ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ အႀကီးစားအိမ္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒမ်ားလုိ

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ံဗြဴ စီမံကိန္းအတြင္းမွ ျမန္မာပလာဇာအေဆာက္အအံုကို ေတြ႕ရစဥ္။- ေအာင္ေဌးလိႈင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ံဗြဴ စီမံကိန္းအတြင္းမွ ျမန္မာပလာဇာအေဆာက္အအံုကို ေတြ႕ရစဥ္။- ေအာင္ေဌးလိႈင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုသည့္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း
အစိုးရက အိမ္ရာက႑ဆိုင္ရာ ခိုင္မာေသာမူဝါဒမ်ား မခ်မွတ္ႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္
အေနအထားတြင္သာ ရွိေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

''အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ
အႀကီးစားစီမံကိန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔က
အစိုးရကျပ႒ာန္းေပးမယ့္ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒေတြ၊ အာမခံေပးတာ ေတြကို ေစာင့္ေနၾကတာပါ''ဟု
ျမတ္မင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

အစိုးရက ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည့္ စီမံကိန္း ၁ဝ ခုတြင္ တန္ဖိုးနည္း
အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
ပါဝင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လကုန္ပိုင္းက ေၾကညာ
ထားၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လိုသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ္
လည္း အစိုးရက စီမံကိန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အာမခံ မေပးႏုိင္ပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ပထမဆံုး အစိမ္းေရာင္
ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းျဖစ္လာမည့္ Forest City (သစ္ေတာၿမိဳ႕ေတာ္) စီမံကိန္းကို မေလးရွားႏုိင္ငံ
ဂ်ဳိဟာၿမိဳ႕တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ေဟာင္ေကာင္ အေျခစိုက္ Country Garden
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ Mr. Runze Yu က ေျပာသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းက ကြၽန္ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ငါးမိနစ္ေလာက္ပဲ သေဘၤာစီးရတဲ့
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္နဲ႔ တျခားဘက္အျခမ္းနဲ႔က သိသိသာသာ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းေတြ၊
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ ကြာျခားေနတာကို အရမ္းအံ့ၾသမိပါတယ္။ အဲဒီလို ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ေျခမ်ားၿပီး
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသးတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းက ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕မွာ အိမ္ရာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကီးစား
စီမံကိန္းေတြလုပ္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစတင္ဖို႔ အစိုးရက အာမခံေပးဖို႔
လိုပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အႀကီးစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈ၊
ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ အစိုးရက တိက်ေသာ မူဝါဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
Mr. Runze Yu က ေျပာသည္။

''စီမံကိန္းအႀကီးစားေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အစိုးရရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက
အေရးႀကီးပါတယ္။ တည္ၿငိမ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေကာင္း ရွိၿပီးရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအႀကီး
စားေတြ စတင္ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရက တိက်တဲ့မူဝါဒေတြ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို
သူေတြကို အာမခံေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ မရွိေသးရင္ေတာ့ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
လိုသူေတြ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း အိမ္ရာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္
အေသးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အႀကီးစားအိမ္ရာ စီမံကိန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား
အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

''အိမ္ရာက႑နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑ အမွန္တကယ္ တိုးတက္ဖို႔ အႀကီးစား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္မယ့္ ႏုိင္ငံျခား ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီေတြ အမွန္တကယ္
လိုအပ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းလို အႀကီးစားစီမံကိန္းေတြအတြက္ အေသးစား
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္သင့္သလို အႀကီးစားေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အိမ္ျခံေျမက႑