက္ဆို အတိုးႏႈန္းေတြ
ဒီထက္ပိုေလ်ာ့က်လာမွာပါ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားမွာ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားက အရြယ္အစားတူ
တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့နည္းၿပီး တိုက္ခန္းဝယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္
ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းတစ္ခန္း ဝယ္မယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇,ဝဝဝ
(ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၃ဝဝ ခန္႔) ေစ်းႏႈန္းရွိၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ
တစ္ခန္းဝယ္ဖို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇,ဝဝဝ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၅ဝဝ ဝန္းက်င္)နဲ႔
ထိုင္းႏုိင္ငံဆိုရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃,ဝဝဝ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၄၅ဝ ခန္႔) ေပးရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုလပိုင္းအတြင္း တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ ေလးလ
အတြင္း ေရႊအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း
လည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ေရႊအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သံုးရက္တာက်င္းပခဲ့တဲ့
တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲကေန တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း ၁၁ ခုကေန ျမန္မာက်ပ္ေငြ
၄ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ဖိုး ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္လည္း စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား
သြားေရာက္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ ကီဗင္ဂူးစ္က ေျပာသည္။

''ႏုိင္ငံျခားမွာေနထိုင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြက ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုၾက
ဆဲပါ။ ေရႊအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းက တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲေတြကို လစဥ္တိုင္း
က်င္းပေပးေနၿပီး အခုၾသဂုတ္လ ၂၆ နဲ႔ ၂၇ ရက္မွာေတာ့ စင္ကာပူႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး
ျမန္မာ့တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာနဲ႔ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြကို သြားေရာက္ေရာင္းခ်ေပးမွာ
ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑